Інформація про новину
  • Переглядів: 510
  • Дата: 6-12-2021, 08:44
6-12-2021, 08:44

8.2 Машини для трифазного збирання буряків

Категорія: Cільськогосподарська техніка

Попередня сторінка:  8.1 Машини для роздільного збирання бур...
Наступна сторінка:   8.3 Бурякозбиральні комбайни

Сучасна технологічна концепція бурякозбирання суттєво розширила свої кордони застосування технічних засобів. Широкого застосування набули різні типи збиральних машин: від потужних високопродуктивних самохідних і зазвичай дорогих комбайнів до простих і порівняно дешевих навісних знарядь, більша частина номенклатури яких уже не випускається в Україні. Проте таке обладнання й досі застосовують в окремих господарствах, тому важливо мати поняття про його будову та принцип роботи.

До таких бурякозбиральних комплексів належать копач-валкоутворю-вач КВЦБ-1,2 та підбирач-навантажувач ПНБВ-1,6; гичкозбиральна машина МГ-6, копач і підбирач буряків агрегата АЗБ-б виробництва ВАТ «Умань-ферммаш».

Копач-валкоутворювач КВЦБ-1,2 - навісна машина, розрахована на викопування й часткове очищення вороху коренеплодів цукрових буряків, висіяних із міжряддями 45 см. Навішується на триточкову навісну

систему тракторів класу 1,4-2,0 (рис. 8.25).

Викопування коренеплодів здійснюється лемішними копачами, які одночасно з поступальним рухом виконують і коливальний у вертикальній площині. Завдяки цьому збільшується продуктивність копачів, підвищується їхня технологічна надійність. Кожний копач може вільно переміщуватися у поперечному напрямку в межах 100 мм, що робить машину менш вибагливою до зміни ширини міжрядь або напрямку руху агрегата. Відразу ж за копачами встановлено шнековий очищувач із валкоутворювачем, який підбирає викопані із шести рядків коренеплоди, очищує їх від ґрунту і складає у валок завширшки до 0,7 м на звільненій від урожаю площі (в межах 3-4 рядків). Шнековий очищувач кріпиться до рами машини шарнірно, що дає змогу регулювати його положення щодо копачів із метою встановлення потрібної якості підбирання й очищення коренеплодів. У задній частині рами машини (по боках) установлено два опорні колеса, за допомогою яких регулюється глибина викопування коренеплодів. Продуктивність копача - 1,2 га/год; робоча ширина захвату - 2,7 м; маса - 1635 кг.

Підбирач-навантажувач коренеплодів ПНБВ-1,6 (рис. 8.26) чіпляють до серги навісної системи трактора класу 1,4. Він призначений для підбирання, очищення й навантаження попередньо викопаних і укладених у валки коренів. А гичку цукрових буряків, так само як і під час збирання роздільним способом, зрізують машинами БМ-6Б, МБП-6, МГ-6. Навантажувач складається з основної рами, на якій змонтовано підбиральний транспортер, ротор-очищувач, вивантажувальний транспортер, механізм приводу, гідросистему.

Привод робочих органів здійснюється від вала відбору потужності трактора за допомогою карданної передачі. Підбиральний транспортер змонтовано на рухомій частині рами для забезпечення копіювання поверхні поля й складається з верхнього та нижнього контурів полотен. Полотно нижнього контуру підбирає корене

плоди, а полотно верхнього притискує їх до нижнього, забезпечуючи тим самим стабільну подачу коренеплодів угору на ротор-очищувач, що являє собою диск із вертикальною віссю обертання, до якого прикріплено вигнуті в напрямку обертання сталеві стрижні. Ротор-очищувач очищує коренеплоди від землі й рослинних решток і спрямовує їх потік на вивантажувальний транспортер. Продуктивність навантажувача - 1,4 га/год; робоча ширина захвату - 1,0 м; маса - 2650 кг.

Копач-навантажувач бурякозбиральний КНБ-б поєднує в одному агрегаті машини КВЦБ-1,2 та ПНБВ-1,6 (рис. 8.27).

ВАТ «Уманьферммаш» -одне із провідних підприємств України з виготовлення сільськогосподарської техніки. Свою історію завод веде з 1970 року. Розпочавши з виробництва техніки для тваринницьких ферм, завод освоював усе нові й нові види сільгосптехніки та запчастин. Сьогодні підприємство випускає понад 10 видів техніки для ґрунтообро-бітку та посівних робіт, а також низку техніки для переробки сільськогосподарської продукції, машини для транспортування, бурякозбиральні комплекси, розширено номенклатуру випуску техніки для тваринництва.

З 2001 року з конвеєра ВАТ «Уманьферммаш» сходять близько 70 найменувань техніки. Сьогодні до складу ВАТ входять кілька виробничих підприємств. «Уманьферммаш» забезпечує сільське господарство добротною технікою із системою гарантійного та післягарантійного обслуговування.

Гичкозбиральна машина МГ-6 (рис. 8.28) призначена для збирання гички цукрових буряків із міжряддям 45 см. Гичка може завантажуватись у

транспортний засіб або укладатись у валок. Машина обладнана роторним гичкозрізувальним апаратом. Висота зрізування регулюється за допомогою копіювальних коліс. Гичка, зрізана з усієї ширини захвату, збирається шнековим транспортером, який передає її на кидальник і через завантажувальну трубу подає гичку в транспортний засіб, що їде поруч, або розкидає її по поверхні поля. Модифікація машини без кидальника та завантажувальної труби передбачає вкладання гички у валок. Продуктивність машини - 1,0-1,б га/год; робоча ширина захвату - 2,7 м; маса - 2440 кг.

Бурякозбиральний агрегат АЗБ-б призначено для збирання коренеплодів цукрових буряків, із яких попередньо зрізається гичка гичкозби-ральною машиною. Складається з начіпного копача (рис. 8.29, б) та напів-причіпного підбирача (рис. 8.29, о). На рамі копача встановлено викопу-вальні робочі органи, очищувач коренеплодів, опорні колеса, механізми приводу робочих органів. Для викопування коренеплодів і транспортування їх в очищувач застосовано робочі органи з полозоподібними зрушува-чами коренів, пасивними сферичними дисками й приймальними бітерами з підіймальними роторами. Викопувальні диски встановлено під кутом до напрямку руху копача. За ними розташовані приймальні лопатеві бітери з вертикальними осями обертання. Під бітерами, на нижніх частинах валів, надіто підіймальні диски з конусними поверхнями. Для очищення коренеплодів від ґрунту й рослинних решток копач обладнано двома роторними очищувачами. Робочими елементами очищувачів є диски з вертикальними осями обертання, до яких прикріплено вигнуті сталеві стрижні. Ротори обертаються в спеціальних пружних огородженнях у протилежних напрямках. Привод валів бітерів і очищувачів здійснюється від ВВП трактора.

Працює копач так. Шість зрушувачів і шість викопувальних дисків встановлено попарно і під час заглиблення в ґрунт діють на кожних два рядки буряків із зовнішніх боків. Зрушувані порушують зв'язок коренів із ґрунтом, нахиляють їх у проміжок між дисками. Кожна пара сферичних дисків викопує коренеплоди з двох рядків, зсовує їх на середину міжряддя й переміщає

до вертикальних валів із підіймальними конусними дисками та приймальними лопатевими бітерами, які теж установлені попарно й обертаються назустріч один одному. Ротори-очищувачі переміщають своїми робочими елементами коренеплоди, що подані лопатевими бітерами, по периферійних пружних огородженнях на середину копача, очищують їх від ґрунту та рослинних решток і вкладають у валок. Основною перевагою копача є простота конструкції та надійність в експлуатації. Продуктивність копача -до 1,58 га/год; маса - 1360 кг. Агрегатується з тракторами класів 1,4 і 2. Конструкція підбирача коренеплодів агрегата АЗБ-б аналогічна машині ПНБВ-1,6.

Комплекс машин може бути вигідним для фермерів, які мають зазвичай 1-2 просапних трактори й не мають зайвих робочих рук. Проте на сьогодні, як вже згадувалося, цукрові буряки в господарствах збирають власними або орендованими самохідними машинами. Це забезпечує необхідну продуктивність і зручність роботи.

Свого часу у європейських країнах було створено дешевші, але й більш трудо- та машиномісткі комплекси дво- й трифазного збирання.

Шестирядна гичкозрізувальна машина Кб II навішується фронтально на трактор. Приводиться в дію трактором, відокремлює гичку роторним апаратом і передає її на поперечний шнек. Далі гичка або розкидається по полю, або завантажується в транспортний засіб, що рухається поряд. Очищувач видаляє з коренеплодів рештки гички. Ковзний копіювач забезпечує оптимальну висоту обрізування бурякових головок.

Шестирядний копач R6 навішується на задню навіску трактора. Вібру-вальні підкопувальні лемеші надійно та дбайливо викопують дообрізані коренеплоди буряку. Додатковий транспортний вал частково очищує коренеплоди й забезпечує безперебійний потік на очищувальні та транспортні вальці. Завдяки вальцям коренеплоди очищуються від ґрунту та рослинних решток, спрямовуються до центра і вкладаються в поздовжній валок. Передбачена можливість регулювання вальцьової групи копача по висоті відносно поверхні ґрунту. Для зменшення навантаження на навіску трактора та для регулювання глибини ходу підкопувальних лемешів копач має опорні колеса. Для інтенсивнішого очищення коренеплодів передбачена можливість за вальцями встановити додатковий очищувальний ротор.

Підбирач-навантажувач L-6 (рис. 8.30) підбирає коренеплоди цукрового буряку з валка, очищує та подає їх по поперечному елеватору у вантажівку, яка рухається поряд.

Навантажувач простий в експлуатації і має дуже міцну конструкцію. Він навішується на причіпну скобу трактора, тому його приймально-подавальні транспортери можуть підійматися й опускатися гідравлічною причіпною скобою трактора.

Завдяки різним швидкостям руху верхнього й нижнього транспортерів досягається висока якість очищення вже під час підбирання коренеплодів.

На наступному великому роторному очищувачі проводиться додаткове очищення та подача коренеплодів на поперечний елеватор. Підбирання й очищення коренеплодів можна регулювати залежно від умов збирання. Керування поперечним транспортером здійснюється гідравлічно з кабіни трактора. Висоту відвантаження можна регулювати безступенево до 3,7 м, що дає змогу безпроблемно завантажувати й високі транспортні засоби. Агрегатується з тракторами класу 1,4.

 

 

Це матеріал з підучника "Розробка, виробництво, конструктивні особливості нової сільськогосподарської техніки" Скрипник

 
Попередня сторінка:  8.1 Машини для роздільного збирання бур...
Наступна сторінка:   8.3 Бурякозбиральні комбайни^