Інформація про новину
  • Переглядів: 672
  • Дата: 24-12-2021, 20:19
24-12-2021, 20:19

19. Геноми

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  18. Гени. Будова генів
Наступна сторінка:   20. Реалізація спадкової інформації. Тр...

Поміркуйте

Чи може ДНК в еукаріотів знаходитися в цитоплазмі?

Згадайте

• У яких органелах клітини еукаріотів знаходиться ДНК?

• Навіщо потрібні регуляторні гени?

Що таке геном

Усі гени організму входять до складу геному. Геном — це сукупність усієї спадкової інформації організму, що містить гени і некодуючі ділянки ДНК. Крім генів, до складу геному організму входять ділянки молекули ДНК, які не утворюють продуктів. Геном кожного організму складається з єдиної у своєму роді послідовності нуклеотидів. У цій послідовності розрізняють унікальні ділянки (в одному або кількох екземплярах і повторювані (сотні й тисячі разів)). За унікальними ділянками можна ідентифікувати певну особину.

Розмір геному

Розмір геномів живих організмів визначається, як кількість пар нуклеотидів у ланцюгах ДНК. Але схожі за розміром геноми можуть містити різну кількість генів (див. таблицю про розмір геному).

У середньому розмір геному в прокаріотичних організмах менший, ніж в еукаріотичних. Це пов’язано з більш складною будовою геному еукаріотів.

Особливості геномів прокаріотів

Основна частина геному прокаріотів зосереджена в бактеріальній хромосомі. Це кільцева молекула ДНК, яка зазвичай в одному місці прикріплюється до клітинної мембрани. Крім цієї ДНК, до складу геному еукаріотів входять плазміди. Плазміди є маленькими кільцевими молекулами ДНК, які розташовані в цитоплазмі клітини. Геном прокаріотів не містить або містить дуже мало некодуючих ділянок ДНК. Частіше такі ділянки зустрічаються в геномі архей.

Геном регулює всі процеси в клітині. Це утворення потрібних речовин, взаємодія клітин між собою, реакція на зовнішні подразники та інші процеси.

Особливості геномів еукаріотів

Характерною рисою геномів еукаріотів є те, що більша частина їхньої ДНК представлена некодуючими ділянками. Спочатку таку ДНК назвали сміттєвою, бо думали, що вона не потрібна. Але потім виявилося, що вона може відігравати важливу роль у регуляції роботи геному та еволюційних процесах.

Розмір геному та кількість генів у геномі для деяких видів живих організмів

Остаточна роль некоду-ючих ділянок ДНК ще не з’ясована.

Геноми еукаріотів поділяються на дві великі частини: ядерну і позаядерну. Основна частина генів еукаріотів зо-

середжена в ядерній частині геному. Ядерна частина представлена генами, які розташовані в хромосомах ядра клітини (мал. 19.1).

Порівняння особливостей геномів прокаріотів та еукаріотів

Ознака

Прокаріоти

Еукаріоти

Місце розташування більшості генів геному

Бактеріальна хромосома (нуклеоїд) — велика кільцева молекула ДНК

Хромосоми розташовані в ядрі клітини

Інші місця розміщення генів

Плазміди — невеликі кільцеві молекули ДНК у цитоплазмі

Невеликі кільцеві молекули ДНК в пластидах і мітохондріях, інколи плазміди

Наявність некодуючих ділянок усередині генів

Відсутні в більшості представників, у деяких груп наявні в незначній кількості

Присутні у вигляді інтронів

Наявність некодуючих ділянок ДНК поза генами

Присутні в невеликій кількості й мають маленький розмір

Присутні у великій кількості. Складають більшу частину геному

Наявність оперонів

Є

Відсутні

Позаядерна частина геному представлена ДНК мітохондрій і пластид. Ця ДНК має форму кільця, вона не пов’язана з білками

і за своєю будовою дуже схожа на бактеріальну хромосому. Деякі еукаріоти (наприклад, дріжджі) можуть мати також у своїх клітинах плазміди (докладніше про особливості генотипів прокаріотів та еукаріотів див. у таблиці).

Ключова ідея

Сукупність генів організму називають геномом. До складу геному входять структурні та регуляторні гени, а також ділянки ДНК, які не кодують спадкової інформації, наприклад інтрони в генах еукаріотів. Розмір геномів може визначатися як за кількістю генів, які входять до його складу, так і за кількістю пар нуклеотидів ДНК.

Перевірте свої знання

1. Що таке геном? 2. Як визначають розмір геному? 3. Чому розмір геномів еукаріотів сутєво більший, ніж у прокаріотів? 4*. Ділянки ДНК, які кодують структуру білкових молекул, становлять дуже невелику частину геному еукаріотів. Складіть список функцій, які можуть виконувати інші частини геному.

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  18. Гени. Будова генів
Наступна сторінка:   20. Реалізація спадкової інформації. Тр...^