Інформація про новину
  • Переглядів: 490
  • Дата: 24-12-2021, 20:23
24-12-2021, 20:23

23. Ділення клітин. Клітинний цикл. Мітоз

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  22. Реплікація та репарація ДНК
Наступна сторінка:   24. Мейоз. Рекомбінація ДНК. Генетичне ...

Поміркуйте

Чому хроматин під час поділу ядра компактизується?

Згадайте

• Які функції виконує ядро клітини еукаріотів?

• Які компоненти входять до складу клітинного ядра?

Хромосоми еукаріотичних клітин

ДНК у ядрах клітин еукаріотів утворює складний комплекс із білками — хроматин. Хроматин має вигляд нитки (подвійного ланцюга) ДНК, яка намотується навколо невеличких білкових кульок, утворених спеціальними білками — гістонами.

Білкові кульки з намотаною ниткою ДНК називають нуклеосомами. Вони можуть скручуватися у просторі, утворюючи тоненьку спіраль. А ця спіраль здатна скручуватися в спіраль більшого діаметра, а потім ще більшого й ще.

Процес скручування ДНК називають спіралізацією, або конденсацією, хроматину. Його результатом є те, що дуже довга нитка ДНК виявляється упакованою в дуже маленькому об’ємі. Але якщо надто сильно упакувати ДНК, то з неї неможливо буде зчитувати спадкову інформацію. Тому хроматин у ядрах клітин більшу частину часу не надто

спіралізований: ті його ділянки, які потрібні для роботи клітини, майже не скручені, а ті, що клітиною в певний момент не використовуються, спіралізовані сильніше.

Підготовка клітини до поділу

Перед поділом клітини спіралізація хроматину стає найдужчою, бо так набагато легше правильно розподілити ДНК між клітинами, які утворяться в результаті поділу. Наслідком такого ступеня спіралізації є утворення хромосом — компактних структур із ДНК і білків (мал. 23.1). Кожна окрема нитка ДНК з білками має вигляд палички (це і є хромосома).

Але перед поділом клітини відбувається надзвичайно важливий процес — подвоєння всієї ДНК клітини. Тому кожна хромосома на початку поділу клітини складається з двох однакових паличок — хроматид, з’єднаних між собою в зоні спеціалізованих ділянок ДНК — центромер. Центромера є на кожній хроматиді. По різні боки від центромери розташовані плечі хромосоми. Тому на початку поділу клітини хромосоми мають Х-подібну (читається як «ікс-подібну») форму

У клітинах еукаріотів кожна хромосома присутня в ядрі у двох копіях. Організм отримує по одній копії хромосоми від кожного зі своїх батьків. Такі хромосоми називають гомологічними.

Дізнайтеся більше

Велике ядро інфузорії Oxytricha trifallax містить 16 000 хромосом, кожна з яких представлена чималою кількістю (до 2 000) копій. Таким чином, загальна кількість хромосом у цьому ядрі становить кілька мільйонів. Але більшість таких хромосом містять лише по одному гену.

Клітинний цикл

Клітинний цикл — це період існування клітини від моменту її утворення шляхом поділу материнської клітини до власного поділу або загибелі.

Він складається з двох основних частин: процесу поділу й інтерфази. Під час інтер-фази в клітинах відбувається багато процесів, зокрема процес реплікації (подвоєння) ДНК, синтез РНК, білка та інших речовин. Клітини ростуть і накопичують речовини, необхідні для наступного поділу.

Поділ клітин може відбуватися по-різному. Прокаріотичні клітини діляться переважно шляхом простого поділу. У такому разі їхня бактеріальна хромосома (нуклеоїд) подвоюється шляхом реплікації. Нова копія прикріплюється до клітинної мембрани, після чого між ними формується нова клітинна стінка.

В еукаріотів процеси під час поділу є більш складними через наявність ядра та спадкового матеріалу у вигляді хромосом. Поділ еукаріотичних клітин відбувається у формі мітотичного або мейотичного поділу.

Мітотичний поділ

Мітотичний поділ — це поділ клітин, який відбувається під час нестатевого розмноження, а також під час росту й розвитку організмів (мал. 23.2). Такий поділ забезпечує збільшення кількості клітин, а також заміщення соматичних клітин. Мітотичний поділ складається з двох основних частин: мітозу (поділу ядра) і цитокінезу (поділу цитоплазми). А сам мітоз поділяють на чотири фази: профазу, метафазу, анафазу й телофазу.

• У профазі відбувається спіралізація й утворення X-подібних хромосом, які складаються з двох хроматид, розпадання ядерних оболонок на фрагменти і зникнення ядерець. Починає утворюватися веретено поділу — структура, яка потім розподілить хромосоми між дочірніми клітинами.

• У метафазі відбувається розміщення хромосом по екватору клітини та прикріплення мікротрубочок веретена поділу до цен-тромер хроматид.

• В анафазі хроматиди роз’єднуються і розходяться до полюсів клітини.

• У телофазі відбувається зникнення веретена поділу, формування нових ядерних оболонок та ядерець, деспіралізація хромосом.

В еукаріотів у результаті мітотичного поділу з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні. При цьому дочірні клітини отримують таку саму кількість хромосом, що й мала материнська клітина.

Інтерфаза клітинного циклу зазвичай триває значно довше, ніж поділ клітини. У цій фазі відбувається синтез молекул АТФ і білків, збільшення кількості основних ор-ганел цитоплазми, подвоєння молекул ДНК тощо.

Ключова ідея

Клітинний цикл будь-якої клітини триває від початку одного поділу до початку наступного. Він складається з двох основних частин: процесу поділу й інтерфази. У більшості випадків поділ еукаріотичних клітин відбувається у формі мітотичного поділу. Клітини, які утворюються в результаті цього поділу, отримують ту саму кількість хромосом, яку мала материнська клітина.

Перевірте свої знання

1. Що таке хромосома? Які речовини входять до її складу? 2. Що таке клітинний цикл? 3. Які особливості клітинного циклу в прокаріотів? 4. На які фази поділяється мітоз? 5. Які процеси відбуваються в профазі й метафазі мітозу? 6*. Чому прокаріотичним клітинам не потрібний такий складний спосіб поділу, як мітотичний?

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  22. Реплікація та репарація ДНК
Наступна сторінка:   24. Мейоз. Рекомбінація ДНК. Генетичне ...^