Інформація про новину
  • Переглядів: 497
  • Дата: 24-12-2021, 20:24
24-12-2021, 20:24

25. Розмноження живих організмів

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  24. Мейоз. Рекомбінація ДНК. Генетичне ...
Наступна сторінка:   26. Статеві клітини та запліднення

Поміркуйте

Які переваги має нестатеве розмноження?

Згадайте

• Які способи розмноження є в живих організмів?

• Яка система організму тварин забезпечує процес розмноження?

Розмноження живих організмів і його мета

Самовідтворення є однією з ключових властивостей живих істот. Здатність організмів до утворення собі подібних забезпечує безперервність і наступність життя на планеті. Процес утворення нащадків живими організмами називають розмноженням.

Розрізняють дві основні форми розмноження: статеве і нестатеве. Під час статевого розмноження утворюються статеві клітини, а нестатеве розмноження відбувається шляхом поділу материнського тіла на кілька частин, окремими частинами організму та за допомогою спор або гемул.

Нестатеве розмноження

Нестатеве розмноження — утворення нового організму з однієї або групи клітин материнського організму, у ході якого беруть участь статеві клітини. Нестатеве розмноження не передбачає контакту між особинами одного виду, тобто обмін генетичною інформацією не відбувається (мал. 25.1).

Перевагою нестатевого розмноження є висока швидкість. Але здатність дочірніх організмів пристосовуватися до несприятливих умов середовища досить низька.

Існує кілька способів нестатевого розмноження.

Прямий поділ тіла на одну або кілька частин характерний для бактерій. Одноклітинні еукаріоти діляться на дві частини шляхом мітозу.

Фрагментація відбувається у примітивних багатоклітинних організмів: деяких губок, морських зірок, плоских червів, водоростей (наприклад, спі-рогіра).

Брунькування трапляється у вищих рослин (наприклад, печінковий мох) та тварин, що ведуть прикріплений спосіб життя (губки, корали).

Вегетативне розмноження відбувається в рослин за допомогою кореневищ, бульб, цибулин, вусів, а у тварин воно характерне для багатощетин-кових червів.

Спорами розмножуються деякі водорості, гриби і вищі спорові рослини.

Статеве розмноження

Статеве розмноження — тип розмноження, за якого утворюються спеціалізовані статеві клітини і відбувається статевий процес.

Статеве розмноження (мал. 25.2) спостерігається у представників більшості систематичних груп рослинного і тваринного світу. За статевого розмноження утворення нового організму зазвичай відбувається за участю двох батьківських організмів, але у випадку гермафродитизму статевим шляхом може розмножуватися й одна особина.

Під час статевого розмноження відбувається злиття статевих клітин — гамет. Таким чином, новий організм отримує спадкову інформацію від обох батьків або перекомбіно-вану інформацію лише одного батьківського організму (мал. 25.3).

Біологічне значення різних способів розмноження живих організмів

Будь-яке розмноження є засобом передачі спадкової інформації наступним поколінням. Воно дозволяє зберігати генетичну інформацію виду тривалий час (для деяких видів — навіть десятки мільйонів років). Окрім того, розмноження є засобом збільшення кількості особин виду, що дозволяє йому зберігати сталу зону існування, а за можливості й розширювати свій ареал.

Часто процес репродукції може бути способом реагування організму на зміну умов

середовища. Так, дерева, які були уражені захворюваннями і перебувають на межі загибелі, починають інтенсивно формувати плоди, направляючи всі залишки ресурсів на розмноження. А от у ситуації, коли організм має значні шанси на виживання (наприклад, в умовах посухи для тих самих дерев), він, навпаки, може гальмувати репродукцію (дерева скидають квітки і плоди, на які їм не вистачає вологи).

Відмінні риси різних форм розмноження пов’язані з особливостями процесів розмноження. Якщо статеве розмноження забезпечує високий рівень мінливості нащадків (за рахунок комбінативної мінливості), то нестатеве розмноження вимагає набагато менших витрат ресурсів організму.

Ключова ідея

Здатність до розмноження — це одна з головних властивостей живих організмів. Існує дві форми розмноження: статеве й нестатеве. Статеве розмноження забезпечує високий рівень мінливості нащадків. Для нестатевого розмноження характерна висока швидкість, але набагато нижча енергозатратність порівняно зі статевою формою.

Перевірте свої знання

1. Що таке розмноження? Яка його мета? 2. Які існують форми розмноження? 3. Які особливості притаманні нестатевому розмноженню? 4*. Зробіть порівняльний аналіз різних форм розмноження організмів. Оформіть його в таблицю.

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  24. Мейоз. Рекомбінація ДНК. Генетичне ...
Наступна сторінка:   26. Статеві клітини та запліднення^