Інформація про новину
  • Переглядів: 499
  • Дата: 24-12-2021, 20:24
24-12-2021, 20:24

26. Статеві клітини та запліднення

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  25. Розмноження живих організмів
Наступна сторінка:   27. Закономірності індивідуального роз...

Поміркуйте

Які переваги має статеве розмноження?

Згадайте

• Які існують способи розмноження в рослин?

• Чим статеве розмноження відрізняється від нестатевого?

Статеві клітини

Статеве розмноження — це тип розмноження, за якого утворюються статеві клітини (гамети) і відбувається процес запліднення. Статеві клітини утворюються в результаті гаметогенезу. Вони містять лише по одній хромосомі з кожної пари гомологічних хромосом. Статеві клітини в різних групах живих організмів можуть мати різні розміри, форму й рухливість (див., наприклад, таблицю про особливості статевих клітин ссавців).

Запліднення

Заплідненням називають процес з’єднання (злиття) зрілої чоловічої й жіночої статевих клітин, у результаті якого утворюється одна клітина (зигота), що є початком нового організму (мал. 26.1). Залежно від особливостей розмноження певних організмів, запліднення може відбуватися по-різному. Розрізняють зовнішнє і внутрішнє запліднення.

Зовнішнє запліднення поширене серед водяних організмів. У цьому випадку гамети обох батьків виділяються у воду і вже там зустрічаються. Перевагою зовнішнього запліднення є те, що воно не вимагає наявності спеціальних пристосувань для запліднення (мал. 26.2).

Під час внутрішнього запліднення зустріч гамет проходить усередині тіла жіночої особини. Завдяки тому, що таке запліднення відбувається в сприятливих умовах, ризик загибелі статевих клітин знижується. Крім того, стає можливим розвиток нащадків усередині організму матері. Це підвищує їхні шанси на виживання.

Особливості статевих клітин ссавців

Характе

ристика

Сперматозоїд

Яйцеклітина

Розмір

Малий

Велика

Рухливість

Рухливий

Нерухома

Особливості будови

Має головку, шийку і хвіст. Головка майже повністю складається з ядра, укритого тонким шаром цитоплазми. Спереду на головці є акро-сома — капсула, яка містить ферменти, що сприяє проникненню сперматозоїда в яйцеклітину. Клітинні органели відсутні

Має спеціальні оболонки, що покривають плазматичну мембрану, а також цитоплазму і ядро. Містить запасні поживні речовини у вигляді жовтка, необхідні для розвитку нового організму

Функції

Доставляє генетичний матеріал самців до яйцеклітин самиць

Забезпечує початкові етапи розвитку нового організму поживними речовинами

Подвійне запліднення у квіткових рослин

Квіткові рослини є насінними рослинами. У них утворюються квітки, і має місце подвійне запліднення (мал. 26.3).

Спочатку пилок теж повинен потрапити на іншу рослину (у перехреснозапильних видів), а саме на спеціальну структуру — приймочку маточки. І на ній проростає, утворюючи пилкову трубку.

По цій трубці два спермії транспортуються до зародкового мішка, у якому один із сперміїв зливається з яйцеклітиною, утво-

рюючи зиготу. У заплідненні бере участь і другий спермій. Він зливається із центральною клітиною насінного зачатка, яка утворюється шляхом злиття двох гаплоїдних клітин.

Таким чином, після злиття зі спермієм центральна клітина стає триплоїдною. З неї потім розвивається ендосперм.

Ключова ідея

Статеві клітини утворюються в результаті гаметогенезу. Вони містять лише по одній хромосомі з кожної пари гомологічних хромосом. Статеві клітини в різних групах живих організмів можуть мати різні розміри, форму й рухливість. Заплідненням називають процес з'єднання (злиття) зрілої чоловічої й жіночої статевих клітин, у результаті якого утворюється одна клітина (зигота), що є початком нового організму.

Перевірте свої знання

1. Які клітини називають гаметами? 2. У результаті якого процесу утворюються гамети? 3. Які характерні риси притаманні сперматозоїдам ссавців? 4. Які характерні риси притаманні яйцеклітинам ссавців? 5. Які переваги та недоліки має зовнішнє запліднення? 6*. Які переваги мають чоловічі й жіночі гамети різних розмірів перед гаметами однакового розміру?

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  25. Розмноження живих організмів
Наступна сторінка:   27. Закономірності індивідуального роз...^