Інформація про новину
  • Переглядів: 487
  • Дата: 24-12-2021, 20:34
24-12-2021, 20:34

39. Еволюційні фактори

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  38. Популяція організмів як одиниця ево...
Наступна сторінка:   40. Механізми видоутворення

Поміркуйте

Що може впливати на генофонд популяції?

Згадайте

• Чому популяція є елементарною одиницею еволюції?

• Що таке генофонд популяції?

Еволюційні фактори

Еволюційні фактори — це явища й процеси, які змінюють генофонд популяції.

Зміни в генофонді популяцій із часом можуть накопичуватися, й особини в популяції починають дедалі більше відрізнятися від своїх предків.

Так і відбувається еволюція.

Існує кілька факторів еволюції (див. таблицю).

Еволюційні фактори

Фактор

Опис фактора

Мутації

(мутаційний процес)

Природний процес зміни спадкової інформації в організмі внаслідок дії якогось мутагенного фактора або спонтанно

Дрейф генів

Зміна частоти алелів певних генів через випадкові процеси, наприклад, виверження вулкана, повінь або потрапляння невеликої групи особин на нову територію (ефект засновника)

Ізоляція

Розділення популяцій одного виду через виникнення між ними якихось бар’єрів. Бар’єри можуть бути фізичними (утворення гірського хребта, ріки або проливу між островом та материком), екологічні (спеціалізація груп особин у популяції за типом живлення або місцем розмноження) тощо

Міграція

Переміщення особин з однієї популяції в іншу або на нові території

Природний добір

Виживання більш пристосованих до певних умов існування особин у популяції

Види природного добору. Стабілізуючий добір

Природний добір діє на окремих особин, які є носіями тих чи інших варіантів ознак. Виділяють три основні форми природного добору: дизруптивний (розривний), рушійний (спрямований) і стабілізуючий (мал. 39.1).

Стабілізуючий добір підтримує сталість певної ознаки, що найбільше відповідає навколишньому середовищу. Він зазвичай відбувається в умовах, коли середовище існування мало змінюється й організми до нього добре пристосовані.

Так, представники ракоподібних щитні залишилися незмінними ще з часів мезозою. Їхні особини мають короткий термін життя і мешкають у калюжах. Умови життя в калюжах і зараз, і за часів динозаврів були однаковими. А період пересихання калюж щитні переживають на стадії яйця, яке в них є дуже стійким до будь-яких зовнішніх упливів.

Рушійний добір

Рушійний (спрямований) добір сприяє зміні ознаки в певному напрямку, коли відбувається розширення території популяції. Наслідком є поява певних пристосувань Так, комахи, ящірки й низка інших видів, які ховаються між листками рослин, мають зелений або бурий колір, мешканці пустель — колір піску.

У хижаків захисне забарвлення закріпилося завдяки тому, що його власник непомітно міг підкрастися до здобичі, а в жертви воно є наслідком того, що тварина залишалася менш помітною для хижаків. Ті з них, хто не мав захисного забарвлення під час пристосування до життя в таких умовах, гинув і не залишав нащадків.

Дизруптивний добір

Дизруптивний (розривний) добір спостерігається тоді, коли умови середовища настільки змінюються, що переважна кіль-

кість особин у популяції втрачає адаптив-ність. Натомість з’являється більше особин із крайніми відхиленнями від середнього ознаками. Наслідком цього виду добору є поліморфізм — поява в популяції двох або більше форм із відмінними ознаками. Наприклад, різні особини предкового виду роду дятел спеціалізувалися за характером харчування та місцями проживання й утворили кілька видів, які відрізняються за розмірами тіла, деякими іншими морфологічними ознаками та місцями, у яких поселяються (дятел звичайний, дятел середній, дятел білоспинний).

Прикладом дизруптивного добору є ситуація з розходженням предків людини і шимпанзе. Спільний предок цих видів мешкав в Африці приблизно 8 млн років тому. Він чудово лазив по деревах, але здатен був пересуватися й на поверхні землі. Тому зміг заселити й невеликі лісові масиви, розташовані на межі савани. Жив він там на деревах, а між масивами пересувався пішки.

Після настання чергового циклу похолодання на нашій планеті площа лісів зменши

лася, розміри лісових масивів на межі савани теж стали меншими, а відстані між ними збільшилися. Тому ходити пішки треба було вже набагато більше. У цих умовах перевагу отримували особини, які або ходили краще і жили більше в савані, або жили в глибині лісу й пересувалися по деревах. Дизруптив-ний добір спричинив те, що ті особини, які залишилися в лісі, стали предками шимпанзе, а ті особини, які жили в савані, стали предками людини.

Вражаючим прикладом дії дизруптив-ного відбору є розподіл розміру дзьобів у популяції західноафриканського зяблика, що харчується насінням двох видів осоки (болотної рослини) протягом частини року.

Птахи з великими дзьобами можуть легко розколювати тверде насіння осоки Scleria verrucosa, а для птахів з дрібними дзьобами це є важким завданням. Проте вони без будь-яких зусиль споживають м’яке насіння S. goossensii. Молоді зяблики, чиї дзьоби помітно відрізняються від двох переважаючих розмірів дзьобів, не виживають.

Статевий добір

Як одну з форм добору розглядають також статевий добір, який упливає на ознаки лише однієї статі. До такого добору призводить суперництво між особинами однієї статі за право вступити в розмноження з особинами іншої статі.

Ця форма добору сприяє появі статевого диморфізму, коли особини одного виду, але різної статі суттєво відрізняються між собою за зовнішнім виглядом.

Статевий диморфізм чудово видно на прикладі таких видів, як олені, кури та деякі комахи.

Ключова ідея

Елементарними факторами еволюції є мутації (мутаційний процес), популяційні хвилі (хвилі життя), дрейф генів, ізоляція, міграція та природний добір. Виділяють такі види природного добору, як стабілізуючий, рушійний, дизруптивний, статевий. Лише природний добір є направленим. Усі інші фактори еволюції є ненаправленими.

Перевірте свої знання

1. Що таке фактори еволюції? 2. На конкретному прикладі поясніть, що таке популяційні хвилі. 3. Поясніть, що таке мутаційний процес. Наведіть приклади. 4. На конкретному прикладі поясніть, що таке міграція. 5. Чому дрейф генів є ненаправленим фактором еволюції?

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  38. Популяція організмів як одиниця ево...
Наступна сторінка:   40. Механізми видоутворення^