Інформація про новину
  • Переглядів: 708
  • Дата: 25-12-2021, 01:59
25-12-2021, 01:59

45. Основи еволюційної філогенії та систематики

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  44. Еволюція людини. Механізми антропог...
Наступна сторінка:   46. Основні групи організмів. Макросист...

Тема 7. Біорізноманіття

 

Поміркуйте

За якими ознаками організм можна віднести до царства Тварини?

Згадайте

• З якими систематичними категоріями ви ознайомилися, коли вивчали рослин?

• З якими систематичними категоріями ви ознайомилися, коли вивчали тварин?

Біологічна систематика

Біологічна систематика — це розділ біології, який формує єдину систему живого світу на основі виділення біологічних таксонів (систематичних одиниць) і відповідних назв, наданих за певними правилами (біологічної номенклатури). Відповідно, біологічна систематика поділяється на два основні розділи: таксономію та біологічну номенклатуру.

Таксономія займається розробкою правил групування живих організмів. Це дуже складна проблема, бо часто не зовсім зрозуміло, на основі яких ознак слід об’єднувати організми у групи. Так, у давнину всіх червів об’єднували в один тип. Але сучасні дослідження показали, що різні групи червів мають різне походження і не є близькими родичами. І навпаки, ряди Китоподібні та Парнокопитні довелося об’єднати в один новий ряд — Китопарнокопитні. Біологічна номенклатура розробляє правила найменування живих організмів, створює спеціальні міжнародні кодекси, які регулюють спірні питання, вирішує проблеми синонімів (коли один вид випадково отримує кілька назв) тощо.

Сучасна наукова класифікація повинна відображати еволюційні зв’язки між живими організмами та вказувати на рівень їхньої спорідненості. Крім того, вона має бути зручною для використання і дозволяти легко включати нові, нещодавно відкриті, види.

Основні систематичні категорії ввів у науку шведський науковець Карл Лінней. Основною систематичною категорією є вид. Видова назва складається з двох латинських слів, перше з яких є назвою роду, а друге — видовим епітетом. Споріднені види об’єднуються в більш високі таксономічні категорії — роди, роди — у родини, а ті — в іще вищі категорії.

Основні таксони царства Зелені рослини

Основні таксони царства Тварини

Філогенія

Філогенія (мал. 45.1) — це наука, яка вивчає історичний процес розвитку органічного світу (філогенез). Для дослідження філогенезу сучасна біологія широко використовує новітні технології. Особливо ефективними є методи з галузі молекулярної біології та генетики й мікроскопічних досліджень. Також широко використовують математичне

моделювання й побудову філогенетичних дерев (мал. 45.2).

Філогенетичне дерево — це схема, яка відображає еволюційні зв’язки між таксонами, для яких воно будується. Філогенетичні дерева можуть будуватися не лише для таксонів живих організмів. Їх можна створювати, наприклад, для певних біополімерів — таких, як білки або нуклеїнові кислоти.

Ключова ідея

Біологічна систематика — це розділ біології, який формує єдину систему живого світу на основі виділення біологічних таксонів. Основні систематичні категорії ввів у науку шведський науковець Карл Лінней.

Перевірте свої знання

1. Що таке систематика? 2. Який науковець увів основні систематичні категорії? 3. Чим відрізняються систематичні категорії в царствах Тварини й Рослини? 4. Що таке філогенія? 5*. Чи можна отримати результати, корисні для боротьби з вірусом грипу, аналізуючи його філогенетичне дерево? 6*. Використовуючи додаткові матеріали з інтернету та біологічної літератури, складіть філогенетичне дерево для будь-якої групи організмів. Зробіть виставку своїх досліджень.

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  44. Еволюція людини. Механізми антропог...
Наступна сторінка:   46. Основні групи організмів. Макросист...^