Інформація про новину
  • Переглядів: 1899
  • Дата: 19-11-2018, 00:28
19-11-2018, 00:28

Японія (Японська Держава). Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Східна Азія: загальна економіко-геогр...
Наступна сторінка:   Японія. Господарство

1. Пригадайте походження та головні особливості природи Японських островів. 2. Яке місце посідає Японія за кількістю населення у світі?

ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. Японія — острівна держава поблизу східного узбережжя Азії площею 378 тис. км2. До її складу входять понад 4 тис. островів, із яких чотири великі — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю і Сікоку.

Японія відділена Японським морем від Росії, Північної та Південної Кореї, Східнокитай-ським морем — від Китаю. Найменша відстань до континенту становить близько 200 км (Південна Корея). Зі сходу й південного сходу Японські острови омиває Тихий океан.

Берегова лінія Японських островів дуже порізана. Її протяжність (29,7 тис. км) майже дорівнює довжині берегової лінії Африки.

Економіко-географічне положення Японії є зручним. Хоча країна розташована в периферійній частині Східної Азії, саме Японія є економічним центром цього регіону.

Острівне розміщення фактично дає Японії змогу використовувати океан як безмежну кількість транспортних магістралей. А безліч глибоких морських бухт і заток є зручними для будівництва портових споруд.

Віддаленість від головних країн-конкурен-тів — США та європейських держав — забезпечує японським ТНК панування в цьому регіоні. Усе це надає Японії великі можливості для вигідної участі в МПП.

Однак природно-ресурсний потенціал Японії обмежений і недостатній для економічного розвитку. Країна існує в умовах дефіциту практично всіх природних ресурсів. Насамперед це стосується мінеральних ресурсів. У Японії є невеликі родовища сірки, вугілля, будівельної сировини. Країна вимушена ввозити понад 90 % мінеральної сировини.

1) Складіть порівняльну характеристику ЕГП Японії та Великої Британії.

2) За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника визначте особливості природних умов і ресурсів Японії.

3) Поміркуйте, які сектори економіки можуть розвиватися в Японії в умовах обмеженого природно-ресурсного потенціалу.

НАСЕЛЕННЯ. Як ви вже знаєте, за кількістю населення — 126,5 млн осіб — Японія завершує першу десятку країн світу. Із 2007 р. кількість жителів країни поступово зменшується.

Через низьку народжуваність та високу тривалість життя (85,2 року) досить швидко зростає кількість осіб старшої вікової групи.

Частка людей похилого віку більше ніж удвічі перевищує частку дітей та підлітків (27,9 проти 12,8 % відповідно).

1) Які демографічні проблеми в майбутньому можуть завадити економічному розвитку Японії?

2) Чим пояснюється подібність демографічної ситуації Японії та розвинених країн Західної Європи?

За досить невеликих розмірів території Японія має велику кількість жителів, тому показники середньої густоти населення дуже високі — понад 330 осіб/км2 (у 7 разів більше за середньосвітовий показник). Однак фактично густота населення набагато вища, оскільки більшість жителів проживають на рівнинах Тихоокеанського узбережжя, де зосереджені великі міста.

Міські жителі становлять майже 93,5 %.

Найбільшими міськими агломераціями є Токійська, Осакська й Нагойська. Разом із розташованими між ними містами вони утворюють мегалополіс Токайдо.

Країна дуже добре забезпечена трудовими ресурсами як кількісно, так і якісно. Частка ЕАН становить близько половини. У промисловості зайнято 26,2 %, у сільському господарстві — 2,9 %, у сфері послуг — 70,9 %.

Одним із головних критеріїв економічного зростання Японії вважають японський народ,

для якого характерні працьовитість, сумлінність, високий рівень освіченості та професійної кваліфікації.

За допомогою матеріалів електронного додатка до підручника розкажіть про особливості суспільства та самобутню культуру японського народу.

ВИСНОВКИ

• Положення Японії в центрі Азіатсько-Тихоокеанського регіону забезпечує країні вигідні умови для участі в МПП.

• Характерні риси населення Японії: однорідний національний склад, концентрація населення у великих містах, висока тривалість життя, висока частка людей похилого віку.

• Нестача ресурсної бази Японії компенсується високою працьовитістю та кваліфікацією трудових ресурсів.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які складові ЕГП Японії позитивно впливають на її економічний розвиток?

2. Охарактеризуйте сучасну демографічну ситуацію в Японії.

3. Чим пояснюється нерівномірний розподіл населення територією країни?

4. Назвіть найбільші міські агломерації Японії.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 
Попередня сторінка:  Східна Азія: загальна економіко-геогр...
Наступна сторінка:   Японія. Господарство^