Інформація про новину
  • Переглядів: 1034
  • Дата: 25-12-2021, 02:18
25-12-2021, 02:18

66. Екосистеми та ландшафти України особливого значення

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  65. Проблеми біологічних інвазій
Наступна сторінка:   67. Українське Полісся. Біота

Поміркуйте

Чому деякі ландшафти можуть мати особливо важливе значення для України

Згадайте

Які існують природоохоронні території?

Що таке національний парк?

Природно-територіальні комплекси

Геологічна будова і рельєф, клімат, гідрологічні умови, ґрунти, рослинний і тваринний світ постійно взаємодіють та утворюють природно-територіальні комплекси різного рангу (мал. 66.1). Однорідний за походженням та історією розвитку природно-територіальний комплекс із одноманітними в його межах кліматичними і гідрологічними умовами, ґрунтовим покривом і специфічним біоценозом утворює певний ландшафт. У межах України за особливостями просторової диференціації, загальним характером рельєфу, геолого-геоморфологічною основою природних комплексів виділяють два класи ландшафтів: рівнинні і гірські. Ландшафти першого класу займають понад 93 % території країни, решту території, приблизно 7 %, — гірські.

Рівнинні комплекси

Рівнинні ландшафти України характеризуються широтною зональністю і представлені чотирма зональними типами — хвойно-широколистяні, широколистянолісові, лісостепові та степові (підтипи — північно-, середньо- і південностеповий).Гірські ландшафти, яким властива вертикальна поясність, залежать передусім від географічного положення гір та абсолютних висот ландшафтів. У гірських ландшафтах панують два типи: лісово-лучні з полонинами в Українських Карпатах і лісово-лучні з яйлами в Кримських горах. Окремо виділяються заплавні ландшафти рівнин і гір.

Гірські комплекси

На території Українських Карпат, що складаються із власне середньовисотних гір, представлені гірські передгірні ландшафти Передкарпатської височини та Закарпатської низовини. Генетично ландшафтне різноманіття Українських Карпат представляють ландшафтні яруси: заплавно-нижньотерасовий, середньотерасовий, високотерасовий, горбисто-пасмовий передгірний, пологосхиловий низькогірний, крутосхиловий низькогірний, крутосхиловий середньогірний, полонинський середньогірний, давньольодовиковий високогірний.

Ландшафти Кримських гір — це ландшафти степового та лісо-степового передгір’я, Зовнішньої гряди, середньогірськолісові ландшафти Внутрішньої гряди, яйлинські гірсько-лучні та лісові ландшафти Г оловної гряди. Між грядами поширені улоговинні широколистянолісові ландшафти з чагарниковими заростями. На південному макросхилі Кримських гір переважають ландшафти з дубовими, буковими й сосновими лісами. У південнобережних субсередземноморських ландшафтах поширені фісташково-дубові, ялівцево-соснові ліси, фригано-шиблякові зарості із саваноїдною рослинністю.

Ключова ідея

Ландшафт — це природно-територіальний комплекс, що характеризується певним балансом тепла та вологи, спільним зональним ґрунтово-рослинним покривом при відповідній літогенній основі поверхневих відкладів. Усе різноманіття ландшафтівна території України можна об’єднати у два класи: рівнинні і гірські. У межах одного ландшафту може бути представлено кілька екосистем.

Перевірте свої знання

1. Що таке ландшафт? 2. Які класи ландшафтів наявні в Україні? 3. Які особливості мають ландшафти Карпат? 4*. Які антропогенні фактори можуть впливати на стан ландшафтів?

Цікаво знати

Майже вся територія України знаходиться в помірному поясі, і лише на Південному березі Криму зустрічаються елементи субтропічних ландшафтів середземноморського типу.

Мал. 66.1. Приклади гірських і рівнинних природних комплексів

Природно-заповідний фонд України (станом на 1 січня 2008 року)

Біорізноманіття окремих заповідників України

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ ЗАВДАННЯ

1. Ознайомтеся із Законом України «Про охорону навколишнього середовища» від 25 червня 1991 поточна редакція — від 01.01.2021. Зясуйте перелік екологічних правопорушень, за які передбачено адміністративну відповідальність.

2. Знайдіть та дослідіть випадки, коли було завданно шкоди біорізноманіттю вашої місцевості. Для цього можна використати публікації в мережі Інтернет, публікації в газетах, журналах, новинні сюжети, думки експертів. Чи мають ці проблеми шляхи вирішення?

Створіть відеозаклик про підвищення біорізноманіття вашої місцевості.

3. Оберіть дві природні зони України. За допомогою діаграми Венна поясніть, чим

вони відрізняються? Що спільного? У якій природні зоні розташовано ваш населений

пункт?

4. Творча робота. Створіть ментальну карту (мапу думок) «Природно-заповідний фонд України». Дослідіть, як мережа заповідних територій забезпечує збереження біорізноманітності. Порівняйте свою ментальну карту з мапами однокласників.

5. За допомогою методу Fishbone поясніть переваги й недоліки для екосистем у разі побудови малих ГЕС на невеликих річках України. На основі отриманих результатів зробіть висновки.

6. Прочитайте слова. Поясніть, які з перелічених відходів можуть зашкодити довкіллю. Наведіть аргументи «за» та «проти» спалювання відходів.

Тарілка, килим, деревяний ящик, каструля, телевізор, перемерзла картопля, рушник, книжка, пластмасова посудина, холодильник, шафа, консерва.

7. Це багаторічна вічнозелена трав’яниста рослина, що адаптувалася до природних зон Карпат, Полісся та північної частини Лісостепу в соснових лісах на вологому піщаному грунті. Її використовують зокрема для медичних потреб спори рослини слугують найкращою присипкою для запрілих місць, гострих і навіть мокнучих екзем, пролежнів, ран, опіків та відморожень. Відвар п’ють при запальних хворобах нирок і сечового міхура. Лікування цією рослиною дозволяється після консультації з лікарем. Рослину занесено до Червоної книги України. Про яку рослину йдеться в тексті? Як ви гадаєте, чому вона занесена до Червоної книги?

8. Створіть моральний кодекс жителя свого населеного пункту закінчивши речення:

Людина - частина природи, бо...

Рослини й тварини мають право ...

Без окремих живих організмів...

Майбутнє покоління має право на.

Для того аби жити в гармонії та розумінні з природою.

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  65. Проблеми біологічних інвазій
Наступна сторінка:   67. Українське Полісся. Біота^