Інформація про новину
  • Переглядів: 967
  • Дата: 25-12-2021, 02:19
25-12-2021, 02:19

67. Українське Полісся. Біота

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  66. Екосистеми та ландшафти України осо...
Наступна сторінка:   68. Українське Полісся. Природні компле...

Тема 10. Біорізноманітність Українського Полісся

 

Поміркуйте

До якої природної зони належить територія Українського Полісся?

Згадайте

Що ми розуміємо під поняттями біота?

Що таке флора?

Фізико-географічні особливості Українського Полісся

Територія Українського Полісся складає приблизно 20 % від усієї території України. Українське Полісся розташовано на Поліській низовині і простягається із заходу на схід на 750 км, займаючи північну і північно-західну частину України. Відповідно, ця територія характеризується дещо нижчими, ніж у середньому по Україні, температурними показниками і дещо вищою кількістю опадів. Цікаво, що за кількістю опадів немає істотних відмінностей ні між західною і східною, ні між північною і південною частинами Українського Полісся. Середньорічна кількість опадів, як правило, дещо вища за випаровуваність. Найпоширенішими ґрунтами на Українському Поліссі є дерново-підзолисті, що поширені майже на 70 % території, і формуються на різних відкладах: флювіогляціальних, моренових, алювіальних, еолових. На крейдових відкладах поширені дерново-карбонатні ґрунти, великі площі також займають лучні і болотні ґрунти. Приблизно на 4,3 % території можна зустріти торфові поклади товщиною понад 0,7 м (мал. 67.1).

Необхідно зазначити, що на формування біоти цього регіону в антропогені вплинула діяльність льодовика і його вод, а також неодноразові зміни клімату. Під час максимального зледеніння льодовиком була вкрита більша частина Українського Полісся, тому не дивно, що наразі цей регіон є осередком специфічної постгляціальної флори і рослинності.

Основою флори Полісся є змішані ліси, представлені сосною, березою, грабом, дубом. Переважна частина боліт вкрита сфагновим мохом.

Значення регіону

Загальноекологічне значення регіону полягає також у тому, що ця територія є одним з основних міграційних шляхів птахів, а також головним в Україні регіоном розмноження таких цінних мисливсько-промислових птахів, як тетерук, глухар, орябок, лебідь-шипун тощо (мал. 67.2). Загалом тваринний світ Українського Полісся багатий і різноманітний. Серед них представлено чимало тайгових видів (лось, рись, заєць білий, глушець, сова бородата, синиця чорна, снігур, ящірка живородна, жаба трав’яна тощо). Зустрічаються

також види, поширені в Європі (свиня дика, куниця лісова, тхір звичайний, вовчок горішниковий, підорлик малий, дятел середній, в’юрок канарковий, горихвістка чорна, квакша звичайна тощо). Близькість лісостепової зони обумовлює проникнення південних (степових) тварин (кажан двоколірний, заєць сірий, велика біла чапля, коловодник ставковий, лунь лучний, черепаха болотяна тощо)..Біля річок можна зустріти видру і бобра.

Ключова ідея

На формування рельєфе території Українського Полісся зазнало значного впливу мала діяльність льодовика, ґрунтового і наземного покривуУкраїнське Полісся характеризується доволі вологим кліматом.

Перевірте свої знання

1. Які фізико-географічні умови визначають специфіку Українського Полісся? 2. Що

можна вважати провідним чинником формування біоти на території Українського

Полісся? Поясніть, чому так. 3. У чому полягає загальноекологічне значення

Українського Полісся?

Цікава інформація

Наслідки дії льодовика можна побачити в сучасному рельєфі Українського Полісся, зокрема на заході Полісся. Так, наприклад, між Західним Бугом і Горинню знаходиться Волинська моренна гряда, яка підіймається над навколишніми землями майже на 30 м.

Морена являє собою неоднорідну суміш уламкового матеріалу — від гігантських до декількох сотень метрів у поперечнику брил до глинистого матеріалу, утвореного за рахунок перетирання уламків при русі льодовика.

Мал. 67.1. Видобуток торфу

Мал. 67.2. Полісся — регіон розмноження цінних мисливсько-промислових птахів (тетерук, орябок)

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  66. Екосистеми та ландшафти України осо...
Наступна сторінка:   68. Українське Полісся. Природні компле...^