Інформація про новину
  • Переглядів: 1064
  • Дата: 25-12-2021, 02:20
25-12-2021, 02:20

69. Українське Полісся. Охорона біорізноманіття

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  68. Українське Полісся. Природні компле...
Наступна сторінка:   70. Лісостеп. Біота

Поміркуйте

Як вплинула на біоту Полісся аварія на Чорнобильській АЕС?

Згадайте

Які біоценози зустрічаються на території Полісся?

Які організми заносять до Червоної книги?

Особливості біологічного різноманіття регіону

Українське Полісся є дуже самобутнім регіоном щодо біологічного різноманіття. На його території наявна значна кількість бореальних видів та угруповань, більшість із яких знаходяться на південній межі свого ареалу. Збереглися у західній частині українського Полісся також немало центральноєвропейських видів. Загалом за збереженістю природної рослинності Українське Полісся посідає перше місце з-поміж інших регіонів. На території Українського Полісся поширена низка представників фауни, що потребують охорони. З рідкісних птахів трапляються такі види, як журавель сірий, лелека чорний, глухар, тетерук, а із ссавців представниками, що занесені до Червоної книги, є бобер, норка, тхір, рись (мал. 69.1).

Мал. 69.1. Журавель сірий, лелека чорний, скопа

Природно-заповідна мережа регіону

За останні десятиріччя на території Українського Полісся збільшилась природно-заповідна мережа. До складу останньої, зокрема, входять три природні заповідники і три національні природні парки, багато заказників і пам’яток природи, регіональні ландшафтні парки. Природні заповідники: Поліський, Рівненський, Черемський. Національні природні парки — Шацький, Мезинський, Деснянсько-Старогутський.

Заповідники Полісся

Поліський природний заповідник — один із найбільших за площею з усіх заповідників України. У заповіднику мешкають переважно лісові тварини. Фауна хребетних тварин Поліського природного заповідника та його околиць нараховує 279 видів (45 видів ссавців, 195 видів птахів, 12 видів земноводних, 7 видів плазунів, 19 видів риб). Видовий склад комах Поліського природного заповідника з’ясований недостатньо, зараз відомо трохи більше 1100 видів з 17 рядів. На території Поліського природного заповідника

виявлено 46 видів хребетних та 21 вид комах, що занесені до Червоної книги України.

Рівненський заповідник має площу 42 тисячі гектарів. Його було створено з метою охорони типових та унікальних комплексів Українського Полісся. На території заповідника представлено 10 рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України. Тут ростуть 26 видів лишайників, 101 вид грибів та 150 видів мохоподібних. Із судинних рослин заповідника 28 занесено до Червоної книги України. Фауна заповідника нараховує 221 вид хребетних тварин, велику кількість комах, павукоподібних, молюсків. У заповіднику можна зустріти ласку, горностая, рись, глухаря, тетерука, мідянку, черепаху болотну, тритона гребінчастого, сома тощо.

Черемський заповідник створено на території Волинської області для збереження типових та унікальних комплексів Українського Полісся. Його площа 2 975 га. Флора заповідника включає 760 видів судинних рослин, 114 видів мохоподібних, 53 види лишайників, 133 види грибів. 40 асоціацій рослин занесено до Зеленої книги України. Фауна заповідника представлена 18 видами риб, 12 видами земноводних, 7 видами плазунів, 141 видом птахів, 42 видами ссавців та великою кількості видів комах та інших безхребетних тварин. Тут можна зустріти таких представників Червоної книги України, як джміль моховий, лелека чорний, скопа, кутора мала тощо.

Ключова ідея

Важливу роль в охороні природних ресурсів відіграє створення природно-заповідних територій. На території Полісся розташовані Поліський, Рівненський та Черемський заповідники і Шацький, Мезинський та Деснянсько-Старогутський національні парки.

Перевірте свої знання

1. Які заповідники розташовані на території Полісся? 2. Які національні

парки розташовані на території Полісся? 3. Які представники фауни Полісся є у Червоній книзі України? 4*. Які антропогенні фактори можуть впливати на стан біорізноманіття Полісся?

Компетентнісно орієнтовані завдання

1. Біологи вважають, що ці еукаріоти є найуспішнішою групою організмів, яка пристосувалися до всіх середовищ існування й набули найрізноманітніших форм. Як ви гадаєте, що це за група еукаріотів? Які спільні властивості їм притаманні? Назвіть представників цієї групи, що пристосувалися до природної зони українського Полісся.

2. Складіть схему ланцюга живлення в зоні мішаного лісу. Порівняйте схеми однокласників.

3. Сучасне Полісся є регіоном із найзагрозливішою екологічною ситуацією не тільки в Україні, а й у Європі. За допомогою методу скрайбінгу запропонуйте власну програму з екологічного відновлення Полісся.

4. За допомогою статистичних даних, побудуйте діаграму розміщення лісів України, якщо 40 % лісів займають Полісся, 25 % — припадає на лісостеп, 22 % — на Карпати, 10 % — площа лісів степу й лише 3 % — Крим.

5. Творча робота. Створіть ментальну карту (мапу думок) «Характерні рослини зони мішаних лісів». Які екологічні умови дозволили цим рослинам опанувати природну зону?

6. Той, хто обожнює «тихе полювання», знає, що збирати гриби потрібно дуже ретельно й відповідально. Адже поміж їстівних грибів досить можна знайти гриби-двійники, які є отруйними. Білий гриб є найпоширенішим у Прикарпатті й на Поліссі та не має отруйних аналогів. Як гадаєте, чи істинне це твердження? Запропонуйте план надання домедичної допомоги вразі отруєння грибами.

7. Візитівкою Полісся є Тетерук (Lyrurus tetrix) - це птах родини фазанових. Підготуйте презентацію про спосіб життя й місце існування птаха.

8. Жолудниця європейська або соня садова (Eliomysquercinus) - це гризун родини вовчкових, що є символом срібних ювілейних монет номіналом 10 грн. Популяція жолудниці щороку скорочується, й сьогодні її можна зустріти на території Центрального Полісся та Волині. У 2009 році тварину було занесено до Червоної книги України. Що призвело до зменшення чисельності гризуна? Визначте систематичне положення тварини за таксонами.

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  68. Українське Полісся. Природні компле...
Наступна сторінка:   70. Лісостеп. Біота^