Інформація про новину
  • Переглядів: 691
  • Дата: 25-12-2021, 02:27
25-12-2021, 02:27

79. Гірський Крим. Біота

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  78. Українські Карпати. Охорона біорізн...
Наступна сторінка:   80. Гірський Крим. Природні комплекси

 

Тема 14. Біорізноманітність Гірського Криму

Поміркуйте

Які особливості висотної поясності характерні для Українських Карпат?

Згадайте

Які тварини живуть у Карпатах?

Особливості кримських гір

Гірський Крим займає площу 10 тис. км 2, що складає менше 1 % площі України. Він являє собою підвищену до 1000-1500 м над рівнем моря складчато-брилову гірську систему, ширина якої 50-60 км. Складається з трьох паралельних гряд, які простягаються уздовж узбережжя Чорного моря з південного заходу на південний схід. Найкоротшою є Зовнішна гряда, більш довшою — Внутрішня, найдовшою — Головна (до 180 км). Г ряди мають пологі північні схили і обривисті, круті південні. Найвищою є гора Роман-Кош, висота якої 1545 м над рівнем моря. Головна гряда одночасно виступає вододілом.

За кліматичними показниками Гірський Крим відноситься до трьох кліматичних областей. Власне гори характеризуються помірно-прохолодним кліматом. Із підняттям на 100 м на північному макросхилі середньорічні температури знижуються на 0,5°С, а на південному на 0,7 °С. На відміну від температури розподіл опадів визначається не лише висотою над рівнем моря, але і впливом циклонів (вологих атлантичних і середземноморських повітряних мас) і антициклонів. На вищих західних яйлах випадає багато опадів (900-1100 мм на рік), а на східних нижчих яйлах сума річної кількості опадів значно менша (600-800 мм), більшість із них випадає влітку.

Передгір’я (центральна і східна частина) межують із степовою зоною, тому тут панує помірно-теплий засушливий континентальний клімат. Оскільки вплив циклонів блокується гірською грядою, то річна кількість опадів становить 450-550 мм, яка менша за рівень випаровуваності у 1,5 рази. Південний берег і західна частина передгір’я знаходяться під переважаючим упливом вологих середземноморських повітряних мас, тому відносяться до субтропічного (середземноморського) клімату з м’якою вологою зимою і сухим теплим літом. Температурні показники вищі, ніж у передгір’ї. Влітку внаслідок підвищених температур і низької кількості опадів спостерігається період засухи, що суттєво впливає на розвиток рослинного покриву.

Ґрунтовий покрив Гірського Криму

Ґрунтовий покрив Гірського Криму доволі різноманітний. Найбільшу площу займають бурі лісові ґрунти. Їхня потужність сягає 1 м. Чорноземи формуються підстеповими ценозами передгір’я, а на плескатих вершинах яйл їх змінюють гірські лучно-чорноземні ґрунти, які формуються в умовах достатнього промочування атмосферними опадами. Дерново-карбонатні (рендзини) ґрунти утворюються на карбонатних відкладах нижніх поясів Зовнішньої гряди. Вони малопотужні, але характеризуються високою родючістю. Коричневі ґрунти характерні для ксерофітних лісів, заростей чагарників і однорічних саваноїдів. У пониженнях рельєфу трапляються лучні ґрунти, на заплавах річок — лучно-болотні й алювіальні.

Флора кримських гір

Порівняно з іншими гірськими системами, Гірський Крим є невисоким гірським масивом. Тут відсутні такі гірські пояси, як альпійський і субальпійський. Проте завдяки різноманітності рельєфу (значній крутизні схилів, обривам) формується висока різноманітність екотопів літофітного типу. Завдяки особливостям клімату в межах захищеної від північних вітрів нижній частині південного макросхилу утворилися природні комплекси субсередземноморського типу, а у верхніх поясах — лісового і лучностепового. Флора Гірського Криму багата на такі вічнозелені рослини як суничник дрібноплодий, чист кримський, тамус звичайний, рускуси під’язиковий та понтійський.

Характерною особливістю Гірського Криму є відсутність боліт і природних комплексів бореального типу, що поширені або фрагментарно зустрічаються в межах інших регіонів. Останні заміщуються тут специфічними гірськими борами.

Фауна Кримських гір

Із ссавців досить типовими для фауни Гірського Криму такі види, як їжак білочеревий, заєць сірий, мишак уральський, полівка алтайська, ласка, куниця кам’яна, сарна європейська. Представниками фауни ссавців є також олень благородний, свиня дика, муфлон, лисиця руда, вивірка телеурка тощо. Найтиповішими представника багатої видами фауни птахів у лісах є зяблик, великий строкатий дятел, чорна і велика синиці, чорний дрізд; на яйлі це жайворонок польовий, щеврик лісовий; на скелях зустрічаються серпокрильці, голуб сизий тощо. Поміж плазунами поширені три види ящірки (кримська, прудка і скельна), рідше зустрічається жовтопузик і дуже рідко можна побачити гекона кримського, жовточеревого і леопардового полозів.

Типовими представниками земноводних тут є квакша звичайна, ропуха зелена, жаба озерна.

Цікаво, що чимало видів ссавців фауни Криму відрізняються від типових, тому розглядаються як окремі ендемічні підвиди. Це такі підвиди, як мідиця мала кримська, лисиця руда гірсько-кримська, куниця кам’яна кримська, олень благородний кримський тощо. Свого часу на територію Криму було завезено деяких тварин, які тут акліматизувалися: вивірка телеутка, муфлон, кабан дикий уссурійський. Необхідно зазначити, що хоча фауна безхребетних у Криму дуже різноманітна, тут немає багатьох типових для материка видів. Натомість поширено багато видів цикад, метеликів, серед яких є ендемічні види.

Ключова ідея

У межах Гірського Криму спостерігається значне різноманіття біоти, що обумовлено специфікою фізико-географічних умов. У складі флори і фауни наявні як типові представники біоти України, так і спостерігається багато ендемічних видів, а також видів, що не є характерними для інших регіонів України. Для рослинного покриву характерні загальні закономірності розподілу, типові для гірської поясності, але наявні і певні відмінності, зокрема відсутність рослинних угруповань альпійського і субальпійського поясів.

Перевірте свої знання

1. Які чинники визначаютьособливості біотичного різноманіття Гірського Криму?

2. Що є характерною особливістю Гірського Криму в порівнянні з іншими регіонами?

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  78. Українські Карпати. Охорона біорізн...
Наступна сторінка:   80. Гірський Крим. Природні комплекси^