Інформація про новину
  • Переглядів: 488
  • Дата: 25-12-2021, 02:27
25-12-2021, 02:27

80. Гірський Крим. Природні комплекси

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  79. Гірський Крим. Біота
Наступна сторінка:   81. Гірський Крим. Охорона біорізномані...

Поміркуйте

Чому у складі фауни Гірського Криму відсутні типові представники, поширені у інших регіонах України, але наявні підвидів, що відрізняються від видів материкової фауни, а також є багато ендемічних видів?

Згадайте

Яким чином у рослинному покриві віддзеркалюється висотна поясність?

Які тварини були завезені до Гірського Криму?

Лісовий пояс кримських гір

Від узбережжя до висоти 450 м у складі лісової рослинності поширені пухнастодубові ліси з підліском із граба східного, а також зустрічаються угруповання ялівцю високого і фісташки туполистої, а на ділянках північної експозиції поширені угруповання дерну справжнього. Під впливом рубок ліси

дуба пухнастого замінюються густими заростями із грабинника східного або держидерева колючого.

На висоті від 400 до 900 м простягається широкий пояс лісів сосни кримської, яка по крутих обривах піднімається до самої яйли. У верхній частині цього поясу, до висоти 700—750 м над рівнем моря, крім борів із сосни кримської, поширені угруповання з домінуванням дубу скельного, звичайними супутниками якого є граб звичайний та ясен звичайний. Місцями рослинні угруповання дубу скельного займають великі площі, а у складі рослинних угруповань часто в значній кількості представлені субсередземноморські види. Вище, до самої яйли, лежить пояс букових, грабово-букових та грабових лісів (780—1200 м над рівнем моря). Звичайним супутником бука біля верхньої межі цих лісів є клен Стевена — один з ендемічних для Криму видів.

Ще вище від 900 м до 1200 м на вирівняних ділянках поширені типові букові ліси. У межах цього поясу зустрічаються бори, що утворені сосною Коха (в районі Гурзуфа) у поєднанні із сосною звичайною. У місці, де лісова рослинність переходить в угруповання трав’яного типу, вузькою смугою йдуть бори із сосни Сосновського.

Зона степів та луків

На висоті 1200 м над рівнем моря лісова рослинність поступається місцем степам і лукам. На вершині яйли розкинулися специфічні лучні степи, які на крутих схилах змінюються угрупованнями чагарничків, а в карстових пониженнях — луками. Навесні тут квітують багато раноквітучих рослин, ефемерів і ефемероїдів, представникам яких є шафран кримський, сон кримський, зірочки Кальє, первоцвіт звичайний тощо. Домінують у трав’яному покриві степу костриця борозниста, типчак скельний бромопсис кападокійський та осока низька — реліктовий вид. Зрідка можна побачити сріблясті плями ковили каменелюбної. У складі цих угруповань трапляється велика кількість ендемічних видів.

Ключова ідея

Гірський Крим розташований на межі степової і середземноморської зон, тому його природні комплекси займають особливе місце. На різноманітність природних комплексів впливає висотна поясність, значне різноманіття форм рельєфу, відмінності в кліматичних умовах окремих частин території. Тут представлені різноманітні біоценози лісових, лучних, чагарникових екосистем, а також скель і приморських територій.

Перевірте свої знання

1. Чим різняться діброви Гірського Криму від дібров Українських Карпат? 2. Що

спільного між карпатськими полонинами і кримськими яйлами?

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  79. Гірський Крим. Біота
Наступна сторінка:   81. Гірський Крим. Охорона біорізномані...^