Інформація про новину
  • Переглядів: 585
  • Дата: 25-12-2021, 02:28
25-12-2021, 02:28

81. Гірський Крим. Охорона біорізноманіття

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  80. Гірський Крим. Природні комплекси
Наступна сторінка:   82. Моря України. Біота

Поміркуйте

Що є чинниками біорізноманіття?

Згадайте

Яке основне призначення заповідників? З якою метою вони організовуються і які основні функції виконують?

Навіщо потрібні національні парки?

Ялтинський гірсько-лісовий заповідник

Ялтинський гірсько-лісовий заповідник розташований у південно-західній частині Криму на площі 14523,0 га і простягається уздовж Чорного моря із заходу на схід від Фороса до Гурзуфа на 49 км. Територія знаходиться у межах висот 380-1200 м над рівнем моря, на окремих ділянках опускаючись до моря. Рослинність у межах заповідника доволі різноманітна, спостерігається висотна зональність. Охороняються високоствольні соснові, букові та дубові ліси, іноді з вічнозеленим середземноморським підліском. На території заповідника представлено багато угруповань, занесених до Зеленої Книги України. Тут наявні 18 таких угруповань із 23, відомих для Гірського Криму, зокрема ялівцю високого, фісташки туполистої, сосни кримської та Коха, осоки низької, ковили каменелюбної тощо. Флора заповідника нараховує 1364 види судинних рослин, зокрема 115 ендеміків

Різноманітність природних умов, рослинного покриву зумовлює багатство фауни заповідника. У складі фауни представлено 37 видів ссавців, 150 видів птахів, 16 видів плазунів, 4 види земноводних, 90 видів комах та 119 видів молюсків. Із Червоної книги України у складі ентомофауни представлені богомолів (емпуза смугастого і боліварію коротко крилу), з інших груп туруна кримського, махаона, поліксену, носачку листовидну, сатира евксинського, чорнушку Фегея.

Із занесених до Червоної книги України тварин по берегах гірських потоків трапляються рясоніжка мала, у лісах борсук, у печерах, будівлях, дуплах дерев можна зустріти велику групу рукокрилих. Представниками цієї групи є великий і малий підковики, війчаста і триколірна нічниця, широковух європейський, мала і велетенська вечірниці, гірський і білосмугий нетопир. У Ялтинському заповіднику дуже різноманітна орнітофауна, до складу якої входить 150 видів, з яких безпосередньо на території заповіднику гніздяться

40 видів. Разом із тим, наразі стали рідкісними орел-могильник, боривітер степовий, сокіл-сапсан та сокіл-балабан, яструб малий. Загалом на території заповідника мешкають 30 видів тварин, занесених до Червоної книги України.

Кримський природний заповідник

Кримський природний заповідник є одним із найбільших та найстарших в Україні заповідників. Тут охороняються найцінніші в Криму дубові, букові й кримськососнові ліси. При цьому на дубові ліси приходиться більше половини лісових угідь (53 %), на букові ліси — 23 %, а на бори лише

12 %. Крім того, охороняються унікальні реліктові угруповання тиса ягідного, ялівцю високого. На території заповідника зареєстровано 1180 видів рослин, серед яких 90 видів ендеміків, 137 видів рослин і грибів занесено до Червоної книги України. Представлено 11 рослинних угруповань

13 Зеленої книги України.

Доволі різноманітною є фауна заповідника. З понад 200 видів хребетних тварин 37 видів належать до ссавців. Оскільки окрім суходолу до території заповідника входить водна акваторія Каркінітської затоки Чорного моря, в тому числі острови, у складі фауни представлено 160 видів птахів, 10 видів плазунів, 4 види земноводних і 6 аборигенних видів риб, з яких до Червоної книги України занесені 31 вид птахів, 3 види риб, 8 видів рептилій. Представникам видів, що занесені до Червоної книги України, зокрема, є скорпіон кримський, сольпуга звичайна, емпуза кримська, дибка степова, слимакоїд кримський, розалія альпійська, поліксена, бражник мертва голова, сколія степова, сколія-гігант, марена кримська, жовтопуз, полози жовточеревий та чотирисмугий, лелека чорний, журавель сірий, дрофа, хохітва, лежень, пугач, королик червоноголовий, шпак рожевий, підковики малий та великий, вечірниці велетенська і мала, нетопири гірський та білосмугий, широковух європейський, борсук та ін.

Ключова ідея

Флора і фауна Гірського Криму характеризується великим біорізноманіттям, дуже багата рідкісними видами з Червоної книги України, а у складі рослинного покриву представлена значна кількість угруповань із Зеленої книги України. Переважна більшість цього різноманіття представлена на території природно-заповідного фонду, ретельно досліджується і належним чином охороняється від знищення.

Перевірте свої знання

1. Висловіть свої міркування з приводу того, чому на території Гірського Криму

можна зустріти набагато більше представників рукокрилих у порівнянні з

лісостеповою і степовою зонами? 2. Поясніть, чому саме на території Ялтинського гірсько-лісового заповідникупредставлено 18 угруповань, занесених до Зеленої Книги України, із 23, відомих для Гірського Криму.

Цікаво знати

Цікавою є історія заповідання території, що входить нині до Кримського природного заповідника. Щев 1913 році в малодоступній частині гірського Криму (Центральній котловині) на площі 3705 га було організовано «Заказник императорских охот». Тут була організована єгерська служба, а на горі Великій Чучелі виділено певну площу лісу для демонстрації завезених до Криму диких тварин: оленів, дагестанських турів та безоарових козлів із Кавказу, корсиканських гірських баранів муфлонів із «Асканії-Нова», європейських зубрів із Біловезької Пущі.

У заповіднику налічується 300 водних джерел, але найзнаменитішим є Савлух-су. Його вода містить багато мікроелементів і протягом усього року має постійну температуру 6-7°С.На території заповідника були зроблені також цінні археологічні знахідки — понад 80 історичних і культурних пам’ятників.

Компетентнісно орієнтовані завдання

1. Творча робота. Створіть ментальну карту (мапу думок) «Характерні рослини Гірського Криму». Які екологічні умови дозволили цим рослинам опанувати природну зону?

2. Складіть схему ланцюга живлення в зоні Гірського Криму. Порівняйте схеми однокласників.

3. Виготовіть лепбук «Природничі комплекси Гірського Криму».

4. Визначіть назву птахів Гірського Криму зображених на світлинах. З’ясуйте їхній спосіб існування, чисельність популяції, пристосування до кліматичних умов даної природньої зони.

5. Проаналізуйте рідкісні види ссавців Кримських та Карпатських гір. Що

зумовило таку різноманітність видів ссавців? Що є причиною зміни чисельності видів?

6. Визначіть істинність тверджень

1. Рослинність найбагатша в Україні.

2. Характерною особливістю Гірського Криму є відсутність боліт.

3. Представниками фауни ссавців є олень благородний, свиня дика, муфлон, лисиця руда.

4. У Гірському Криму спостерігається чергування степової рослинності з ділянками лісу.

5. Специфічною ознакою як флори, так і фауни є значна кількість реліктових і ендемічних видів

6. Тваринний світ є порівняно бідним, але для нього характернівиди, які колись були завезені з інших територій.

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  80. Гірський Крим. Природні комплекси
Наступна сторінка:   82. Моря України. Біота^