Інформація про новину
  • Переглядів: 472
  • Дата: 25-12-2021, 02:30
25-12-2021, 02:30

86. Поняття про селекцію

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  85. Одомашнення рослин та тварин
Наступна сторінка:   87. Традиційні та сучасні біотехнологі...

Поміркуйте

Навіщо людині треба проводити селекцію домашніх рослин і тварин?

Згадайте

Які закони спадковості сформулював Г. Мендель?

У яких випадках можливе відхилення успадкування ознак від законів Г. Менделя?

Селекція

Селекція — це наука про методи створення нових сортів і гібридів рослин, порід тварин і штамів (генетично однакових) мікроорганізмів. Завдяки селекції вдалося отримати велику різноманітність форм одомашнених живих організмів.

Історія селекції почалася з процесу одомашнення перших тварин і рослин. Тоді це було стихійним і не мало наукового підґрунтя. Сучасна селекція базується на досягненнях класичної генетики і молекулярної біології.

У процесі селекції живі організми розвивають ознаки, у яких має потребу людина, наприклад, більшу врожайність, великий розмір зерна, швидкий ріст, збільшення відкладень жиру під шкірою тощо. Однак досягається це шляхом перерозподілу ресурсів організму, тому одомашнені форми часто мають меншу стійкість до захворювань і несприятливих погодних умов.

Методи селекції

Методи селекції рослин, тварин і мікроорганізмів досить різноманітні. Але використовуються вони з урахуванням особливостей біології кожної з груп. Тому технології селекційних досліджень для цих груп організмів дещо відрізняються. Методи селекції можна поділити на класичні й методи з використанням молекулярно-біологічних технологій.

Класичні методи селекції організмів

Метод селекції

Сутність методу

Де застосовується

Масовий добір

Відбір багатьох особин із потрібними ознаками без урахування ознак батьків. Найдавніший і найпростіший метод селекції

Переважно в селекції рослин і мікроорганізмів, у селекції тварин дуже рідко через малу кількість нащадків у тварин

Індивідуальний

добір

Відбір одиничних особин із потрібними ознаками з урахуванням ознак батьків і складанням родоводів (у селекції тварин)

В усіх галузях селекції

Створення чистих ліній

Виведення гомозиготних особин з однаковим генотипом по великій кількості генів

У селекції рослин, тварин і мікроорганізмів

Гібридизація:

Штучне схрещування особин із різними ознаками

 

— віддалена гібридизація

Схрещування особин, які є представниками різних видів

Переважно в селекції рослин. У тварин більша частина таких гібридів є неплідною

— споріднене схрещування (інбридинг)

Схрещування особин однієї породи або навіть з однієї родини

У селекції тварин

— неспоріднене

схрещування

(аутбридинг)

Схрещування особин різних порід

У селекції тварин і рослин

Особливості селекції рослин

Селекція рослин ведеться за багатьма напрямами залежно від того, як використовується та чи інша культура. Відповідно, напрями селекції для пшениці, картоплі або яблуні будуть різнитися. Але є й певні спільні риси селекційних робіт із різними рослинами. До основних напрямів селекції більшості культур можна віднести такі:

•підвищення врожайності;

•зміна тривалості вегетаційного періоду або його частин;

•стійкість до абіотичних факторів середовища;

•стійкість до захворювань і шкідників;

•якість продукції;

•технологічність.

Особливості селекції тварин

Селекція тварин характеризується тим, що від однієї тварини досить важко отримати велику кількість нащадків. Особливо це стосується самиць, бо в ситуації із самцями можна використовувати штучне запліднення і таким чином суттєво збільшити кількість нащадків від одного самця.

З методів селекції найбільш активно у тваринництві використовують споріднене схрещування (інбридинг) та неспоріднене (аутбридинг). Також для тварин широко використовується складання родоводів, і відстежити генетичну історію представників найбільш цінних порід можна на кілька десятків поколінь.

Особливості селекції мікроорганізмів

Мікроорганізми активно використовуються в різноманітних біотехнологічних виробництвах. Тому їх селекція спрямована на задоволення потреб промисловості. Також селекцію мікроорганізмів використовують у наукових дослідженнях для застосування штамів із певними властивостями. Мікроорганізми розмножуються швидко, але потребують спеціального поживного середовища для розведення і захисту від потрапляння до колоній сторонніх мікроорганізмів.

Ключова ідея

Селекція — це наука про методи створення нових сортів і гібридів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів. Методами селекції є масовий та індивідуальний добір, гібридизація, віддалена гібридизація, споріднені й неспоріднені схрещування.

Перевірте свої знання

1. Що таке селекція? 2. Які існують методи селекції? 3. Що таке віддалена гібридизація і де її застосовують? 4. Навіщо потрібно створювати чисті лінії? 5*. Які особливості можуть бути притаманними селекції мікроорганізмів? 6*. На конкретних прикладах поясніть, чому методи селекції рослин і тварин відрізняються.

Різноманіття сортів яблук

 

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  85. Одомашнення рослин та тварин
Наступна сторінка:   87. Традиційні та сучасні біотехнологі...^