Інформація про новину
  • Переглядів: 642
  • Дата: 25-12-2021, 02:30
25-12-2021, 02:30

87. Традиційні та сучасні біотехнології

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  86. Поняття про селекцію
Наступна сторінка:   88. Генетично модифіковані організми

Поміркуйте

Навіщо і де людина використовує процеси бродіння?

Згадайте

Як давно людина використовує домашніх тварин і культурні рослини? З якою метою?

Біотехнологія

Біотехнологія — це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. Сам термін «біотехнологія» з’явився в 70-х роках XX століття. Він походить від грецьких слів «біос» — життя,

«технос» — мистецтво, майстерність, «логос» — слово, вчення.

Але насправді біотехнологічні принципи людина розробила вже давно. Використання мікроорганізмів для випікання хліба, виготовлення сиру та інших молочних продуктів, виноробства, пивоваріння триває вже не одну тисячу років. Просто люди тоді ще не знали, що всі ці процеси здійснюють мікроорганізми.

Біотехнологію умовно поділяють на два розділи: традиційна і сучасна.

Традиційна біотехнологія

Традиційна біотехнологія заснована на явищі ферментації — використанні у виробничих процесах ферментів мікроорганізмів. Саме на цьому явищі ґрунтується виробництво хліба, пива, вина, кисломолочних продуктів, оцту. Продуктами діяльності мікроорганізмів є такі вироби, як кефір, ряжанка, йогурти, кумис. Без процесу ферментації неможливо, наприклад, виготовити сир.

У цій галузі використовують мікроскопічні гриби й бактерії. Це пекарські дріжджі (для виготовлення хліба), аспергіли (для виготовлення сирів), термофільні стрептококи та болгарська молочна паличка (для виготовлення йогуртів та інших кисломолочних продуктів), інші мікроорганізми.

Нові напрями біотехнології

Нові методи біотехнології охоплюють такі напрямки, як клітинна та генетична інженерія. Вони почали активно розвиватися із 60-х років ХХ століття, коли було встановлено роль ДНК у спадковості й розкрито механізми реалізації спадкової інформації.

Клітинна інженерія — це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах. Окрім того, клітинна інженерія — це про розробку і використання технології гібридизації клітин.

Г енетична інженерія — це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин, їх видозмінення й уведення в інші клітини або організми.

Клітинна інженерія

Існує кілька напрямків практичного використання розроблених у галузі клітинної інженерії технологій.

Перспективні напрями використання технологій клітинної інженерії

Напрям

Сфера застосування

Отримання промисловим шляхом цінних біологічноактивних речовин рослинного походження

Фармація, побутова хімія, харчова промисловість

Використання тканинних і клітинних культур для швидкого клонального мікророзмноження та оздоровлення рослини

Сільське та лісове господарство

Отримання гібриду шляхом злиття різних клітин, наприклад, ракової клітини і лімфоцита в одну клітину

Фармація, медицина, біотехнологічна промисловість

Технологія клонування тварин

Одним із напрямів клітинної інженерії є клонування тварин і рослин. Клонування рослин, наприклад, дозволяє дуже швидко розмножувати найбільш цінні особини рослин, які відрізняються гарною врожайністю, підвищеною стійкістю до хвороб або іншими якостями. Особливо важливо це для вирощування дерев, бо значно підвищує швидкість їх розмноження.

Генетична інженерія

Суть генетичної інженерії полягає в штучному створенні генів із потрібними властивостями і введення їх у відповідну клітину. Перенесення гена здійснює вектор (рекомбінантна ДНК) — спеціальна молекула ДНК, сконструйована на основі ДНК вірусів або плазмід, яка містить потрібний ген і здатна транспортувати його до клітини та забезпечити його вбудовування в її генетичний апарат.

Для маркування певних клітин організмів у молекулярно-генетичних дослідженнях використовують ген GFP, виділений із медузи. Він забезпечує синтез флуоресцентного білка, який світиться в темряві.

Г енетична інженерія широко використовується як у наукових дослідженнях, так і в новітніх методах селекції.

Ключова ідея

Біотехнологія — це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. Традиційна біотехнологія ґрунтується на явищі ферментації — використанні у виробничих процесах ферментів мікроорганізмів. Сучасними напрямами біотехнології є клітинна та генетична інженерії.

Перевірте свої знання

1. Що таке біотехнологія? 2. Що називається ферментацією? Які продукти виготовляють за допомогою цього процесу? 3. Що таке клітинна інженерія? 4. Що таке генетична інженерія? 5. Для чого використовують технології клітинної інженерії? 6*. Які біологічні та екологічні проблеми можуть виникати під час використання технологій генетичної інженерії?

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  86. Поняття про селекцію
Наступна сторінка:   88. Генетично модифіковані організми^