Інформація про новину
  • Переглядів: 402
  • Дата: 25-12-2021, 02:32
25-12-2021, 02:32

90. Основні загальні властивості живих систем

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  89. Роль генетичної інженерії в сучасни...
Наступна сторінка:   Лабораторні та практичні роботи до пі...

Узагальнення

Поміркуйте

Чому треба вивчати біологію?

Згадайте

Які особливості притаманні живим організмам?

Як організми передають спадкову інформацію?

Основні загальні властивості живих систем

Живі системи є досить різноманітними. Але всі вони мають спільні властивості. До таких властивостей належать єдність хімічного складу, наявність обміну речовин і енергії, здатність до саморегуляції, самовідтворення, росту й розвитку, мінливість.

Єдність хімічного складу

Живі системи побудовані на основі органічних молекул. До складу цих молекул входять Карбон, Оксиген, Гідроген, Нітроген, Фосфор і Сульфур. Інші елементи в живих системах трапляються в меншій кількості. Органічні речовини в них представлені нуклеїновими кислотами, білками, ліпідами й вуглеводами.

Наявність обміну речовин

Живі системи є відкритими системами. Тобто вони можуть існувати лише за умови постійного обміну речовиною, енергією й інформацією з навколишнім середовищем. Окрім того, всередині живих систем також відбувається інтенсивний обмін речовин, енергії та інформації між окремими частинами системи (органелами клітин, органами організму, організмами в екосистемі).

Здатність до саморегуляції, росту й розвитку

Живі системи завдяки безперервному обміну речовин і енергії постійно перебувають у стані динамічної рівноваги. Процеси, які відбуваються в них, урівноважують один одного. Наявність обміну речовин також робить можливим ріст і розвиток живих систем. Завдяки потоку енергії, яка через них проходить, вони можуть рости і збільшувати свою складність (розвиватися).

Здатність до самовідтворення, мінливість

Унікальною здатністю живих систем є можливість самовідтворення. Навіть неклітинні форми життя (віруси) здатні за допомогою клітин-хазяїв

виробляти свої копії. А з процесами відтворення клітин і багатоклітинних організмів ви докладно ознайомилися в попередніх розділах підручника.

Але, якби живі системи тільки самовідтворювалися, їхні розвиток і еволюція були б неможливими. Тому ще одна важлива властивість живих систем — мінливість. Щоразу, коли жива система самовідтворюється, її копія не є абсолютно тотожною. Ці невеликі (а у випадку мутацій і великі) відмінності є матеріалом для еволюції.

Ключова ідея

До основних загальних властивостей живих систем належать єдність хімічного складу, наявність обміну речовин і енергії, здатність до саморегуляції, здатність до самовідтворення, мінливість, здатність до росту й розвитку.

Перевірте свої знання

1. Які об’єкти можна віднести до живих систем? 2. Які загальні властивості мають живі системи? Поясніть на конкретних прикладах. 3. Які переваги надає живим системам здатність до саморегуляції? 4. Які переваги надає живим системам здатність до мінливості? 5. Чому деякі вчені не відносять вірусів до живих організмів?

 

 

Це матеріал з підручника "Біологія 9 клас Задорожний" (поглиблений рівень)

 
Попередня сторінка:  89. Роль генетичної інженерії в сучасни...
Наступна сторінка:   Лабораторні та практичні роботи до пі...^