Інформація про новину
  • Переглядів: 10369
  • Дата: 25-12-2021, 11:19
25-12-2021, 11:19

Підручник Біологія 9 клас Задорожний (поглиблений рівень) 2022 читати онлайн

Категорія: Біологія, Підручники

Попередня сторінка:  Підручник Біологія за 8 клас Задорожни...


 Рік видання: 2022

 Видавництво: "Ранок"

 Автори: Задорожний К. М., Безроднова О. В., Рудич М. В.


 

Підручник для 9 класу з поглибленим вивченням біології закладів загальної середньої освіти, профільний рівень, поглиблений рівень.

Зміст

1. Біологія як наука. Рівні організації живих систем

2. Речовини живих організмів. Неорганічні сполуки

3. Органічні молекули. Біополімери

4. Білки. Структурна організація білків

5. Функції білків. Ферменти

6. Вуглеводи та ліпіди

7. Нуклеїнові кислоти

8. Макроергічні сполуки. Молекулярні мотори

9. Методи дослідження клітин

10. Структура клітини. Клітинні мембрани

11. Органели клітин

12. Різноманіття клітин

13. Обмін речовин та енергії в клітинах. Розщеплення речовин

14. Клітинне дихання

15. Фотосинтез

16. Хемосинтез

17. Синтетичні процеси в клітинах та організмах

18. Гени. Будова генів

19. Геноми

20. Реалізація спадкової інформації. Транскрипція та дозрівання Р ...

21. Генетичний код. Трансляція

22. Реплікація та репарація ДНК

23. Ділення клітин. Клітинний цикл. Мітоз

24. Мейоз. Рекомбінація ДНК. Генетичне та епігенетичне спадкуван ...

25. Розмноження живих організмів

26. Статеві клітини та запліднення

27. Закономірності індивідуального розвитку. Життєві цикли

28. Генотип та фенотип. Алелі. Методи генетичних досліджень

29. Закони Менделя

30. Ознака як результат взаємодії генів

31. Зчеплене успадкування і кросинговер

32. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

33. Форми мінливості

34. Мутації

35. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування

36. Сучасні методи молекулярної генетики

37. Розвиток еволюційних поглядів та докази еволюції

38. Популяція організмів як одиниця еволюції

39. Еволюційні фактори

40. Механізми видоутворення

41. Питання походження життя

42. Історичний розвиток життя

43. Еволюція людини. Основні етапи

44. Еволюція людини. Механізми антропогенезу

45. Основи еволюційної філогенії та систематики

46. Основні групи організмів. Макросистема органічного світу

47. Основні еукаріотичні таксони

48. Поняття про вид. Концепції виду

49. Класифікація та номенклатура

50. Міжнародні кодекси номенклатур

51. Міжнародні банки генетичної інформації. Пошукові системи

52. Різноманітність органічного світу

53. Екосистема. Різноманітність екосистем

54. Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосист ...

55. Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори

56. Стабільність екосистем та причини її порушення

57. Біосфера як цілісна система

58. Захист та збереження біосфери

59. Природні зони України

60. Червона та Зелена Книги України

61. Природно-заповідний фонд України. Основи заповідної справи

62. Національні парки, біосферні та природні заповідники

63. Заказники та пам’ятки природи

64. Збереження біорізноманіття в штучних умовах

65. Проблеми біологічних інвазій

66. Екосистеми та ландшафти України особливого значення

67. Українське Полісся. Біота

68. Українське Полісся. Природні комплекси

69. Українське Полісся. Охорона біорізноманіття

70. Лісостеп. Біота

71. Лісостеп. Природні комплекси

72. Лісостеп. Охорона біорізноманіття

73. Український степ. Біота

74. Український степ. Природні комплекси

75. Український степ. Охорона біорізноманіття

76. Українські Карпати. Біота

77. Українські Карпати. Природні комплекси

78. Українські Карпати. Охорона біорізноманіття

79. Гірський Крим. Біота

80. Гірський Крим. Природні комплекси

81. Гірський Крим. Охорона біорізноманіття

82. Моря України. Біота

83. Моря України. Природні комплекси

84. Моря України. Охорона біорізноманіття

85. Одомашнення рослин та тварин

86. Поняття про селекцію

87. Традиційні та сучасні біотехнології

88. Генетично модифіковані організми

89. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицин ...

90. Основні загальні властивості живих систем

Лабораторні та практичні роботи до підручника "Біологія" за 9 к ...

Видатні біологи та біологині України та світу

Словник термінів та понять до підручника "Біологія" за 9 клас З ...

 

 
Попередня сторінка:  Підручник Біологія за 8 клас Задорожни...
^