Інформація про новину
 • Переглядів: 1867
 • Дата: 9-01-2022, 22:41
9-01-2022, 22:41

Підручник "Історія України" за 9 клас Гісем, Мартинюк 2022 (поглиблений рівень) читати онлайн

Категорія: Історія України та громадянська освіта, Підручники





Попередня сторінка:  Підручник Історія України за 9 клас По...
Наступна сторінка:   Підручник "Вступ до історії України т...

 Рік видання: 2022

 Видавництво: "Ранок"

 Автори: Гісем О. В., Гісем О. О., Мартинюк О. О.

 

Підручник для класів із поглибленним вивченням історії України.


 

Зміст

1. «Довге XIX століття» в історії України

2. Українські території у складі Російської та Австрійської імпер ...

3. Політика Російської імперії щодо українських етнічних територі ...

4. Соціально-економічне становище українських земель в XIX століт ...

5. Початок українського національного відродження у складі Російс ...

6. Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи ...

7. Політика Австрійської імперії та соціально-економічне становищ ...

8. Початок українського національного відродження у складі Австрі ...

9. Європейська революція 1848—1849 рр. в українських регіонах Авс ...

10. Повсякденне життя українця кінця XVIII — першої половини XIX ...

11. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури кінця ...

12. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мис ...

13. Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна ( ...

14. Ліквідація кріпацтва та реформи 60—70-х років ХІХ століття

15. Модернізація промисловості й сільського господарства. Урбаніз ...

16. Населення українських земель у пореформену добу

17. Український національний рух наприкінці 50 — у 60-х роках XIX ...

18—19. Український національний рух наприкінці 60 — у 90-х роках ...

20. Народницький рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ...

21. Національне відродження кримських татар. Соціал-демократичний ...

22—23. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі ...

24—25. Суспільно-політичне життя на українських землях у складі А ...

26. Радикальний рух у Галичині. Особливості суспільно-політичного ...

27. Соціально-економічний розвиток українських земель початку ХХ ...

28. Суспільно-політичне життя на українських землях у складі Росі ...

29—30. Події першої російської революції 1905—1907 роках на украї ...

31. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 роках

32—33. Суспільно-політичне життя на українських землях у складі А ...

34—35. Повсякденне життя українця. Розвиток освіти й науки в Укра ...

36. Українська література, театр, музика в другій половині XIX — ...

37. Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій пол ...

Основні дати та події до курсу "Історія України" за 9 клас

Словник термінів до курсу "Історія України" за 9 клас

 

Шановні дев'ятикласники і дев'ятикласниці!

Перш ніж розпочати роботу з підручником, необхідно ознайомитися з його змістом і структурою. Матеріал у ньому об’єднано в сім розділів, кожен із яких містить кілька параграфів, що, у свою чергу, поділяються на пункти.

Ви вже знаєте, що історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, і її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних осіб. Слова й дати, виділені жирним шрифтом, потребують вашої особливої уваги. Працюючи на уроках і вдома, необхідно обов’язково перевіряти себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали основні події, персоналії, нові поняття й терміни.

Параграф розпочинається стислим викладом основних навчальних завдань і запитаннями на повторення. Це допоможе вам пригадати вже відомий матеріал і підготуватися до сприйняття нового.

Важливу роль для розуміння навчального матеріалу відіграють наведені в підручнику історичні джерела, карти, ілюстрації, таблиці та схеми. Працюючи з параграфом, прочитайте підібрані до нього історичні джерела та дайте відповіді на поставлені запитання. Розглядаючи ілюстрації, обов’язково звертайте увагу на підписи, які розкривають зміст зображеного. Робота з історичною картою сприятиме формуванню уявлень про те, де відбувалися події та які зміни вони спричинили. Схеми й таблиці унаочнюють зв’язки між складовими певного історичного явища, пояснюють його особливості тощо.

На полях розміщені запитання до тексту параграфа або ілюстрацій, які сприятимуть кращому розумінню матеріалу.

Після кожного параграфа наведені запитання і завдання. Вони допоможуть вам здійснити самоперевірку, осмислити вивчений матеріал і закріпити практичні навички. За необхідності звертайтеся до додаткових джерел (атлас з історії України, енциклопедії, довідники, Інтер-нет тощо).

Наприкінці підручника розміщено корисні додатки: основні дати і події, термінологічний покажчик, плани-схеми для різних форм роботи, список літератури.

Підручник має інтернет-підтримку. На його сторінках розміщені QR-коди, за якими ви зна

йдете онлайн-тестування для підготовки до тематичного контролю за кожним розділом.

Рубрики підручника:

 • Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь — стислий виклад навчальної мети.
 • Пригадайте — запитання, які допоможуть пригадати раніше вивчений матеріал і краще зрозуміти новий.
 • Цікаві факти — історичні факти, пов’язані зі змістом параграфа.
 • Зверніть увагу — інформація, що потребує додаткової уваги.
 • Україна і світ — цікаві факти про роль українців в історії інших держав.
 • Джерела повідомляють — уривки
 • з історичних джерел і запитання до них.
 • Словник — пояснення наведених у тексті нових понять і термінів.
 • Чи погоджуєтесь ви з тим, що... Чому? — стислий виклад провідних думок, розкритих у тексті параграфа.
 • Працюємо з хронологією — перелік найважливіших дат, які треба запам’ятати.
 • Запитання і завдання — запитання й завдання до параграфів, розподілені на групи:
 • Навчаємось у грі — за допомогою цих завдань ви зможете здійснити самоперевірку в ігровій формі й дізнатися, чи добре ви запам’ятали основні факти параграфа.
 • Відповідаємо на запитання — запитання цього блоку дадуть вам змогу осмислити прочитане.
 • Виконуємо завдання — виконання цих практичних завдань розвиватиме ваші навчальні вміння (працювати з історичною картою, складати плани, таблиці тощо).
 • Розвиваємо творчі здібності — тут ви знайдете багато цікавих завдань, які слід виконувати за допомогою ресурсів Інтернету або додаткової літератури.



Попередня сторінка:  Підручник Історія України за 9 клас По...
Наступна сторінка:   Підручник "Вступ до історії України т...



^