Інформація про новину
  • Переглядів: 426
  • Дата: 13-01-2022, 03:21
13-01-2022, 03:21

2. Козацтво після ліквідації Запорозької Січі

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  1. Вступ. Українські землі в добу модер...
Наступна сторінка:   3. Соціально-економічне становище на у...

Згадайте, до складу яких держав входили українські землі на початку ХІХ століття.

Як ви розумієте значення понять: «козаки», «Запорозька Січ»?

Чи пам’ятаєте ви, що в результаті воєн з Османською імперією та поділів Речі Посполитої Російська імперія значно розширила свої володіння? Що вам про це відомо?

Упродовж уроку з'ясуйте: Україна була суб’єктом чи об’єктом міжнародних відносин?

 

1. Становище козаків після зруйнування Нової Січі

4 серпня 1775 року за наказом російської імператриці Катерини ІІ була ліквідована Нова Січ. До столиці імперії доправили клейноди, боєприпаси, скарб. Всі будівлі, окрім фортифікаційних, зруйнували. Кошового отамана Петра Калнишевського заслали до Соловецького монастиря, частину козацької старшини вивезли до Сибіру. Проросійськи зорієнтовані нащадки козацької старшини отримали дворянські титули і землі.

Після зруйнування Нової Січі доля запорожців склалася по-різному. Одні залишились, інші переселилися в османські володіння. Там вони заснували Задунайську Січ, яка зберегла звичаї, устрій та управління своєї попередниці. На загальній військовій раді задунайці, як колись запорожці, обирали кошову старшину. Щоб прогодуватися, козаки розводили худобу, мали отари овець, займалися хліборобством, полюванням, рибальством, але були зобов’язані нести прикордонну службу і здійснювати каральні походи проти слов’янських народів, які повставали проти влади османів. В австрійських землях, у провінції Банат, козаки заснували Банатську Січ. Щоправда, вона довго не проіснувала.

Решту запорожців і надалі використовувала у своїх військових кампаніях Російська імперія, початково як Військо вірних козаків, згодом — Чорноморське козацьке військо. Йому повернули частину січових клейнодів, дозволили жити за давнім козацьким звичаєм між річками Дністер і Південний Буг. Надалі козаків переселили в долину річки Кубань і розмістили вздовж Чорноморської кордонної лінії, яка проходила від річки Лаби правим берегом річки Кубань до Азовського моря. Головним завданням козаків була охорона цієї лінії та участь у військових походах російської армії.

1. Коли ліквідували Нову Січ?

2. Де заснували Задунайську і Банатську Січ?

3. Назвіть три факти про Чорноморське козацьке військо.

2. Козацтво у російсько-османській війні 1806—1812 років та франко-російській 1812 року

У результаті російсько-османських воєн другої половини

XVIII століття Російська імперія приєднала Крим і Північне Причорномор’я. Однак надалі стосунки між обома державами залишалися складними. Російська держава прагнула забезпечити собі вихід до Середземного моря через протоки Босфор і Дарданелли, які контролювали османи. Натомість Османська імперія намагалася відновити вплив у регіоні й повернути свої колишні володіння на північному узбережжі Чорного й Азовського морів. З початком ХІХ століття напруга між обома країнами зросла через підтримку Російською імперією антиосманського повстання 1804 року в Сербії.

Початок російсько-османської війни в 1806 році перетворив територію України на близький тил і базу постачання російської армії. В українських губерніях створили народне ополчення. Водночас селян зобов’язали постачати для армії волів і коней, продовольство й фураж (корм для тварин), вози та інші необхідні речі. Війна прокотилася землями Південної Бессарабії, де жили переважно українці. На боці росіян виступили чорноморські козаки, а по інший бік фронту воювали задунайці. Війна завершилася перемогою Російської імперії. За умовами Бухарестського мирного договору 1812 року, до Росії відійшло межиріччя річок Дністер і Прут — Бессарабія. Три її повіти — Хотинський, Ізмаїльський та Аккерманський — заселяли українці.

Франко-російська війна 1812 року була зумовлена суперництвом на міжнародній арені французького імператора Наполеона Бонапарта та російського — Олександра І. Наступ наполеонівської армії розпочався в червні 1812 року. На українських землях бойові дії тривали тільки на Волині. Перед загрозою поразки імператор Олександр І відновив козацьке військо, яке обіцяв зберегти і після війни. Серед його організаторів на Полтавщині був Іван Котляревський. Надалі козацькі полки воювали проти наполеонівської армії в Центральній і Західній Європі та брали участь у захопленні столиці Франції — Парижа. Підсумки наполеонівських війн оформив Віденський конгрес 1814—1815 років. До Російської імперії відійшла територія Королівства (Царства) Польського з Холмщиною, Підляшшям, Надсянням, заселених українцями. Уряд недотримав своєї обіцянки. В 1816 році кінні козацькі полки розформували: одну частину перетворили на уланські (вид легкої кавалерії), а решту демобілізували і повернули до селянського стану.

1. Назвіть передумови російсько-османських воєн початку ХІХ століття.

2. Доведіть твердження: «Тягар російсько-османської війни ліг на плечі українців».

3. Як франко-російська війна вплинула на життя українців?

1. Користуючись схемою, складіть розповідь про участь українців у франко-російській війні.

3. Ліквідація Задунайської Січі. Азовське козацьке військо

Російсько-османська війна 1828—1829 років не торкнулась українських земель, але українці брали в ній безпосередню участь. З початком війни на бік Російської імперії перейшла частина козаків на чолі з кошовим отаманом Задунайської Січі Йосипом Гладким. З них було сформоване Окреме Запорозьке військо (1828—1832 роки). Воно зберігало традиційний поділ на курені та право внутрішнього самоуправління. Козаків, які залишились у Задунайській Січі, османи вирізали, а січові укріплення зруйнували. Так у 1828 році ліквідували Задунайську Січ. Порта в цій війні зазнала поразки. За умовами Адріано-польського договору 1829 року, до Російської імперії відійшло гирло Дунаю та східне узбережжя Чорного моря.

В 1832 році Окреме Запорозьке військо перейменували в Азовське козацьке військо, оскільки козаків було поселено на узбережжі

Азовського моря між містами Бердянськом і Маріуполем. Азовці охороняли переправу на річці Берді й патрулювали північно-східне узбережжя Чорного моря. Займалися хліборобством, бджільництвом, рибалили. З 1850-х років російський уряд розпочав примусове переселення азовців на Кубань, що призвело до козацького повстання. Російські війська жорстоко придушили опір азовців. Згідно з імператорським указом 1864 року, Азовське козацьке військо було скасовано, а козаків переведено в селянський стан. Клейноди, зброю і флотилію передано Кубанському козацькому війську, офіційно утвореному в 1860 році на базі Чорноморського козацького війська, переселеному в долину річки Кубань наприкінці XVIII століття. Очолював Кубанське козацьке військо наказний отаман, якого призначав російський імператор. Адміністративним центром Кубанської області стало місто Катеринодар. Козаки користувались українською мовою та зберігали давні українські звичаї і традиції.

Відтак, у першій третині ХІХ століття відбулося три великих конфлікти, що безпосередньо торкнулись українських земель. У них брали участь різні козацькі формування, яких використовували Російська та Османська імперії задля свого військового успіху.

1. Коли й чому ліквідували Задунайську Січ?

2. Продовжте логічний ланцюжок: «Окреме Запорозьке військо, Азовське козацьке військо, ...».

3. Поміркуйте, з якою метою імперські уряди використовували козацькі формування?

Українська народна пісня

Ой крикнула лебедочка, із степу летючи, Заплакав наш кошовий, од цариці йдучи: «Великий світ, миле браття, нема де прожити, Заприсягніть турчинові на 130 год жити.

За все добре, миле браття, під османом жити, Тільки одно непріятно, що нашу віру бити...»

1. Яку причину переходу козаків Задунайської Січі на бік Російської імперії відображено в пісні?

2. Назвіть ім’я кошового отамана Задунайської Січі, зображеного на ілюстрації.

У той час, коли... на теренах України

козаки Задунайської Січі перейшли в російське підданство, ...

Тоді. у світі

у Канаді відбулася перша Королівська регата — спортивне змагання-перегони на вітрильних суднах чи веслах.

Підсумуйте свої знання

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:

— 1806-1812 роки — російсько-османська війна;

— 1812 рік — франко-російська війна;

—1814-1815 роки — Віденський конгрес;

— 1828 рік — ліквідація Задунайської Січі;

— 1828-1829 роки — російсько-османська війна;

—1832-1864 роки — існування Азовського козацького війська;

— 1860 рік — утворення Кубанського козацького війська.

2. Поясніть значення понять: «Задунайська Січ», «Азовське козацьке військо», «Кубанське козацьке військо».

3. Підготуйте повідомлення «Йосип Гладкий — останній отаман Задунайської Січі».

4. Визначте, які події відображає діаграма. Дайте назву діаграмі та її частинам. На основі діаграми складіть розповідь про участь українців у військових кампаніях Російської імперії першої третини ХІХ століття.

 

 

Це матеріал з підручника Історія України за 9 клас Хлібовська 2022

 
Попередня сторінка:  1. Вступ. Українські землі в добу модер...
Наступна сторінка:   3. Соціально-економічне становище на у...^