Інформація про новину
  • Переглядів: 252
  • Дата: 13-01-2022, 03:34
13-01-2022, 03:34

14. Архітектура, cкульптура, живопис в Україні кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ століття

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  13. Література, театр, музика в Україні ...
Наступна сторінка:   15. Побут і дозвілля мешканців України ...

Згадайте, які напрямки властиві українській архітектурі XVIII ст.

Як ви розумієте значення поняття «мистецтво»?

Чи пам’ятаєте ви, що опери українських композиторів XVIII ст. були поставлені на італійській сцені? Що вам про це відомо?

Упродовж уроку з’ясуйте, яке спрямування мало мистецтво: церковне чи світське.

 

1. Архітектура

З кінця XVIII століття відбулися зміни в забудові населених пунктів. Згідно з прийнятим у Російській імперії законодавством, у повітових і губернських містах передбачалося спорудження центру, де розташовували урядові установи. Поширений в українській архітектурі початку ХІХ століття класичний стиль надавав будівлям особливої урочистості. Його канони передбачали усталення певних вимог до міської забудови: квадратна площа в центрі міста, від якої йшли прямі вулиці, поділяючи місто на квадрати та прямокутники. Тут розташовували державні установи, приватні будинки, промислові і торговельні палати, навчальні заклади. Нова міська архітектура враховувала й особливості місцевості. В Західній Україні з традиційною міською забудовою, поряд зі збереженням історичного ядра міста, зводили споруди у класичному стилі як у середмісті, так і за межами старого міста.

У Києві збудовані в стилі класицизму за проектами архітектора Вікентія Беретті приміщення Київського університету та Інституту шляхетних дівчат; Андрія Меленського — театр, церква Миколи Доброго і церква Миколи на Аскольдовій могилі, пам’ятник (колона) на честь відновлення магдебурзького права ув Києві.

Будови архітектора Андрія Меленського в Києві: зліва направо — церква Миколи Доброго, колона на честь відновлення магдебурзького права, церква Миколи на Аскольдовій могилі

Зразками різних напрямів класичної архітектури в Одесі стали: міський театр (архітектор Тома де Томон), а також Воронцовський палац, Потьомкінські

сходи, будинок Старої біржі, які утворили єдиний архітектурний ансамбль (архітектор Франческо Боффо). В архітектурі Львова класицизм представлений ратушею на площі Ринок з високою вежею та годинником.

Проявом загальноєвропейських впливів було утворення палацово-паркових ансамблів та декоративно-пейзажних парків. Палацово-паркові ансамблі поєднували архітектуру, мистецтво і природу. Серед них вирізнялися гармонією палацові ансамблі на Чернігівщині: Тар-новських у селі Качанівка та Григорія Галагана в селі Сокиринці. У декоративно-пейзажних парках під впливом ідей романтизму будували водоспади, гроти, утворювали ставки, вирощували рідкісні породи дерев, розбивали оранжереї. Найвідоміші серед таких парків — «Софіївка» в Умані (заклав Станіслав Щенсний Потоцький) та «Олександрія» в Білій Церкві (заклав Францішек Ксаверій Бра-ницький).

1. Який архітектурний стиль поширився на початку ХІХ століття?

2. Назвіть архітектурні пам’ятки України у стилі класицизму.

3. Які палацово-паркові ансамблі і декоративно-пейзажні парки були створені в Україні?

Детальніше про...

особливості міського майдану Полтави

Найвизначнішим українським архітектурним ансамблем доби класицизму став центральний міський майдан Полтави — Олександрівський (Круглий). Створений упродовж

1803-1840 років, він мав не квадратну, а круглу форму. Унікальність цього ансамблю полягає у вдалому узгодженні типових («зразкових») проектів, загально використовуваних у всій імперії, з особливостями місцевого ландшафту і природи. Автором проєкту майдану був архітектор Михайло Амвросимов.

Жінка в історії Олександра Браницька

Олександра Браницька (Енгельгард) — племінниця князя Григорія Потьомкіна, улюблена фрейліна Катерини ІІ, дружина коронного гетьмана Францішека Ксаверія Браницького. Але водночас — це вольова та цілеспрямована жінка, завдяки якій на північно-західній околиці міста Біла Церква в 1793 році було засновано декоративно-пейзажний парк «Олександрія». На це Олександру Браницьку надихнули подорожі Європою. Для втілення в життя своїх задумів вона запросила найкращих європейських архітекторів, садівників та інженерів. Вони вдало поєднали природний ландшафт й архітектурне оформлення. Містки, колонади, скульптури, фонтани, водоспади разом з галявинами, дібровою, ставками та річкою Рось утворили неперевершений парковий ансамбль.

1. Якими були передумови і причини створення декоративно-пейзажного парку в Білій Церкві?

2. Живопис і скульптура

Творці образотворчого мистецтва цього періоду розвивали різні жанри, проте визначальна роль належала портретному живопису, автори якого прагнули відобразити передусім внутрішній світ людини. Серії портретів створили художники Дмитро Левицький та Володимир Боровиковський. Значний внесок у розвиток

образотворчого мистецтва здійснили Василь Тропінін (автор портрета ймовірно Устима Кармалюка (див. с. 39), картини «Дівчина з Поділля»), Іван Сошенко («Продаж сіна на Дніпрі»), Аполлон Мокрицький (автор портрета Миколи Гоголя (див. с. 78), Василь Штернберг «Садиба Григорія Тарновського в Качанівці» (див. с. 84).

Важливим досягненням українського мистецтва першої половини ХІХ століття стала творчість Тараса Шевченка. Він — автор понад 130 портретів та серії «Мальовнича Україна» — перших в українській графіці офортів (вид гравюри на металі, що утворюється в результаті відтисків з друкарських форм, на яких попередньо витравлене кислотами зображення).

У мистецтві класицизму помітну роль відігравала монументальна скульптура. На вулицях і площах міст встановлювали пам’ятники, завдяки чому мистецтво скульптури набуло громадського значення. Видатним скульптором епохи був Іван Мартос — автор пам’ятника Арману де Рішельє в Одесі (1828 рік), що став символом міста. В канонах класицизму скульптори Василь Демут-Малиновський, Петро Клодт та архітектор Костянтин Тон виконали пам’ятник князеві Володимиру, встановлений у Києві в 1850-1853 роках на честь хрещення Русі.

1. Назвіть українських митців, котрі творили в живописі?

2. Який внесок Тараса Шевченка в українське мистецтво?

3. Назвіть видатних скульпторів того часу.

3. Декоративно-ужиткове мистецтво

Продовжувало розвиватись у той час і декоративно-ужиткове мистецтво. «Декоративне» означало «прикрашати», а «ужиткове» вказувало, що речі мають, окрім естетичного, практичне

застосування. Головне призначення творів декоративно-ужиткового мистецтва — одягу, декоративних тканин, килимів, меблів, художнього скла, фарфору, фаянсу, ювелірних та інших художніх виробів — зробити гарним речове середовище людини, її побут.

Декоративне мистецтво України розвивалось у двох основних напрямках: домашнє художнє ремесло й організовані художні промисли. Щоправда, перехід від мануфактури до капіталістичної фабрики спричинив зменшення ролі домашніх промислів, основою яких було рукоділля.

Із-поміж видів декоративно-ужиткового мистецтва особливого розвитку в ХІХ столітті набули ті традиційні види, що зародилися раніше: килимарство, художня обробка металу, кераміка, витинанка. Вони призначалися для оздоблення житла. Поширеними видами декоративно-ужиткового мистецтва стали вишивка, деревообробний промисел, гончарство, розпис. Залежно від регіону України ці твори вирізнялися технікою виробу, кольором, узорами.

1. Яке призначення творів декоративно-ужиткового мистецтва?

2. Назвіть два напрямки розвитку декоративного мистецтва.

3. Які види декоративно-ужиткового мистецтва вам відомі?

1. Визначте за картосхемою, які орнамент та колір вишивки характерні для вашого регіону.

У той час, коли... на теренах України було закладено парк «Олександрія», ...

Тоді. у світі

у Франції художник Жак Луї Давид написав картину «Смерть Марата», у зв’язку з убивством її головного персонажа.

Підсумуйте свої знання

1. Запам’ятайте прізвища українських художників та їхні роботи.

2. Здійсніть науковий та художній опис архітектурної пам’ятки за власним вибором, дотримуючись такого алгоритму: назва пам’ятки, місце розташування, автор, основні архітектурні ознаки, призначення,

унікальність споруди, загальне враження.

3. Об’єднайтесь у групи та підготуйте проект на тему: «Декоративно-ужиткове мистецтво рідного краю».

4. Заповніть таблицю. Результати роботи узагальніть висновком.

Галузь

культури

Персони

української культури

Твори

мистецтва

Архітектура

   

Скульптура

   

Живопис

   

 

Це матеріал з підручника Історія України за 9 клас Хлібовська 2022

 
Попередня сторінка:  13. Література, театр, музика в Україні ...
Наступна сторінка:   15. Побут і дозвілля мешканців України ...^