Інформація про новину
  • Переглядів: 1559
  • Дата: 19-11-2018, 00:45
19-11-2018, 00:45

Сучасна політична карта Америки. Інтеграційні процеси та міжнародні організації. Геостратегічні інтереси США

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Особливості географічного положення ...
Наступна сторінка:   Природні умови та ресурси Американськ...

1. Пригадайте історію формування політичної карти Америки. 2. Якими мовами й чому тут розмовляє більшість населення?

1 СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АМЕРИКИ. Існує кілька підходів щодо поділу політичної карти Америки на окремі регіони. Тут виділяють США й Канаду як розвинені країни цієї частини світу (Англо-Америка), а також Латинську Америку, до якої відносять решту країн, розташованих на південь від США. До Америки належить і острів Гренландія, який є частиною території Данії із внутрішньою автономією.

Знайдіть додаткову інформацію про острів Гренландія та особливості життя його населення. Підготуйте повідомлення.

Сучасний глобалізований світ із його регіональними інтеграційними об’єднаннями

виокремлює на політичній карті Америки такі регіони: Північну, Південну та Центральну Америку й Карибський басейн. До Північної Америки належать США і Канада. У Центральній Америці існує велика кількість малих за площею й населенням материкових та острівних держав. У Південній Америці в основному розташовані великі й середні за площею та кількістю населення держави.

В Америці налічується 48 держав і територій, із них 34 — політично самостійні й 14 — колонії.

За допомогою політичної карти світу знайдіть самостійні держави та залежні території регіону.

В Америці немає монархій. Тут поширений республіканський устрій. Більшість країн цього регіону запозичили форму державного управління й адміністративно-територіального устрою США. Це класичні президентські республіки. Крім того, США, Канада, Бразилія та Мексика є федераціями. Це найбільші за площею держави. Колишні британські, французькі й голландські колонії мають такий самий адміністративно-територіальний устрій, як і їхні колишні метрополії, хоча і є республіками, а не монархіями.

Назвіть країни Америки та їхні колишні метрополії.

2 ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В АМЕРИЦІ. КРАЇНИ АМЕРИКИ В ПОЛІ ГЕОСТРАТЕГІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ США. Більшість держав регіону об’єднані в три регіональні утворення — Організацію американських держав (ОАД), НАФТА й МЕРКОСУР.

За допомогою додаткових джерел охарактеризуйте діяльність регіональних утворень Америки.

США й Канада входять до найпотужнішого у світі військово-політичного блоку НАТО, який складається із 29 країн-членів. США є його основним гарантом могутності й лідером.

За допомогою офіційного сайта організації (www.nato.int/) підготуйте та презентуйте повідомлення на тему «Україна — НАТО: сьогодення й перспективи».

У 1823 р. президент США Дж. Монро проголосив гасло: «Америка для американців». Насправді це означало «Америка для США» й офіційно включало весь регіон в поле гео-стратегічних інтересів США.

Пригадайте, що вам відомо з уроків всесвітньої історії про «доктрину Монро».

США належить провідна роль в ОАД і НАФТА, які створені для вирішення економічних проблем.

Канада майже на 70 % у власній зовнішній торгівлі орієнтується на США, ще більшу залежність від них має Мексика.

В економічних і політичних відносинах із країнами Америки США керуються власними інтересами. Однак у співробітництві зі США зацікавлені й країни Південної Америки та Канада. Набагато вищий, ніж у країнах Південної Америки, рівень життя в США сприяє масовій незаконній еміграції до цієї країни, а також до Канади, що, у свою чергу, створює там проблеми. Унаслідок цього зростають безробіття та міграція.

ВИСНОВКИ

• В Америці налічується 48 держав і територій, із яких 34 — політично самостійні й 14 — колонії. В Америці немає монархій. Більшість великих країн регіону взяли за основу республіканську форму державного управління й адміністративно-територіального устрою США. Найбільші за площею держави є федераціями.

• Більшість держав регіону об'єднані в три регіональні утворення — ОАД, НАФТА та МЕРКОСУР. США й Канада входять до потужного військово-політичного блоку НАТО, який складається із 29 країн-членів. США — основний гарант могутності й лідер цієї організації.

• США є світовою державою, яка продовжує домінувати на планеті і в регіоні Америка зокрема. США відіграють провідну роль в ОАД і НАФТА, а в економічних та політичних відносинах із країнами Америки керуються власними інтересами.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Наведіть приклади країн Америки, що належать до різних форм державного правління та адміністративно-територіального устрою.

2. Покажіть на карті атласу субрегіони Америки та наведіть приклади країн, що входять до складу кожного з них.

3. Поясніть причини та проаналізуйте наслідки інтеграційних процесів у регіоні.

4. Які геостратегічні інтереси мають США в регіоні Америка? На основі чого та чому вони виникли?

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Особливості географічного положення ...
Наступна сторінка:   Природні умови та ресурси Американськ...^