Інформація про новину
  • Переглядів: 371
  • Дата: 13-01-2022, 04:08
13-01-2022, 04:08

33. Суспільно-політичне життя Наддніпрянщини на початку ХХ століття

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  32. Радикалізація українського політич...
Наступна сторінка:   34. Події революції 1905—1907 років в Украї...

Згадайте коли і з якою метою утворене «Братство тарасівців»?

Як ви розумієте значення поняття «індустріальна модернізація».

Чи пам’ятаєте ви, що перші українські політичні партії виникли на Західній Україні? Що вам про це відомо?

Упродовж уроку визначте характерні ознаки українського національного руху на початку XX століття.

 

Становлення та консолідація української нації

Створення та поширення книг з історії українського народу, вивчення й популяризація українських традицій і фольклору, розвиток української літературної мови привели до змін у свідомості українців. Вони стали розуміти свою інакшість не як наслідок «відсталості культури селянина», що пропагували представники імперських держав, а як результат існування української «історичної нації» із власним героїчним минулим, власними економічними, культурними й політичними інтересами сьогодення.

Із 90-х років XIX століття в Наддніпрянській Україні розпочався останній — політичний етап національного відродження.

Передумовою створення та діяльності національних партій була консолідація (згуртування) нації. Сприятливо на цей процес впливали індустріальна модернізація, що спричинила зміни в економіці та суспільному житті та чисельна перевага у Наддніпрянщині українців, котрі становили абсолютну більшість населення.

Проте українці не мали власної держави. Тому серед частини інтелігенції та переважної більшості підприємців сформувалася подвійна лояльність: вони любили Україну, однак змушені були пристосовуватися до тодішніх умов, позаяк не вірили в можливість її самостійного існування. За таких обставин національне відродження очолили національно свідома інтелігенція та студентська молодь за підтримки нечисленних українських підприємців-меценатів. Вони розвинули національну ідею самобутності та окремішності українського народу, соборності (цілісності) усіх українських земель, яку пропагували через мережу гуртків (згодом — політичних партій), друковані видання, агітаційні промови тощо. Наприкінці ХІХ століття інтелігенція становила більшість в українських політичних партіях.

1. Які зміни відбулись у свідомості українців упродовж ХІХ століття?

2. Назвіть передумови створення національних партій.

3. Що таке подвійна лояльність? Якою була українська національна ідея?

2. Політизація українського національного руху

На початку ХХ століття активізувався український національний рух. Розпочали формуватися політичні партії. У 1900 році в Харкові було засновано Революційну українську партію (РУП) — першу українську політичну партію в Наддніпрянщині. Очолив її Дмитро Антонович, програму «Самостійна Україна» написав Микола Міхновський. Основне завдання рупівці вбачали у боротьбі за незалежність України.

Проте не всі члени партії поділяли самостійницьку ідею. Через це з партії вийшли найрадикальніші прибічники самостійності України на чолі з Миколою Міхновським. Вони у 1902 році утворили Українську народну партію (УНП). 1904 року інша частина рупівців під орудою Маркіяна Меленевського заснувала Українську соціал-демократичну спілку («Спілка»), яка згодом приєдналася до РСДРП. Того ж року в Києві виникло ще дві українські національні партії: Українська демократична партія (УДП) на чолі з Олександром Лотоцьким і Євгеном Чикаленком й Українська радикальна партія (УРП), серед лідерів якої були Сергій Єфремов та Борис Грінченко. Обидві партії відстоювали ідею встановлення в Російській імперії конституційної монархії і надання Україні автономії. Надалі вони об’єдналися в Українську демократично-радикальну партію (УДРП).

Із 1905 року РУП переорганізували в Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП), яку очолювали Левко Юркевич, Володимир Винниченко. Партія відстоювала автономію України, прагнула захищати інтереси робітників. Загалом українські політичні партії були нечисленними, формувалися переважно з інтелігенції, частково робітників і селян.

1. Поясніть абревіатуру РУП. Хто був її лідером?

2. Які політичні партії виникли в Наддніпрянській Україні?

3. Поясніть абревіатуру УСДРП. Коли було створено партію?

3. Самостійницька й автономістська течії в національному русі

На початку ХХ століття у національному русі були поширені самостійницька й автономістська течії. Представники обох течій бачили Україну в майбутньому незалежною державою, проте шляхи для цього обирали різні. Виразником прагнень самостійницької течії був Микола Міхновський, який у «Самостійній Україні» заявив, що є «єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказькі». Одним із засобів здобуття не- залежності вони вважали збройне повстання.

Однак в українському політичному русі переважала автономістська течія. Ще до появи першої політичної партії з ініціативи Володимира Антоновича та Олександра Кониського в 1897 році було засноване громадсько-політичне об’єднання — Загальна українська безпартійна організація (ЗУБО). Організація ставила за мету згуртувати всіх українських діячів в одній політичній структурі. ЗУБО створила видавництво «Вік», книгарню, влаштовувала шевченківські свята, ювілеї письменників, допомагала українським діячам, котрих переслідувала російська адміністрація. Водночас її члени виступали за надання Україні автономії як початкового кроку до здобуття незалежності. Ця ідея стала визначальною у діяльності УДРП, яку вони утворили згодом.

Окрім українських, у Наддніпрянщині діяли загальноросійські партії. РСДРП (російська соціал-демократична робітнича партія) у 1903 році поділилася на меншовиків, прихильників побудови соціалізму шляхом реформ, та більшовиків, котрі виступали за соціалістичну революцію з метою встановлення влади пролетаріату. Російська партія соціалістів-революціонерів (есерів) орієнтувалася на селян і основою майбутнього справедливого ладу вважала загальнонародну власність на землю. Усі згадані партії підтримували ідею збереження єдиної Російської держави, вважаючи Україну її невід’ємною частиною. Активну діяльність, особливо в межах «смуги осілості», проводив Бунд («Союз») — «Загальний єврейський

робітничий союз у Литві, Польщі та Росії» — політична партія, яка захищала інтереси єврейських робітників і вела серед них соціалістичну пропаганду. Діяли також єврейські сіоністські організації, які виступали першочергово за надання культурно-національної автономії єврейському населенню. На Правобережній Україні розгорнули діяльність кілька польських політичних партій. За чисельністю прихильників вирізнялася Польська партія соціалістична (ППС), яка проводила агітацію серед молоді, забезпечувала літературою соціалістичного спрямування міста краю.

1. Які течії були поширені в українському русі на початку ХХстоліття?

2. Що таке ЗУБО? Якою була кінцева мета автономістів?

3. Які загальноросійські партії діяли в Україні?

Микола Міхновський (1873-1924)

Ім’я (повне). Микола Іванович Міхновський.

Народження. Народився в селі Згурівка наПолтавщині.

Походження. Зі старовинного козацького роду.

Освіта. Закінчив Прилуцьку гімназію, юридичний факультет Київського університету.

Особистість та українське національне відродження. Будучи студентом, став членом київської Молодої громади. Першим сформулював ідею відродження української нації шляхом здобуття державної самостійності. Був членом студентської організації «Братство тарасівців». Підтримував його ідейну платформу — «Кредо молодого українця». Почав адвокатську практику в Києві. Налагодив зв’язки із галицькими діячами, закупляв і перевозив до Наддніпрянщини нелегальну літературу. Відкрив у Харкові адвокатську контору, захищаючи в судах представників національного руху. Один із засновників РУП. У 1902 році зініціював створення Української народної партії, став її ідеологом. Написав «Десять заповідей українця». Свої ідеї висловлював на сторінках часописів «Хлібороб», «Запоріжжя», «Слобожанщина».

Результати діяльності. (Сформулюйте самостійно).

1. Використовуючи життєпис Миколи Міхновського, розкрийте зміст вислову «Не словом, а ділом».

У той час, коли... на теренах України

в Наддніпрянщині було створено першу українську політичну партію,...

Тоді... у світі

в Чехії (Австро-Угорська імперія) майбутній президент Чехословаччини Томаш Масарик заснував Чеську народну партію, яка боролася за здобуття незалежності Чехії і не визнавала панслов’янської теорії.

Підсумуйте свої знання

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:

— 1897 рік — створено громадсько-політичне об’єднання ЗУБО, видавництво «Вік»; —1900 рік— створено першу українську партію в Наддніпрянській Україні — РУП;

— 1902 рік — утворено Українську народну партію (УНП);

— 1904 рік — створені УДП, УРП, УСДС («Спілка»);

— 1905 рік — утворено УСДРП.

2. Поясніть значення понять: політизація національного руху, автономізм.

3. Підготуйте повідомлення на тему: «Самостійницькі й автономістські напрямки в суспільно-політичному русі України на початку XX століття».

4. Використовуючи схему підготуйте розповідь про розгортання політичного етапу українського національного відродження.

 

 

Це матеріал з підручника Історія України за 9 клас Хлібовська 2022

 
Попередня сторінка:  32. Радикалізація українського політич...
Наступна сторінка:   34. Події революції 1905—1907 років в Украї...^