Інформація про новину
  • Переглядів: 231
  • Дата: 13-01-2022, 04:09
13-01-2022, 04:09

35. Аграрна реформа російського уряду

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  34. Події революції 1905—1907 років в Украї...
Наступна сторінка:   36. Український політичний і національ...

Згадайте коли відбулася Сорочинська трагедія?

Як ви розумієте значення поняття «викупні платежі».

Чи пам’ятаєте ви, що Селянська реформа в Російській імперії відбулася в

1861 році? Що вам про це відомо?

Упродовж уроку визначте, які економічні зміни відбулися в Наддніпрянщині у 1907-1914 роках

 

1. Передумови та зміст аграрної реформи

Революційні події 1905—1907 років підштовхнули російський уряд до чергової аграрної реформи. Оскільки її ініціатором та організатором був голова Ради Міністрів Петро Столипін, її називають Столипінською. Прихильник монархії та російської національної ідеї, він запропонував не тільки заходи для впокорення революційного руху, але й низку реформ, найбільш повно з яких був реалізований саме аграрний проект.

Реформуючи сільське господарство, уряд прагнув вирішити декілька завдань: утворити прошарок заможних селян як опору влади на селі, розв’язати проблему аграрного перенаселення та підвищити ефективність сільського господарства, котре і надалі залишалося провідним сектором економіки країни. Головною перешкодою у розвитку сільського господарства Петро Столипін вважав селянську общину, яка фактично здійснювала контроль над жителями села. Зокрема селянин не завжди міг продати землю, бо вона належала общині. Відтак уряд вирішив перейти від політики захисту общинного землеволодіння до його ліквідації.

Розпочали реформу указом від 9 листопада 1906 року і завершили законами 14 червня 1910 року та 29 травня 1911 року. Вона надавала кожному селянинові право вийти з общини і закріпити у власність за собою землю, отже, руйнувала селянську общину. Селянин міг отримати з общинних угідь відруб — цільну ділянку землі, що переходила з колективної (общинної) у приватну власність, та утворити хутір — відокремлене сільське поселення із господарством і приналежною до нього землею. Власникам землі дозволили її вільно продавати та купувати. Натомість ліси, сіножаті тощо залишались у спільному користуванні. Реформа скасовувала викупні платежі. Уряд заохочував переселення селян на малообжиті землі Далекого Сходу, Сибіру, Середньої Азії. Проведенню реформи мав сприяти утворений Селянський поземельний банк, за посередництвом якого здійснювалося

більшість операцій з купівлі-продажу землі. в економічному плані закон був прогресивним, оскільки сприяв розвитку ринкових відносин у сільському господарстві, розширював використання найманої праці та застосування сільськогосподарських машин.

1. Хто був ініціатором проведення аграрної реформи?

2. Чого хотів досягти уряд, впроваджуючи аграрну реформу?

3. Коли була проведена аграрна реформа? Що вона давала селянам?

Імперське законодавство Столипінська аграрна реформа 1906-1911 років

1. Селяни отримували право:

— вільного виходу з общини;

— одержати у приватну власність частину общинних земель (які саме землі слід виділити, вирішували члени общини більшістю голосів);

— після виходу з общини спільно з членами общини користуватися сіножатями, лісовими та іншими угіддями;

— після виходу з общини володіти цільним масивом землі, живучи в селі, або заснувати хутір за селом на своїй землі;

— за бажанням отримати земельні ділянки в малообжитих територіях імперії (Сибір, Далекий Схід, Середня Азія).

2. Особливості впровадження аграрної реформи в українських землях

Ініційована Петром Столипіним аграрна реформа мала певні особливості в Україні, зумовлені історичними традиціями

господарювання, менталітетом українського селянства, зокрема більшим індивідуалізмом і особливим ставлення до землі, і соціально-політичними обставинами.

Щонайперше, в Наддніпрянській Україні переважало не общинне, подвірне, індивідуальне господарювання, а на Правобережжі общинного землеволодіння майже не було. Індивідуалістична свідомість українського селянства сприяла доволі швидким темпам приватизації землі. Здійснення земельної реформи в українських селах покладалося на губернські та повітові землевпорядкувальні комісії. В ході

проведення реформи практично вся селянська земляна Полтавщині та Правобережній Україні була приватизована. У Чернігівській, Харківській, Катеринославській, Херсонській, Таврійській

губерніях переважало приватне землеволодіння.

З метою зменшення соціальної напруги на селі заохочувалося переселення

до малозаселених регіонів імперії. Основні потоки переселенців йшли із Полтавської та Чернігівської губерній, де приватизація землі відбувалася інтенсивніше. Це прискорювало поділ селян на заможних, середняків і бідняків. Влада оплачувала дорогу, видавала позику на облаштування. Однак не всі змогли завести на новому місці господарство: частина переселенців почала наймитувати у місцевих багатіїв, частина повернулася назад.

1. Чим були зумовлені особливості проведення аграрної реформи в Україні.

2. До яких змін на селі привела Столипінська реформа?

3. Чому заохочувався переселенський рух? До чого він привів?

Інтенсивність виходу селян із сільських общин. Правобережжя — 48%, Південь — 42%, Лівобережжя — 16,5%. До 1916 р. в Наддніпрянщині створили 400 тис. хуторів (14%).

1. Порівняйте інформацію діаграми з тривалістю перебування відповідних регіонів під владою Російської імперії.

3. Результати Столипінської аграрної реформи

В Україні реформа мала певний успіх. Насамперед збільшилася чисельність заможних господарств фермерського типу, які

використовували передову агрокультуру, застосовували машини і добрива. Серед селян поширювалися передові агротехнічні знання. Зросли посівні площі, валовий збір зернових і товарність сільського господарства, а відтак — експорт сільськогосподарської продукції. Частка України в загальноімперському експорті зерна перевищувала 40% і становила 250-300 пудів щорічно. (Примітка: 1 пуд — це 16,4 кг). Найбільший врожай зернових зібрали у 1913 році.

Проте реформа не розв’язала всіх проблем на селі. Насамперед збереглося велике поміщицьке землеволодіння, хоча його

перерозподіл уряд заохочував шляхом купівлі-продажу за посередництвом Селянського банку. У поміщиків скуповували землю й продавали її селянам, надаючи останнім позику терміном на 55 років.

Створивши умови для динамічного розвитку капіталізму в аграрному секторі, владі не вдалося зменшити соціальну напругу на селі. Одним із соціальних наслідків реформи стало посилення майнового розшарування: поряд із зрослою чисельністю заможних селян, прискорилося розорення малоземельних. Частина селян продали свої земельні ділянки, не маючи коштів для їхнього обробітку. Отже, старий селянський світ з його зрівняльно-патріархальними уявленнями про справедливість зазнавав краху. Відкривався широкий шлях до економічної свободи, ринку праці, розвитку підприємництва.

1. Які позитивні зміни відбулися на селі в ході впровадження аграрної реформи?

2. З якою метою було створено Селянський банк?

3. До яких соціальних змін на селі привела аграрна реформа?

У той час, коли... на теренах України

в Наддніпрянщині вступила в дію Столипінська реформа, ...

Тоді. у світі

в США Вілліс Кар’є отримав патент на пристрій «для переробки повітря», пристрій який згодом став першим у світі кондиціонером.

Підсумуйте свої знання

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:

— 9 листопада 1906-1911 роки — Столипінська аграрна реформа;

2. Поясніть значення понять: Столипінська аграрна реформа, хутір, відруб.

3. Підготуйте повідомлення на тему: «Переселенський рух, українців в 1906 -1912 роках - перспективи й загрози»» за алгоритмом: регіон, час проведення, позитивні зміни, проблеми.

1. На основі схеми підготуйте доповідь «Аграрна реформа російського уряду та її вплив на українські землі».

 

 

Це матеріал з підручника Історія України за 9 клас Хлібовська 2022

 
Попередня сторінка:  34. Події революції 1905—1907 років в Украї...
Наступна сторінка:   36. Український політичний і національ...^