Інформація про новину
  • Переглядів: 378
  • Дата: 13-01-2022, 04:17
13-01-2022, 04:17

44. Узагальнення та систематизація до курсу "Історія України" за 9 клас Хлібовська

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  43. Практична робота. Наш край у другій ...
Наступна сторінка:   Словник понять і термінів до курсу "Іс...

Тема. Українські землі в добу модернізації і національного відродження.

Мета. Виконавши завдання, узагальнити та систематизувати знання про розвиток суспільно-політичних рухів, промисловості, сільського господарства, культури, соціальної сфери українських земель у добу модернізації і національного відродження.

Завдання

Об’єднайтеся в групи. За вибором або за вказівкою учителя виконайте завдання за одним із напрямків: промисловість, сільське

господарство, культура, соціальна сфера, суспільно-політичний рух, українські землі у міжнародних відносинах. Підготуйте коротку довідку для презентації свого напрямку перед учасниками інших груп.

Промисловість

1. Яке поняття пропущено у схемі? Стисло охарактеризуйте цей процес на українських землях.

2. Яка подія пов’язує між собою галицькі міста Львів та Перемишль і

наддніпрянські — Одеса й Балта? Як вона вплинула на добробут населення?

3. Заповніть таблицю «Розвиток промисловості на українських землях».

Чому окремі галузі характерні лише для Наддніпрянської, а інші — тільки для Західної України? Чи є галузі, спільні для обох регіонів? Як розвиток промисловості позначився на економіці України?

Наддніпрянщина

Західна Україна

   

Галузі промисловості: залізорудна, металургійна, нафтова,

машинобудівна, деревообробна, суднобудівна, вугільна, соляна, цукрова.

4. На світлинах А, Б та В зображено винаходи ХІХ століття. Назвіть ці винаходи. Поміркуйте, наскільки здобутки науково-технічної революції змінили життя українців.

Сільське господарство

1. Яку подію пропущено у схемі? Стисло охарактеризуйте причини і результати цієї події.

1848 р. — Галичина, Буковина 1853 р. — Закарпаття 1861 р. — Наддніпрянщина

2. Яке явище пов’язує Василя Нагірного та Миколу Левитського? Коли

воно виникло в Західній Україні, а коли — у Наддніпрянщині? Які організації було створено? Як вони вплинули на життя селян?

3. Заповніть таблицю «Розвиток сільського господарства на українських

землях». Чому окремі галузі характерні лише для Наддніпрянської, а інші — тільки для Західної України? Чи є галузі, спільні для обох регіонів? Як розвиток сільського господарства позначився на економіці України?

Наддніпрянщина

Західна Україна

   

Галузі сільського господарства: вирощування жита, вівса, льону (для волокна), льону (для олії), картоплі, цукрових буряків, пшениці, баштанних культур; тонкорунне вівчарство, виноградарство,

садівництво.

4. На ілюстрації — скульптурна група Леоніда Позена «Переселенці».

Якому суспільному явищеві присвячена композиція? Що змушувало українців залишати рідну домівку?

Куди переселялися українці Наддніпрянщини і Західної України в пошуках кращої долі?

Культура

1. Яке поняття пропущено у схемі? Стисло охарактеризуйте особливості

цих культурних течій.

2. Що пов’язує поему «Енеїда» та оперу «Запорожець за Дунаєм»? Коли

вони були написані? Хто їхні автори? Чому їхня поява мала особливе Щ значення для українців?

3. Заповніть таблицю «Діячі української культури і науки». Чи є серед

митців ті, які одночасно творили в кількох галузях культури? Про що це свідчить?

Література

Живопис

Театр

Музика

Наука

         

Діячі української культури і науки: Ілля Мечников; Іван Франко; Тарас Шевченко; Марко Кропивницький; Микола Леонтович; Іван Труш; Данило Заболотний; Іван Айвазовський; Ольга Кобилянська; Іван Пулюй; Леся Українка; Михайло Вербицький; Микола Пимоненко; Агатангел Кримський; Микола Лисенко; Іван Карпенко-Карий;

Соломія Крушельницька; Григорій Квітка-Основ’яненко; Микола

Садовський; Ілля Рєпін; Остап Вересай; Марія Заньковецька; Олександр Потебня; Євген Гребінка; Михайло Щепкін; Михайло Остроградський; Сергій Васильківський.

4. На світлинах А та Б зображені зразки монументальної скульптури ХІХ століття. Яким історичним особистостям присвячено пам’ятники? З якими подіями пов’язані ці особистості? Чи мали відлуння у ХІХ ст. події минувшини, пов’язані з ними?

Соціальна сфера

1. Яке поняття пропущено у схемі? Стисло охарактеризуйте, як сформувалися нові верстви населення.

2. Що пов'язує сім'ї Терещенків, Харитоненків, Симиренків, Яхненків? Яке

їхнє соціальне походження? Чого вони досягли у житті? Чому їх називають меценатами?

3. Заповніть таблицю «Соціальні протести селян у першій половині ХІХ століття». Що було причиною протестів селян? Які результати цих виступів? Чи відбувалися подібні протести у другій половині ХІХ століття?

Наддніп

рянщина

Західна Україна

 

1813-1835 рр.

 

1810-1825 рр.

 

1819 р.

 

1831 р.

 

1829 р.

 

1843-1844 рр.

скарги поміщиків до державних установ, потрави панських посівів, підпали поміщицьких маєтків та підприємств, втечі селян, розправи над сільською старшиною, відмова сплачувати державні податки, псування знарядь праці, бойкот рекрутських наборів

Найбільші селянські виступи: 1) повстання під проводом Лук’яна Кобилиці; 2) повстання військових поселенців у Шебелинській слободі; 3) повстання під проводом Устима Кармалюка; 4) «холерні бунти»; 5) повстання військових поселенців у Чугуєві; 6) піднесення опришківського руху.

4. Історична задача. Обчисліть, які продукти харчування могли придбати за місячну зарплату кваліфіковані та некваліфіковані робітники Наддніпрянщини на початку ХХ століття. Чи достатньо цих коштів для утримання сім'ї? Скільки потрібно було витратити на щоденний доїзд до роботи?

Плата за продукти харчування

(у середньому в Російській імперії)

Продукти, вага у фунтах (409,5 г)

Вартість

Продукти, вага у фунтах

Вартість

Гречка

10 коп.

Картопля (десяток)

5 коп.

Мука

8 коп.

Морква (штука)

1 коп.

Рис

12 коп.

Капуста

5 коп.

Цукор

12 коп.

Курка (штука)

70 коп.

Сіль

2 коп.

Риба

25-45 коп.

Масло

56 коп.

Яблука

3 коп.

Сметана

28 коп.

Хліб (черствий хліб)

4 коп.

М'ясо (грудинка)

22 коп.

Яйце (штука)

3 коп.

Проїзд конкою — від 3 до 5 копійок за станцію і 7 копійок з білетами у разі пересадки. Електричний трамвай — по 5-6 коп. за станцію.

Місячна зарплата (у середньому в Російській імперії)

Вантажник, сплавник (на Дніпрі у Києві), робітники на миловарні та пробковому заводі

близько 20 руб.

Некваліфіковані робітники на металургійних та металообробних заводах

20-35 руб.

Висококваліфіковані робітники (токарі, слюсарі, фрезерувальники, електротехніки) на металургійних та металообробних заводах

75-120 руб.

Суспільно-політичний рух

1. Яке поняття пропущено у схемі? Стисло охарактеризуйте особливості кожного з етапів.

2. Що пов'язує газети «Зоря галицька» та «Хлібороб»? Коли й де вони їх видавали? Що стало передумовою їхнього видання? Як їх вплив позначився на суспільному житті?

3. Заповніть таблицю «Ідейна спрямованість політичних партій в Україні». Партії якої спрямованості мали більшу підтримку в Наддніпрянщині, а які — у Західній Україні? Що цьому сприяло?

Ідея автономії

Ідея самостійності

Соціалістичні ідеї

     

Партії': Русько-українська радикальна партія, Українська

національно-демократична партія, Українська соціал-демократична партія, Революційна українська партія, Українська народна партія, Українська соціал-демократична спілка, Українська демократично-радикальна партія, Українська соціал-демократична робітнича партія.

4. На світлинах зображено членів Кирило-Мефодіївського братства (А) і «Братства тарасівців» (Б). Коли й де виникли ці організації? Хто ініціював їх створення? У чому вони вбачали мету своєї діяльності? Яке значення діяльності цих товариств для українського суспільно-політичного руху?

Українські землі у міжнародних відносинах

1. Яка подія пропущена у схемі? Стисло охарактеризуйте участь українців у російському та польському визвольних рухах ХІХ ст.

2. Яка подія пов’язує українського дворянина Василя Капніста та прусського канцлера Евальда Герцберга? Коли відбулася ця подія? Які її причини і наслідки?

3. За допомогою підказок завершіть таблицю «Україна у російських війнах

ХІХ ст.».

Критерії

Російсько-

турецька

Франко-

російська

Російсько-

турецька

Кримська

(Східна)

Хронологічні

межі

1806-1812 рр.

1812 р.

1828-1829 рр.

1853-1856 рр.

Перебіг на території України

Бессарабія

Волинь

 

Крим та Півд. Україна

Наслідки для України

       

Наслідки: 1) «Київська козаччина»; 2) до Росії відійшло межиріччя Дністра та Прута — Бессарабія із заселеними українцями Хотинським, Ізмаїльським і Аккерманським повітами; 3) до Росії відійшло гирло Дунаю та східне узбережжя Чорного моря; 4) «Похід у Таврію за волею»; 5) ліквідація Задунайської Січі; 6) Південна Бессарабія та гирло Дунаю увійшли до Молдовського князівства; 7) Бессарабія приєднана до Новоросійського генерал-губернаторства; 8) до Росії відійшла територія Королівства (Царства) Польського із заселеними українцями Холмщиною, Підляшшям, Надсянням.

4. На світлинах А, Б та В зображені українські жінки, які досягли світового визнання. Хто зображений на світлинах? Які їхні досягнення? Поміркуйте, яка роль жінки в історії України Нового часу.

 

 

Це матеріал з підручника Історія України за 9 клас Хлібовська 2022

 
Попередня сторінка:  43. Практична робота. Наш край у другій ...
Наступна сторінка:   Словник понять і термінів до курсу "Іс...^