Інформація про новину
  • Переглядів: 242
  • Дата: 13-01-2022, 04:19
13-01-2022, 04:19

Добірка джерел цікавої інформації до курсу "Історія України" за 9 клас Хлібовська

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  Словник понять і термінів до курсу "Іс...
Наступна сторінка:   Підручник Історія України за 9 клас Хл...

 

Жінка в історії (іменний покажчик)

Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання

Образотворче мистецтво

Архітектура

Вплив науково-технічної революції на життя українців

Автомобіль — самохідна колісна машина, що приводиться в рух встановленим на ній двигуном. На фото — автомобільна прогулянка Ялтою, 1913 р.

Велосипед — транспортний засіб, який приводить у рух сила людських м’язів, що передається на ведуче колесо. Популярністю на Західній Україні користувалися велосипеди англійської фірми «Ровер».

Грамофон — прилад для записування і відтворення звуків на грамофонній платівці. Перші грамплатівки зі співом українською мовою були випущені 1899 р. у Лондоні.

Кінетоскоп Йосипа Тим-ченка. Сучасна реконструкція. 1893 р. в Одесі Йосип Тимченко винайшов і сконструював прототип сучасного кінознімального та апарату для кінопроекції.

Лампа Пулюя та перший у світі знімок кисті руки, зроблений Іваном Пулюєм. Лампа Пулюя — основа рентгенівського приладу.

Лампа

розжарювання —

освітлювальний прилад, де світло випромінюється провідником, нагрітим електричним струмом. Іван Пулюй вдосконалив нитку розжарення, що збільшило термін користування лампою.

Літак (аероплан) — літальний апарат, важчий за повітря для польотів в атмосфері за допомогою двигуна та нерухомих крил. 1913 р. киянин Ігор Сікорський сконструював перший у світі чотиримоторний літак «Руський витязь» (друга назва «Гранд»).

Паровоз — локомотив, що використовує парову машину як двигун. Завдяки паровозу з'явився залізничний транспорт. Перша на українських землях залізнична лінія з’єднала Львів та Перемишль (1861 р.).

Пароплав — судно, що приводиться в рух паровою машиною або паровою турбіною. Перший в Україні пароплав «Бджілка» з’явився 1823 р. на Черкащині. Перший металевий пароплав на Дніпрі — «Українець» — був випущений 1853 р. на заводі Яхненків і Си-миренка на Черкащині.

Телеграф — засіб передачі інформації по дротах або по інших каналах зв’язку за допомогою азбуки Морзе — через відтворення графічних знаків комбінацією крапок і тире. Видатним дослідником бездротового телеграфу в Україні був киянин Семен Ейзенштейн.

Телефон — вид

електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів. На початку 80-х рр.

XIX ст. телефонний зв’язок було встановлено в Одесі, а згодом — у Львові, Києві, Харкові.

Трамвай — наземний рейковий вид міського транспорту, двигуни якого живляться від підвісної контактної мережі. Трамвай винайшов український винахідник Федір Піроцький. Перший електричний трамвай у Російській імперії запустили 1892 р. у Києві.

1. Поміркуйте. Як перелічені вище винаходи змінили життя українців?

Хронологічна таблиця

Дата

Подія

1772 р.

Приєднання Східної Галичини до Австрійської імперії

1774 р.

Приєднання до Австрійської імперії Північної Буковини, до Російської імперії — межиріччя Бугу та Дніпра

1780-1782 рр.

Ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії

1783 р.

Входження Кримського ханства до Російської імперії

1791 р.

Входження межиріччя Бугу та Дністра до Російської імперії

1793 р.

Входження Правобережної Київщини, Східної Волині, Поділля до Російської імперії

1795 р.

Входження Західної Волині до Російської імперії

1798 р.

Видання «Енеїди» Івана Котляревського

1805 р.

Відкриття університету в Харкові

1812 р.

Приєднання Бессарабії до Російської імперії

1815 р.

Входження території Холмщини, у складі Королівства (Царства) Польського, до складу Російської імперії

1816 р.

Створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків

грудень 1825-січень 1826 рр.

Повстання Чернігівського полку

1828 р.

Ліквідація Задунайської Січі

1829 р.

Входження території гирла Дунаю до складу Російської імперії

1830-1831 рр.

Польське визвольне повстання

1833-1837 рр.

Діяльність «Руської трійці»

1834 р.

Відкриття університету в Києві

1837 р.

Видання альманаху «Русалка Дністровая»

1839 р.

Ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі

1840 р.

Перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка

1846-1847 рр.

Діяльність Кирило-Мефодіївського братства

1848 р.

Скасування панщини в Галичині; видання першої україномовної газети «Зоря Галицька»

1848-1851 рр.

Діяльність Головної Руської Ради

1853-1856 рр.

Кримська (Східна) війна

1859 р.

Створення Київської громади

19 лютого

Царський маніфест про скасування кріпосного права

1861 р.

в Російській імперії

1861-1862 рр.

Видання петербурзькою громадою журналу «Основа»

1863 р.

Валуєвський циркуляр

1863-1864 рр.

Польське (Січневе) національно-визвольне повстання

1865 р.

Відкриття Новоросійського університету

1868 р.

Створення у Львові товариства «Просвіта»

1873-1876 рр.

Діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»

1876 р.

Емський указ

1873 р.

Створення у Львові Літературного товариства імені Тараса Шевченка

1875 р.

Відкриття Чернівецького університету

1890 р.

Створення Русько-української радикальної партії (РУРП), першої української політичної партії

1891-1898 рр.

Діяльність «Братства тарасівців»

1892 р.

Створення Наукового товариства імені Тараса Шевченка (НТШ)

1895 р.

Публікація брошури Юліана Бачинського «Україна irredenta» («Україна уярмлена»)

1899 р.

Створення Української Національно-демократичної партії (УНДП) та Української соціал-демократичної партії (УСДП)

1900 р.

Створення Революційної української партії (РУП), першої політичної партії Наддніпрянської України

1900 р.

Обрання Андрея Шептицького митрополитом української греко-католицької церкви (УГКЦ)

1900 р.

Створення спортивно-громадської організації «Січ»

1902 р.

Утворення Української народної партії (УНП)

1905-1907 рр.

Перша революція в Російській імперії

1905 р., червень

Повстання на панцернику «Князь Потьомкін-Тавріче-ський»

1905 р., листопад

Повстання моряків Севастополя, виступ саперів у Києві

1905 р., грудень

Повстання селян у Великих Сорочинцях

1905 р.

Створення першої в Наддніпрянській Україні «Просвіти»

1905 р.

Початок видання першої україномовної газети в Російській імперії «Хлібороб»

1905 р.

Утворення молодіжної спортивної організації «Союз січей» на Буковині

1906-1911 рр.

Столипінська аграрна реформа

1907 р.

Впровадження в Австро-Угорській імперії загального виборчого права для чоловіків

1908 р.

Створення Товариства українських поступовців (ТУП)

1909 р.

Створення селянської партії «Руська Рада» у Чернівцях

1911-1913 рр.

«Справа Бейліса»

 

Публікації

S Аркуша О. Г., Кондратюк К. К., Мудрий М. М., Сухий О. М. Час народів. Історія України

XIX століття: навчальний посібник. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016 р. — 408 с.: іл.

S Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор: польська шляхта між царизмом і

українськими масами (1831-1863) /Д. Бовуа; пер. з франц. З. Борисюк; наук. ред. В. Шандра, Н. Яковенко. — К.: ІНТЕЛ, 1996. — 421 с.

S Бовуа Д. Битва за землю в Україні: 1863-1914: Поляки в соціо-етнічних

конфліктах / Д. Бовуа; переклад з франц. З. Борисюк; наук. і мовн. ред. Н. Яковенко.

— К.: Критика, 1998. — 334 с.

S Гирич І. Б. Історичні причини наших поразок та перемог. — Львів: ЛА «Піраміда», 2011. — 142 с.

S Гирич І. Б. Формування модерної української нації: теорія і суспільні виклики.

(ХІХ- початок ХХ ст.) /І. Б. Гирич. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2014. — 122 с.

S Гирич І. Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ-початок

XX ст.): монографія /І. Б. Гирич. — К.: Український письменник, 2014. — 496 с.

S Грицак Я. Й. Нариси історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст.: [навчальний посібник] /Я. Й. Грицак. — К.: Генеза, 2000. — 360 с.: іл.

S Грицак Я. Й. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886) / Я. Й. Грицак. — К.: Критика, 2006. — 632 с.

S Донік О. М. Україна: у складі двох імперій (остання чверть XVIII-перша половина ХІХ ст.) / О. М. Донік. — К.: КРІОН, 2011. — 247 с.

S Єкельчик С. Історія України. Народження модерної нації /С. Єкельчик; авториз.

переклад з англ. А. Цимбал. — К.: Laurus, 2011. — 376 с.: іл.

S Історія України від найдавніших часів до сьогодення: збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес. — Київ-Чернівці: Книги ХХІ, 2008.

— 1100 с.

S Маґочій П.-Р. Україна: історія її земель та народів /П.-Р. Маґочій; переклад з англ. Е. Гийдель, С. Грачова, Н. Кушко, О. Сидорчук; наук. ред. С. Білецький; ред. укр. вид. Л. Ільченко; відп. ред. В. Падяк. — Ужгород: вид-во В. Падяка, 2012. — 794 с. + карти + табл.

S Реєнт О. П. Україна в імперську добу (ХІХ-початок ХХ ст.): монографія / О. П. Реєнт. — К.: Інститут історії України НАН України, 2003. — 340 с.

S Чорновол І. Польсько-українська угода 1890-1894 рр. — Львів: Львівська академія мистецтв, 2000. — 247 с.

S Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ-початок ХХ ст. / В. С. Шандра. — К.: НАН України, Ін-т історії України, 2005. — 427 с.

Інтернет-ресурси

S Вікіпедія:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_сторінка

S Ізборник:

http://izbomyk.org.ua/links/inpolit.htm

S Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Енциклопедія сучасної України:

http://esu.com.ua/ljudina_a.php

S Енциклопедія Історії України:

http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/

S Український історичний журнал:

http://history.org.ua/?askAbout=journal

S Центр міської історії Центрально-Східної Європи. Урбаністичні образи:

http://www.lvivcenter.org/uk/uid/

Особистості

Життєтека (іменний покажчик)

 

Це матеріал з підручника Історія України за 9 клас Хлібовська 2022

 
Попередня сторінка:  Словник понять і термінів до курсу "Іс...
Наступна сторінка:   Підручник Історія України за 9 клас Хл...^