Інформація про новину
  • Переглядів: 1140
  • Дата: 19-11-2018, 00:46
19-11-2018, 00:46

Населення Америки. Урбанізаційні процеси. Система розселення. Працересурсний потенціал

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Природні умови та ресурси Американськ...
Наступна сторінка:   Особливості економіки країн Америки. ...

1. Пригадайте, хто такі метиси, мулати, креоли, самбо. 2. Поясніть, як європейська колонізація регіону вплинула на формування та розселення населення Америки.

1 ПРИРОДНИЙ РУХ НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЇ. Відтворення населення в США й Канаді характеризується невисокими показниками народжуваності, яка не набагато перевищує смертність. Південній Америці притаманні високі показники народжуваності й темпи приросту населення на тлі збільшення загальної тривалості життя.

Абсолютна більшість сучасних жителів Америки є нащадками емігрантів із Європи та Африки. Сьогодні найбільші потоки мігрантів в Америці спрямовані до США й Канади. Уряд США намагається обмежувати міграцію з країн Південної та Центральної Америки й Карибського басейну й перш за все з Мексики.

Поясніть, чому уряд США намагається обмежувати міграцію.

Для багатьох країн Америки характерними є й внутрішні переміщення населення, а населення США взагалі найактивніше у світі щодо внутрішніх міграцій. Американці постійно переїжджають зі штату в штат, із міста до міста в пошуках кращих умов роботи, вищої зарплати, комфортнішого клімату, дешевшого житла тощо. Досить мобільним є населення Бразилії, де відбувається освоєння внутрішніх районів. Тут з’являються нові робочі місця, які займають переселенці переважно зі сходу країни.

Пригадайте, що таке маятникова міграція.

Маятникові міграції найбільш характерні для Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Фран

циско, Бостона, Мехіко, Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Буенос-Айреса та інших великих міст регіону. Жити в комфортних умовах субтропіків, а працювати там, де є високоопла-чувана й престижна робота, вважається одним з елементів суспільної культури американців.

2 НАСЕЛЕННЯ. Для регіону Америка характерні два типи відтворення населення, тому тут поширені два типи його вікової структури. У Південній Америці велика частка дітей, що іноді сягає 40 %. Водночас тут порівняно мало людей похилого віку — близько 10 %о. У США й Канаді частка дітей менша за 20 %о, а літні люди становлять понад 15 %о населення. У регіоні навіть сформувалися так звані «блакитні зони», де зосереджена значна кількість людей, які досягли віку 90—100 років. Наприклад, у США це община Лома Лінда в Каліфорнії, у Коста-Риці — півострів Нікоя.

Знайдіть у додаткових джерелах інформацію про «місто пенсіонерів» США Сан-Сіті та підготуйте повідомлення.

В Америці переважають жінки. Це пов’язано з більшою тривалістю їхнього життя. Співвідношення чоловічого й жіночого населення в міській та сільській місцевостях у США й Канаді, а також у країнах Південної Америки суттєво відрізняється. У розвинених країнах у селах більше чоловіків, оскільки тут є для них високомеханізована робота. Жінки переселяються до міст переважно для роботи у сфері послуг. У багатьох країнах Південної Америки в селах переважають жінки, які виконують важку ручну роботу. Чоловіки приїжджають до міст у пошуках роботи, але інколи поповнюють лави бездомних і безробітних.

Проаналізуйте дані таблиці, порівняйте показники, що характеризують Америку та інші регіони. Зробіть відповідні висновки.

З СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ. УРБАНІЗАЦІЯ. В останні десятиліття в Америці активно відбувалися процеси урбанізації. Практично всі країни охопили інтенсивні міграційні процеси переселення із сіл до міст. Сформувалася велика кількість міст-мільйонерів, міських агломерацій та мегалополісів.

У США — це мегалополіси Босваш (Бостон—Вашингтон, Приатлантичний) із населенням понад 52 млн осіб, Сан-Сан (Сан-Дієго— Сан-Франциско, Притихоокеанський) — 24 млн осіб, Чипітс (Чикаго—Піттсбург, Приозерний) — 55 млн осіб.

Найбільшими міськими агломераціями світу є Мехіко, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Ріо-де-

Жанейро. Венесуела та Уругвай належать до найбільш урбанізованих країн світу.

Швидкі темпи урбанізації в країнах Південної, Центральної Америки та Карибського басейну спричинили багато проблем. В умовах тропічного клімату багато людей живе в нетрях, а то й просто на вулиці. Така урбанізація називається хибною.

Пригадайте, чому виникає хибна урбанізація.

Кількість населення Америки швидко зростає. Виникають нові населені пункти. Формуються системи розселення, у яких виділяються ядра, що є організуючими центрами. Сьогодні це найбільші багатофункціональні міста.

За допомогою Інтернету проаналізуйте, як змінилися статистичні дані щодо кількості населення світу та Америки від часу друку підручника (worldometers.info/world-population/#region).

4ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ. Для розвитку будь-якого суспільства важливими є молоді високоосвічені люди працездатного віку, які можуть швидко пристосовуватися до змін в економіці та суспільстві. В Америці можна виділити два субрегіони щодо забезпеченості пра-цересурсним потенціалом. Це США й Канада,

які внаслідок старіння населення не здатні забезпечити себе відповідним до потреб економіки ЕАН, і країни Південної Америки, які мають надлишок переважно некваліфікованих трудових ресурсів.

Пропонуючи високі стандарти оплати кваліфікованої робочої сили, США й Канада вербують її по всьому світу. Південна Америка забезпечує розвинені країни молодими, переважно низькокваліфікованими працівниками, що виконують малооплачувану роботу.

ВИСНОВКИ

• Більшість сучасних жителів Америки — нащадки емігрантів із Європи й Африки. Для багатьох країн характерні зовнішні та внутрішні міграції.

• У США та Канаді природний рух населення має низькі показники смертності, невисокі показники народжуваності, значну тривалість життя. Для Південної Америки характерні високі показники народжуваності й приросту населення на тлі зниження смертності й збільшення загальної тривалості життя.

• В Америці поширені два типи вікової структури населення: у Південній Америці велика частка дітей, у США й Канаді значна частка літніх людей із переважанням у статевій структурі жінок.

• Активні процеси урбанізації спричинили в країнах Південної Америки хибну урбанізацію.

• США й Канада внаслідок старіння населення не здатні забезпечити себе трудовими ресурсами, а країни Південної Америки мають надлишок переважно некваліфікованих трудових ресурсів.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Знайдіть на карті світу найбільші міста Америки. За додатковими джерелами підготуйте інформацію про одне з них.

2. За допомогою атласу порівняйте рівні й темпи урбанізаційних процесів, форми сільського розселення в окремих країнах Америки.

3. Порівняйте забезпеченість трудовими ресурсами країн Північної та Південної Америки, зробіть відповідні висновки.

4. За допомогою фізичної карти Америки вкажіть території, що заселені густо й слабо, поясніть вплив природних умов на нерівномірність розселення населення.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Природні умови та ресурси Американськ...
Наступна сторінка:   Особливості економіки країн Америки. ...^