Інформація про новину
  • Переглядів: 14296
  • Дата: 16-02-2018, 00:48
16-02-2018, 00:48

Розчини в природі. Значення води в природі. Використання води людиною

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Вода - розчинник. Розчинні й нерозчинн...
Наступна сторінка:   Організм і його властивості. Клітинна ...

Вода так міцно увійшла в наш побут, що ми й не уявляємо свого існування без неї. Цю речовину справедливо називають колискою життя. Адже перші живі істоти, що з’явилися на нашій планеті мільйони років тому, мешкали у воді. Найбільш чистою природною водою є водаайсбергів, хоча і в ній міститься чимало домішок. Рештаводи на нашій планеті - це різного складу розчини.

• Розчини в неживій природі

Вода - універсальний і досить поширений розчинник у неживій природі. Свідченням цього є вода морів і океанів, річок, озер, ставків, колодязна й артезіанська вода,ґрунтові води (мал. 111).

Високий уміст розчинених речовин має морська вода. Так, випарюванням 1 л морської води одержують до 35 гморських солей. Хто бував на морі чи океані, той пам’ятаєсолоно-гіркий смак морської води. Це тому, що, крім

солоної кухонної солі, у її складі є ще й інші солі, гіркі на смак. Вода прісних водойм теж містить розчинені речовини, щоправда, у значно меншій кількості, ніж солоних.

Проте не лише тверді речовини розчинені в природній воді. І солона, і прісна вода є одночасно розчином газува-тих речовин (складових повітря). Це має важливе значення для життєдіяльності тварин і рослин, які живуть уводі й дихають розчиненим у ній повітрям.

• Роль води на планеті Земля

Світовий океан - так називають безперервний водний простір на поверхні Землі - відіграє величезну роль ужитті планети. Улітку, поглинаючи сонячні промені, вінохолоджує суходіл, а взимку віддає накопичене тепло,зігріваючи землю. Унаслідок випаровування води зповерхні Світового океану утворюються хмари, з яких наземлю випадає живильна волога у вигляді дощу та снігу.

• Навіщо вода потрібна живій природі

Здатність води розчиняти різні речовини не менш важлива і в живій природі. Сучасний світ рослин і тварин, сама людина завдячують своїм існуванням воді. Рослинам вонапотрібна, щоб розчиняти і транспортувати поживні речовини по всьому тілу. Адже рослини живляться тільки тимиречовинами, які містяться в ґрунті в розчиненому стані.Посушливого літа, навіть за достатньої кількості в ґрунтіпоживних речовин, високих урожаїв збирати не вдається.

Вода підтримує форму та пружність рослин, бере участь в утворенні рослинами органічних речовин.

Для багатьох тварин і рослин прісні та солоні водойми є місцем їхнього оселення. На малюнку 112 ознайомсяз деякими з мешканців водойм і наведи власні приклади.

Пригадай, як швидко і вправно плаває риба у воді і яка вона безпорадна без неї.

У складі тіл тварин і людини найбільше води. Навіть кістки й зуби мають у своєму складі воду, не кажучи вжепро кров, піт і слину. Яку роль відіграє вода в тілі людини?Насамперед роль розчинника. Тисячі хімічних реакцій, щовідбуваються в живому організмі з їжею, без води були б

просто неможливі. Поживні речовини, які утворюються при цьому, та речовини, що підлягають виведенню з організму, переносяться кров’ю. У складі крові багато води.

Улітку ми споживаємо води більше, ніж узимку. Це зумовлено ще однією важливою її роллю - захищати організми від перегрівання. Так, під час перегрівання у людини виділяється піт. Унаслідок цього навіть за найбільшоїспеки температура її тіла залишається постійною. Дорослалюдина щодоби споживає близько двох літрів води.

• Як людина використовує воду

Щороку зростає споживання прісної води, а запаси її не збільшуються, а зменшуються. Жителі великих містуживають у їжу переважно річкову воду. Така вода проходить тривалий обробіток, знезараження, фільтрування,опромінення озоном тощо. Усе це потребує великихвитрат коштів. Пам’ятай про це й не залишай кранів відкритими.

Вода здатна розчиняти в собі як мийні засоби, так і деякі забруднювачі. На цьому ґрунтується праннябілизни. Значну кількість ліків виготовляють у вигляді водних розчинів.

Консервуючи овочі та фрукти, готуючи варення і компоти, ми користуємося розчинами цукру, кухонної солі, оцтової та лимонної кислоти.

А ще воду як речовину людина використовує в багатьох хімічних виробництвах. Є багато заводів, де потрібно охолоджувати вироблену продукцію або нагрівати речовиниперед проведенням хімічних реакцій. Досить часто це тежроблять за допомогою води.

Розчини - найпоширеніші суміші на Землі.

Природними розчинами неживої природи є вода океанів, морів, річок, озер, підземні води.

Усі процеси життєдіяльності організмів відбуваються за участю водних розчинів речовин.

Воду та її розчини широко використовують у побуті й на виробництві.

Виконай завдання. Проведи спостереження за водоймами твоєї місцевості. З’ясуй, які природні та штучні водойми є на її території. З якою метою та як люди їх використовують? Чи є джерельна вода і чи частойдуть дощі у твоєму краї? Експериментальним шляхом вияви розчиненіречовини у воді різних водойм. Порівняй одержані результати та запишиїх у зошит.

1. Наведи приклади розчинів у природі.

2. Яке значення води в живій природі?

3. У воді річки чи моря міститься більше розчинених речовин? Якце довести?

4*. Розглянь малюнок 113 і склади за ним розповідь про те, де і як людина використовує воду.

Поспілкуйся з дорослими членами твоєї родини і склади розповідь про те, як ваша родина використовує воду. Залежно від місця твого проживання з’ясуй:

- з якого джерела ви берете воду для вживання в їжу;

- яку воду ви використовуєте для прання, миття, поливу тощо;

- чи сплачуєте ви за користування водою. Якщо так, то наскільки це відчутно для бюджету сім’ї;

- якщо джерелом води є ваша криниця, то коли її викопали і на яку глибину;

- чи ощадно ваша родина використовує воду.

Склади корисні поради щодо заощадження води і поділися ними з друзями, однокласниками, родичами.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Вода - розчинник. Розчинні й нерозчинн...
Наступна сторінка:   Організм і його властивості. Клітинна ...^