Інформація про новину
  • Переглядів: 756
  • Дата: 19-11-2018, 00:50
19-11-2018, 00:50

Мексика (Мексиканські Сполучені Штати)

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Країни Центральної Америки та Карибсь...
Наступна сторінка:   Країни Південної Америки. Загальна ха...

1. Охарактеризуйте географічне положення Мексики. Поясніть його вплив на формування природи країни. 2. Що вам відомо про історію Мексики?

1 МІСЦЕ КРАЇНИ У СВІТІ ТА РЕГІОНІ. ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МІСЦЕ КРАЇНИ В МПП. Мексику іноді називають «срібною країною» (перше місце у світі за виробництвом срібла), музеєм під відкритим небом (давні міста майя), країною текіли (алкогольний напій Мексики, що виготовляють з агави), країною сомбреро (чоловічий мексиканський капелюх).

Мексика — одна з нових індустріальних країн світу, яка нещодавно була бідною і сла-борозвиненою. Зараз її економіка характеризується позитивними темпами промислового розвитку, активною участю в МПП. Мексика швидко й стабільно розвивається, поступово наближаючись до групи високорозвинених країн.

Порівняйте статистичні дані, що характеризують економіку Мексики та іншої країни Центральної Америки (на вибір), і зробіть відповідні висновки. Скористайтеся сайтом focus-economics.com/.

Чинники, що визначають місце країни в МПП: ЕГП, природно-ресурсний і працере-сурсний потенціал, державна політика. Країна має майже всі види корисних копалин, значні рекреаційно-туристичні ресурси. Мексика разом зі США й Канадою входить до інтеграційного об’єднання НАФТА, що дає змогу країні залучати їхні інвестиції в розвиток національної економіки. Уряд країни за підтримки США активно бореться з корупцією, тіньовою економікою, торгівлею наркотиками.

2 НАСЕЛЕННЯ. Населення Мексики розміщене досить нерівномірно. Мексиканці віддають перевагу життю в комфортних умовах узбереж океанів або в центральних районах поблизу столиці. Понад 79 % населення зосереджено в містах, найбільшими серед яких є Мехіко, Екатепес, Гвадалахара, Пуебла-де-Сарагоса та Сьюдад-Хуарес. Густота населення країни становить понад 60 осіб/км2.

Поясніть причини нерівномірного розміщення населення країни.

Мексиканцями європейського походження є лише 10 % населення країни, 62 % — метиси, 28 % — індіанці. У країні панують іспанська мова й католицька релігія. Тривалість життя чоловіків у середньому становить 73 роки, жінок — 79 років.

Мексиканське суспільство доволі молоде. Особи віком до 14 років становлять майже 29 % усього населення країни. Старших за 65 років трохи більше ніж 6 %. Середній вік насе-

лення країни становить 27,9 року. Особи працездатного віку складають майже 65 %, що є сприятливим для розвитку економіки.

Проаналізуйте дані статево-вікової піраміди Мексики (мал. 1) та порівняйте з аналогічними даними для інших країн. Зробіть відповідні висновки.

З ВИРОБНИЦТВА, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МІЖНАРОДНУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ КРАЇНИ. Провідною складовою виробництва Мексики є гірничорудна промисловість. Вона служить базою для розвитку інших сфер господарства та перетворилася на найрозвиненішу завдяки значним покладам різноманітних корисних копалин.

Мексика входить до десятки лідерів за видобутком срібла (третина світового видобутку), графіту, самородної сірки, ртуті, марганцевих руд і нафти. Швидко розвиваються підприємства обробної промисловості, зокрема чорна й кольорова металургія, нафтопереробна, хімічна, машинобудівна, легка й харчова промисловість. Значні темпи розвитку має електроенергетика, де переважають ТЕС (75 %). У промисловості та енергетиці існує державна власність.

Автомобільна промисловість країни (18 % обробної промисловості) представлена підприємствами відомих світових автомобільних брендів «Дженерал Моторс», «Форд», «Край-слер», «Тойота», «Хонда», «БМВ» та «Мерсе-дес-Бенц». Вони використовують місцеві трудові ресурси й орієнтуються на американського споживача. Місцеві підприємства виробляють автобуси, вантажівки та спортивні авто. Розвиваються аерокосмічна та авіаційна промисловість, електроніка й комп’ютерна техніка, виробництво телевізорів та електронно-обчислювальних машин.

4 СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

В аграрному секторі Мексики переважає рослинництво. Основні сільськогосподарські культури — кукурудза, картопля та цукрова тростина, частина яких експортується. Тут також вирощують соняшник, різні види овочів, тропічні фрукти (цитрусові, авокадо, па-паю, манго, спаржу) і каву. Тваринництво базується на розведенні биків породи зебу, свинарстві, конярстві, вівчарстві та птахівництві.

Лише близько 20 % території країни залучено до сільськогосподарського виробництва. Поясніть, чому.

5 ДОМІНУЮЧІ СКЛАДОВІ ТРЕТИННОГО СЕКТОРУ.

Мексика є постіндустріальною країною, де більшу частину ВВП створює третинний сектор (понад 70 %).

Швидкими темпами розвивається транспорт (автомобільний, морський та авіаційний). Мексика перетворилася на одну з провідних торговельних держав Америки, на світовому ринку її продукцію знають не лише в американських, але і в європейських та азіатських країнах. Рекреаційно-туристичний сектор Мексики став одним із рушіїв розвитку економіки країни, четвертим за обсягами надходжень джерелом іноземної валюти.

Найбільші банки, страхові компанії, інвестиційні фонди зосереджені в Мехіко. Тут і в інших великих містах розташовані провідні університети країни.

6 ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ. Входження Мексики до інтеграційного об’єднання НАФТА разом зі США та Канадою докорінно змінило географічні напрямки її зовнішніх економічних зв’язків. У зовнішньоторговельному обігу почали домінувати країни Північної Америки. Мексика, як і Канада, відправляє до США понад 70 % свого експорту. До Канади надходить понад 7 %, а до Китаю — більше ніж 2 % експорту. Це нафта й нафтопродукти, деталі автомобілів, сільськогосподарська продукція, залізо й сталь, текстиль та одяг, фото-, оптичні та електричні прилади й обладнання, продукти харчування, напої та тютюн.

Основними партнерами країни з імпорту є США, Німеччина, Китай, Японія та Південна Корея. Мексика імпортує природний газ, деталі машин, нафтопродукти, інтегральні схеми, комп’ютери, хімічну та сільськогосподарську продукцію, продукти харчування тощо.

ВИСНОВКИ

• Мексика — нова індустріальна країна, що бере активну участь у МПП, раціонально використовуючи ЕГП, природно-ресурсний і пра-цересурсний потенціал та переваги сусідства зі США.

• Вікова структура населення сприятлива для розвитку економіки.

• Країна є світовим лідером за видобутком корисних копалин, має потужний комплекс переробних підприємств та експортує переважно готову продукцію.

• Незважаючи на нестачу земель сільськогосподарського призначення, в аграрному секторі Мексики переважає рослинництво, більша частина продукції якого експортується.

• Мексика — країна з постіндустріальною структурою економіки, де переважає третинний сектор господарства: розвиваються освіта, транспорт, туризм, медицина, фінансова й страхова сфери тощо.

• Основними економічними партнерами Мексики є високорозвинені країни — США, Німеччина, Канада, Японія, Китай та Південна Корея.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Поясніть, чому Мексику з її постіндустріальною структурою господарства можна віднести до НІК.

2. Охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал країни та ступінь раціональності його використання.

3. За допомогою додаткових джерел визначте проблеми економіки країни. Як вони пов'язані з природними чинниками?

4. Визначте особливості територіальної структури господарства країни.

5. За таблицею на с. 209 охарактеризуйте сучасний стан економіки Мексики.

6. Охарактеризуйте зовнішні економічні зв'язки Мексики.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Країни Центральної Америки та Карибсь...
Наступна сторінка:   Країни Південної Америки. Загальна ха...^