Інформація про новину
  • Переглядів: 227
  • Дата: 25-01-2022, 15:32
25-01-2022, 15:32

23. Формування світової колоніальної системи

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  22. Османська імперія наприкінці XIX - на ...
Наступна сторінка:   24. Міжнародні відносити в останній тре...

Коли і в результаті яких подій виникли перші колоніальні імперії?

1. Колоніальні загарбання європейських держав наприкінці ХІХ ст.

Швидке економічне зростання Німеччини та США, загострення конкуренції на світовому ринку спонукали старі капіталістичні держави - Англію та Францію -посилити колоніальну експансію. Колонії мали стати новими гарантованими ринками збуту товарів, джерелами дешевої сировини й робочої сили. В останній третині ХІХ ст. британці захопили нові території в південній Африці, установили контроль над Єгиптом і зайняли Судан. Під приводом «захисту» Індії, вони вдерлися в Афганістан, завоювали Бірму, а згодом захопили частину Нової Гвінеї. Там, де агресія наражалася на опір, колонізатори застосовували гнучкі засоби економічного й дипломатичного поневолення. Наприкінці ХІХ ст. Британська імперія з її колоніями, домініонами і залежними територіями займала 20 % суходолу, а підданими королеви Вікторії вважалася чверть населення світу.

Дізнайтеся з додаткових джерел, до якого жанру належать картини, що зображують сцени битв.

Не відставала від Англії і Франція, захопивши в цей час величезні території в Західній і Центральній Африці, о. Мадагаскар та країни Індокитаю. Колоніальне суперництво Англії та Франції, зокрема в Судані, ледве не призвело в 1898 р. до війни між ними. Стала на шлях колоніальних загарбань і Німеччина, захопивши лише за два роки (1884-1885) територію загальною площею 3 млн кв. км. Навіть невелика Бельгія встановила контроль над більшою частиною басейну р. Конго. Чимало формально незалежних країн у цей час перетворилися на залежні території розвинутих держав. Зберігали значні колоніальні володіння Іспанія, Португалія і Голландія.

Наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. захоплення і розподіл колоній завершилися, сформувалася світова колоніальна система. Долі колонії, або напівколонії, вдалося уникнути лише двом африканським країнам - Ліберії та Ефіопії.

Карта: країни світу на початку XX століття

2. Посилення визиску поневолених народів. Індія під владою британських колонізаторів. Спираючись на збройну силу та армію чиновників, західні компанії підкорили собі економіку азіатських, африканських і латиноамериканських країн. У руках колонізаторів опинилися підприємства, шахти, нафтопромисли, залізниці й торговельні контори поневолених народів. Диктуючи вкрай низькі ціни на сировину та продовольство, що вироблялися в колоніях, корпорації отримували величезні прибутки за рахунок жорстокого визиску та розорення поневоленого населення. На своїх підприємствах колонізатори використовували майже дармову робочу силу.

Прагнучи зберегти колонії та залежні країни у якості своїх аграрно-сировинних придатків, індустріальні держави штучно гальмували їхній розвиток, підтримували місцевих феодалів та інші середньовічні пережитки. До того ж вони активно використовували методи розпалення національного та релігійного розбрату між народами. Така політика проводилася в багатьох країнах, але найвиразніше принцип «поділяй і володарюй» застосовувався британськими колонізаторами в Індії.

Майже сто років Індією управляла Ост-Індська компанія, але в 1858 р., після придушення великого народного повстання, країна перейшла безпосередньо під владу британської корони. В останній третині ХІХ ст. Індія стає найціннішою колонією Великої Британії.

Англійцям належали чайні, кавові й бавовняні плантації в Бенгалії, Ассамі, джутові фабрики в Калькутті, пароплавні компанії в Мадрасі та Бомбеї, багато текстильних фабрик. Колонізатори не лише нещадно визискували місцеве населення, а й розпалювали ворожнечу між населенням Індії, що належало до різних релігійних конфесій, національностей і каст. Це допомагало їм тримати в покорі поневолені народи.

3. Піднесення національно-визвольної боротьби. Пробудження Азії. На посилення колоніальної експлуатації народи Азії та Африки відповідали стихійними повстаннями, свідомою організованою боротьбою проти іноземного панування. Початок ХХ ст. увійшов в історію як час пробудження Азії, період піднесення національно-визвольної боротьби в поневолених і залежних країнах.

Першою великою подією, що знаменувало пробудження Азії, стала революція в Ірані 1905-1907 рр., спрямована як проти шахського режиму, так і проти засилля англо-російського капіталу у країні. За нею відбулися Молодотурецька революція 1908 р., Сіньхайська 1911-1912 рр. Посилився національно-визвольний рух і в інших країнах континенту.

В Індії на чолі патріотичного руху стояла національна інтелігенція. Вона закликала до проведення соціальних реформ, відродження національної куль-

тури, заперечувала кастовий поділ і проголошувала рівність людей. На відміну від стихійних виступів попередніх часів, еліта, що мислила прогресивно, обирає парламентські методи боротьби, утворює політичні партії та рухи. У 1885 р. було створено провідну організацію національно-визвольного руху - Індійський національний конгрес (ІНК), що згодом перетворився на партію молодої індійської буржуазії. Її керівництво обрало не силові, а мирні засоби боротьби, тактику поступового тиску на колоніальну владу для задоволення своїх вимог. У майбутньому саме такі дії ІНК принесли успіх у боротьбі за незалежність багатонаціональної Індії.

Спочатку колоніальна влада прихильно поставилася до створення ІНК, проте незабаром їхні стосунки перетворилися на ворожі. ІНК висунув вимоги зниження податків, захисту національної промисловості, розширення місцевого самоврядування та виборного представництва. У 1907-1908 рр. ІНК організував масові акції протесту проти спроби колоніальної влади розділити Бенгалію на дві адміністративні частини, що руйнувало національну й територіальну спільність бенгальців. Мітинги, демонстрації та страйки в багатьох провінціях Індії відбувалися під гаслами «свадеші» - бойкоту англійських товарів і захисту власної промисловості - і «сварадж» - вимоги введення самоврядування Індії за зразком Канади чи Австралії.

На початку ХХ ст. лідером національно-визвольного руху в Індії стає Мо-хандас Карамчанд Ганді. Його називали Махатмою - «великою душею». Ганді, як і його послідовники, дотримувалися ненасильних методів боротьби.

1. Схарактеризуйте колоніальну політику Англії, Франції та інших європейських країн в останні десятиріччя ХІХ ст.

2. В які галузі економіки залежних країн колонізатори найактивніше вкладали кошти?

3. Які методи боротьби використовували поневолені народи, зокрема індійський?

4. Що, на вашу думку, означає термін пробудження Азії?

1. На карті (с. 126) уважно розгляньте колоніальні володіння європейських держав. Визначте, про яку метрополію говорили, що в її володіннях «ніколи не заходить сонце».

2. Виконайте онлайн-вправу «Колоніальні загарбання європейських держав наприкінці ХІХ ст.».

https://cutt.ly/8WsvI6z

3. Виконайте онлайн-вправу «Формування світової колоніальної системи».

https://cutt.ly/rWsvPjl

4. У зошитах заповніть таблицю «Суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки».

У загальному колі обговоріть питання щодо політики, яку в останні десятиріччя проводять європейські держави, пускаючи на свою територію мільйони вихідців із країн Сходу, чи є вона спробою виправдатися за минулу колонізацію чи вона викликана іншими причинами?

Запам'ятайте дати й синхронізуйте їх з подіями, що відбувалися в тогочасній Україні.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО РОЗДІЛУ 3

МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТ. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

1. У зошитах заповніть порівняльну таблицю «Реформаторські заходи, що здійснювали під впливом модернізаційних процесів у ХІХ та на початку ХХ ст. уряди Великої Британії, Франції, Німеччини, Австро-Угорщини, Росії».

Сфера

Країна

Зовнішня

політика

Внутрішня

політика

Економіка

Соціальна

сфера

Велика Британія

       

Франція

       

Німеччина

       

Австро-Угорщина

       

Росія

       

2. З опорою на карту назвіть нові держави, які утворилися на Балканах в останній третині ХІХ ст.

3. Визначте, державний устрій якої країни зображено на схемі.

4. Історичний сторітелінг. Використовуючи колаж, складіть розповідь про зображену особу. У чому полягає історичне значення її діяльності?

1- Засідання земської управи; 2 - Засідання суду присяжних у кримінальній справі; 3 - Читання Маніфесту в селі. Літографії.

5. Кросворд навпаки. Складіть запитання до слів кросворду так, щоб вони розкривали зміст термінів, сутність назв й основні характеристики осіб. У центрі віднайдіть ключове слово.

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Визначте країну, у якій було ухвалено цей документ.

«Президент республіки має право ініціативи законів поряд із членами обох палат. Він оприлюднює закони, ухвалені обома палатами, стежить за їх виконанням... Він керує збройними силами.»

А Німеччина Б Франція

В Японія Г США

2. Одним з наслідків ліквідації сьогунату в Японії стало:

А Завершення імператорського правління у країні та проголошення республіки Б Закінчення ізоляції Японії від зовнішнього світу В Перетворення Японії на союзника США Г Проголошення буддизму державною релігією Японії

3. Установіть поняття, яке відповідає наведеному визначенню.

Одна з форм монополістичних об’єднань, за якої підприємства, що об’єднуються, зберігають самостійність, але підписують угоди про поділ між учасниками ринків збуту та про спільні, монопольно високі ціни, що нав’язувалися споживачу.

А Трест Б Синдикат

В Картель Г Концерн

4. Визначте ім’я політика, якого зображено на портреті.

А Бенджамін Дізраелі Б Жорж Клемансо В Девід Ллойд Джордж Г Вільям Гладстон

5. Визначте автора висловлювання.

«Минули вже ті часи, коли інші народи ділили між собою землі й води. Ми вимагаємо й для себе місця під сонцем»

А Альфред Крупп Б Отто фон Бісмарк

В Вільгельм ІІ Г Бернгард фон Бюлов

6. Де відбулася вирішальна битва франко-прусської війни?

А Під Седаном Б Під Лейпцигом

В Під Садовою Г Під Парижем

7. Визначте роки Сіньхайської революції в Китаї.

А 1904-1905 рр. Б 1905-1907 рр.

В 1908-1909рр. Г 1911-1913рр.

Завдання на вибір трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів

8. Укажіть, які з перерахованих заходів відносяться до реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії.

1 Скасування кріпосного права

2 Створення Сенату

3 Зміна системи літочислення

4 Запровадження повітових і губернських земств

5 Проведення виборчої реформи

6 Запровадження міських дум

7 Створення перших університетів у Російській імперії

9. Назвіть причини швидкого економічного розвитку США наприкінці ХІХ ст.

1 Ліквідація рабовласницьких латифундій на Півдні

2 Значна еміграція до США

3 Великі надходження з колоній

4 Оснащення заводів і фабрик країни найсучаснішим устаткуванням

5 Запровадження «сухого закону»

6 Використання фінансової допомоги європейських країн

7 Зменшення митних зборів на імпортовані товари

10. Які з наведених тверджень стосуються особи, зображеної на портреті?

1 Представник республіканської партії

2 Колишній губернатор штату Нью-Джерсі

3 У минулому професор історії і права Принстонського університету

4 Передвиборчу програму назвав «новою демократією»

5 Коли його обрали на посаду, йому було 42 роки

6 У ділових колах зажив слави «руйнівника трестів»

7 Запровадив безкоштовну освіту в американських університетах

11. Яку назву мали «три народні принципи» Сунь Ятсена?

1 Лібералізм

2 Опора на народні маси

3 Здобуття незалежності

4 Націоналізм

5 Народовладдя

6 Принцип народного добробуту

7 Принцип нейтралітету

Завдання на встановлення відповідності

12. Установіть відповідність між особою та її характеристикою

1 Отто фон Бісмарк

2 Теодор Рузвельт

3 Адольф Тьєр

4 Бенджамін Дізраелі

А Французький державний і політичний діяч Б Канцлер Німецької імперії В Президент США

Г Прем’єр-міністр уряду Великої Британії Д «Визволитель Латинської Америки»

13. Установіть відповідність між подією з історії європейських країн та датою.

1 Ухвалення конституції Третьої республіки у Франції

2 Третя парламентська реформа в Англії

3 Утворення дуалістичної Австро-Угорщини

4 Проголошення Німецької імперії

А 1867 р. Б 1871 р. В 1875 р. Г 1884 р. Д 1890 р.

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

14. Установіть хронологічну послідовність подій історії Англії ХІХ ст.

А Завершення «вікторіанської епохи»

Б Початок чартистського руху В Друга парламентська реформа Г Перша парламентська реформа

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 9 клас Ладиченко 2022

 
Попередня сторінка:  22. Османська імперія наприкінці XIX - на ...
Наступна сторінка:   24. Міжнародні відносити в останній тре...^