Інформація про новину
  • Переглядів: 3620
  • Дата: 16-02-2018, 00:50
16-02-2018, 00:50

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Розчини в природі. Значення води в при...
Наступна сторінка:   Різноманітність організмів. Рослини

Ти вже знаєш, наскільки різноманітні тіла живої природи - організми. Вони мають різні розміри, будову, забарвлення, спосіб живлення, середовище життя.Водночас організмам притаманні спільні властивості, щовідрізняють їх від тіл неживої природи (мал. 114).

• У чому полягає відмінність організмів від тіл неживої

природи

До складу тіл живої природи входять органічні речовини.

Живі організми ростуть і розвиваються. З паростка виростає могутнє дерево, з кошеняти - кіт, з дитини -доросла людина. Напевно, ти теж помічаєш, що ростеш.Як бачимо, ріст і розвиток супроводжується збільшенням розмірів і маси тіла, зміною його форми.

Ріст організмів відбувається завдяки поживним речовинам (білкам, жирам, вуглеводам). До організму тварин і людини вони надходять з їжею. Процес поглинання ізасвоєння організмом речовин їжі називається живленням.

Усім організмам для життєдіяльності потрібна енергія. Її вони отримують у процесі дихання, яке відбувається заучастю кисню. Він потрібен для розщеплення органічнихсполук у клітинах. При цьому утворюються вуглекислийгаз і вода й вивільняється життєво необхідна енергія.

Непотрібні організму речовини (наприклад, вуглекислий газ, що утворюється під час дихання) виводяться з нього назовні.

Ще однією властивістю організмів є подразливість. Це здатність живих істот реагувати на впливи зовнішньо-

го середовища. Наприклад, маки, кульбаба та багато інших квітів розкриваються вдень, коли температураповітря підвищується, і закриваються під вечір, колистає прохолодніше.

Нескладно з’ясувати, як акваріумні рибки реагують на різні впливи навколишнього середовища. Якщо легенькопостукати олівцем по стінці акваріума, рибки тікають урізні боки. На появу корму рибки реагують інакше -швидко підпливають до нього.

Хоч скільки б існував організм, із часом він гине. Утім завдяки розмноженню з’являються нові організми.Розмноження - здатність організмів відтворювати собіподібних. З яєць лелеки з’являються лелечата, з ікринококуня - окунці. Потомство повторює будову, поведінку,спосіб життя батьків. Завдяки розмноженню життя нанашій планеті продовжується з покоління в покоління.

• Клітинна будова організмів

З вивченого про будову речовин ти знаєш, що їхнім своєрідним будівельним матеріалом є атоми. Найменшимичастинками, з яких побудовані організми, є клітини.

Тож кажуть, що всі організми мають клітинну будову. За цією ознакою організми відрізняються від тіл неживоїприроди. З клітин побудовані тіла і великих за розмірамиорганізмів (наприклад, слон, дуб), і маленьких, як-отбджола і ряска.

Якщо ти уважно подивишся на м’якоть кавуна чи лимона, то побачиш, що вона має численні комірочки. Це і є клітини.

Та зазвичай клітини мають маленькі розміри, тож роздивитися їх можна лише за допомогою збільшувального приладу мікроскопа (мал. 115, 116).

Клітини рослин, тварин і грибів вирізняються багатоманітними формами і розмірами, проте кожна з них має подібну будову. Основними частинами клітини є оболон-

ка, цитоплазма і ядро (мал. 117). Докладніше про будову клітин ти дізнаєшся на уроках біології.

• Скільки клітин у складі організму

Існують організми, які складаються лише з однієї клітини, наприклад мешканці прісних водойм хламідомонада й амеба (мал. 118). Їх так і називають - одноклітинні. Незважаючи на крихітні розміри, єдина клітина тіла цихпредставників живої природи виявляє всі властивостіорганізмів і здатна до самостійного існування.

Тіло більшості живих організмів нашої планети складається з величезної кількості клітин. Це багатоклітинні організми (мал. 119). Загалом кількість клітин у багатоклітинному організмі може сягати кількох мільярдів.

Основними властивостями організмів є ріст, розвиток, живлення, дихання, подразливість, розмноження. За цими властивостями організми відрізняються від тіл неживої природи.

Усі організми складаються з клітин.

Серед сучасних тварин найбільшою є синій кит, довжина тіла якого близько 33 м, а маса понад 150 т. Новонароджене маля кита має довжину понад 8 м і важить 2-3 т. Найменший птах на Землі - це колібрі, щоживе в Південній Америці. Ця пташка важить близько 2 г. Яйце її масою0,2 г менше за горошину.

Як бачиш, відмінності в розмірі та масі кита й колібрі вражаючі. Однак обом істотам притаманні всі властивості організмів.

У природі є організми, які не мають клітинної будови. Це віруси. Вони можуть існувати тільки всередині клітин інших організмів, а за їхніми межами гинуть. Тому вчені виділяють віруси в окрему групу тіл природи. Віруси дуже небезпечні насамперед тому, що спричинюють багато хвороб рослин, тварин і людини.

Виконай завдання. Проведи спостереження за основними властивостями організмів.

Дія 1. Визнач представника живої природи, за яким будеш спостерігати. Це може бути пташка, яку ти підгодовуєш, домашня тварина або кімнатнарослина.

Дія 2. Спостерігай за поведінкою обраного представника живої природи. Які властивості організму тобі вдалося виявити?

Дія 3. Результати спостережень запиши в зошиті.

1. Перелічи ознаки, за якими організми відрізняються від тіл неживоїприроди.

2. Яке значення для організмів має живлення?

3. Про які властивості організмів ідеться в таких реченнях:а) З маленького жолудя виріс могутній дуб; б) Вовк полює на зайця;в) У ставку пливе карась?

4. Поясни вислів: «Організми мають клітинну будову».

5*. Які речовини необхідні тигру для отримання енергії? Звідки він їх отримує?

Доведіть, що рослини і тварини - живі організми.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Розчини в природі. Значення води в при...
Наступна сторінка:   Різноманітність організмів. Рослини^