Інформація про новину
  • Переглядів: 1298
  • Дата: 19-11-2018, 00:54
19-11-2018, 00:54

Вторинний сектор економіки. Особливості розміщення центрів промислового виробництва в регіоні

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Населення Африки
Наступна сторінка:   Третинний сектор економіки. Зв'язки У...

Що таке дрібне кустарне виробництво? Чи існує воно в країнах Африки, чому і яке саме?

1 ВТОРИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. Підприємства вторинного сектору економіки Африки перебувають на початковій стадії розвитку, за винятком ПАР, Єгипту, Алжиру, Нігерії та декількох інших країн.

Нафту й природний газ добувають та переробляють переважно в країнах Північної Африки, нафтопереробні заводи працюють на експорт і розташовані в портових містах. У Нігерії виробляють олов’яні концентрати, у ПАР, ДРК та Замбії виплавляють чорні метали й чорнову мідь, у ПАР, Танзанії, Намібії, Гані добувають й обробляють золото. Машинобудування, яке виготовляє обладнання для різних сфер промисловості, транспортні засоби, обладнання для гірничодобувної промисловості, зброю, розвинене лише в ПАР. У цій країні також розвинені хімічна та фармацевтична промисловість.

Незважаючи на значний розвиток, який енергетика країн Африки отримала в останні 20—30 років, вона ще має значні перспективи розвитку. Найбільші ГЕС Африки: Асуанська (Єгипет, Ніл), Кахора Бас (Мозамбік, Замбезі), Гілгель Гібе (Ефіопія, Омо), Інга (ДРК, Конго), Аксомбо (Гана, Вольта), Лаука (Ангола, Кван-

за), Дракенсберг (ПАР, Вілга), Каріба (Замбія, Замбезі). Будуються Ефіопський ренесанс (Ефіопія, Голубий Ніл), Мамбіла (Нігерія, Донга).

За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про будівництво ГЕС на річках Африки, їх економічні переваги та екологічні проблеми.

Більшість ГЕС споруджувалися за фінансової та інженерної підтримки іноземних спеціалістів. Іноді це відбувалося не для забезпечення енергією самих цих країн, а перш за все для роботи металургійних заводів та інших брудних підприємств, що належать іноземним ТНК.

За допомогою карт атласу вкажіть країни регіону, де перспективними напрямками є розвиток вітрової, гідро- та сонячної енергетики. Зробіть висновки.

Переробна промисловість на континенті розвинена слабо, лідерами є текстильна (провідна роль належить бавовняній), швейна та шкіряно-взуттєва.

В останні роки перспективними є інвестиційні проекти в Марокко: спільно з Китаєм у сфері авіабудування, побутових та промислових систем кондиціонування, спільно із країнами ЄС — у галузі хімії. Такі самі проекти реалізуються і в інших країнах регіону.

АФРИКА В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МПП. У МПП

Африка виступає переважно як постачальник сільськогосподарської, енергетичної та мінеральної сировини і як споживач промислового обладнання, машин, продовольства, мінеральних добрив і багатьох інших промислових товарів.

Наприклад, у ДРК, де є великі поклади нафти, виникли підприємства нафтопереробної та нафтохімічної промисловості. Однак у загальній структурі господарства переважають підприємства легкої промисловості, насамперед текстильні фабрики, харчові та деревообробні виробництва. Це характерно й для Східної Африки, але в межах легкої промисловості тут розвинена ще й шкіряна.

Диверсифікація промислового виробництва вимагає значних коштів, яких через нераціональне ведення господарства, військові конфлікти й терористичні акти, корупцію місцевих чиновників катастрофічно не вистачає.

Проаналізуйте дані мал. 1 та зробіть висновки.

З ЦЕНТРИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА АФРИКИ. Особливості розміщення промислового виробництва в Африці зумовлені колоніальним минулим регіону. Розміщення багатьох промислових центрів у країнах, що мають вихід до океанів та морів, полягають у тому, що ви

никли вони як портові міста й розвивалися як місця перевалки, обробки й транспортування сировини із центральних частин колишніх колоніальних володінь до країн-метрополій. Отже, більшість промислових центрів розміщено або на морському узбережжі, або на берегах великих річок: Каїр, Александрія, Кіншаса, Браззавіль, Хартум, Лагос, Луанда, Тріполі, Алжир, Мога-дішо, Дакар, Аккра, Дар-ес-Салам тощо. Зараз це не лише столиці африканських держав або найбільші міста, але й інші промислові та фінансові центри материка.

Знайдіть на карті атласу ці та інші великі промислові центри Африки.

ВИСНОВКИ

• Вторинний сектор економіки в більшості країн Африки (за винятком ПАР, Єгипту, Алжиру, Нігерії) майже відсутній.

• У регіоні переважно добувають та переробляють нафту й природний газ, збагачують видобуті корисні копалини, виплавляють чорні метали й чорнову мідь, обробляють золото. Переробна промисловість на континенті розвинена слабо, лідерами є текстильна (бавовняна), швейна та шкіряно-взуттєва. Більшість промислових підприємств будувалася за фінансової та інженерної підтримки іноземних спеціалістів.

• Машинобудування, хімічна та фармацевтична промисловість розвинені лише в ПАР.

• Енергетика країн Африки має практично безмежні перспективи для розвитку, особливо у сфері використання альтернативних її джерел.

• Територіальна організація господарства регіону досі пов'язана з колоніальним минулим регіону. Більшість промислових центрів розміщено або на морському узбережжі, або на берегах великих річок.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Поясніть особливості розміщення промислових центрів Африки.

2. Які особливості історії та сучасного розвитку регіону вплинули на його спеціалізацію, територіальну організацію господарства?

3. Охарактеризуйте основні чинники розвитку експортоорієнтованих виробництв на материку.

4. Поясніть причини розвитку окремих видів промислового виробництва в регіоні.

5. Проаналізуйте перспективи розвитку вторинного сектору економіки Африки.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 
Попередня сторінка:  Населення Африки
Наступна сторінка:   Третинний сектор економіки. Зв'язки У...^