Інформація про новину
  • Переглядів: 256
  • Дата: 2-02-2022, 08:16
2-02-2022, 08:16

13. Анімація ключовими кадрами в Blender.

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  12. Матеріали та освітлення в Blender. Ренд...
Наступна сторінка:   14. Робота з текстовими об'єктами в Blender

Blender дозволяє розробляти не тільки нерухомі (статичні) зображення, але й має потужні засоби для створення анімаційних фільмів.

Як відомо, ефект анімації виникає, якщо послідовно демонструвати з достатньою частотою нерухомі зображення.

Розглянемо основні принципи і налаштування анімації у Blender.

Шкала часу

Для налаштування анімації активно використовується часова шкала (рис. 13.1), яка типово розташована внизу вікна Blender (див. рис. 8.8, 5).

На шкалі часу числами (0, 20, 40...) позначено номери кадрів. Світло-сірий колір показує діапазон кадрів, які буде опрацьовано під час рендерингу. Спочатку це 250 кадрів, що за частоти 25 кадрів на секунду дасть відео тривалістю 10 секунд.

Щоб перейти на певний кадр, потрібно клацнути на шкалі поблизу його номера або ввести номер кадру в поле

Ключові кадри

Одним із методів анімації, доступних у Blender, є метод ключових кадрів. На певних кадрах, які називають ключовими, об’єкт розташовують так, як потрібно, і фіксують це розташування. Для проміжних кадрів положення обчислюється автоматично.

Ключові кадри розрізняють за тим, який саме параметр вони фіксують: координати, кут повороту, розмір об’єкта вздовж однієї з осей тощо.

На сцені з розташованими поряд червоним і зеленим кубами налаштуємо анімацію за таким сценарієм: куби нерухомі; червоний куб піднімається; перелітає над зеленим; опускається з іншого боку (рис. 13.2).

1) Перейдемо на 20-й кадр, клацнувши на часовій шкалі відповідне місце, і виберемо червоний куб.

2) Коли вказівник перебуває у вікні 3Р-вигляду, натиснемо клавішу I — з’явиться меню (рис. 13.3).

3) Оскільки куб має рухатися поступально, тобто без обертання, то виберемо тип Розташування. Це означає, що на перших 20 кадрах куби будуть нерухомими.

4) Перейдемо на 40-й кадр, пересунемо червоний куб угору, натиснемо I і знову додамо ключовий кадр для розташування.

5) Повторимо попередні кроки ще двічі: на 80-му і 95-му кадрах.

6) Перейдемо на 1 кадр і запустимо попередній перегляд анімації (сполучення клавіш Alt+A) — червоний куб перелетить над зеленим і опуститься біля нього.

Так само додають ключові кадри для інших трансформацій (див. рис. 12.3). Наприклад, якщо об'єкт має одночасно рухатись, обертатись і змінювати розміри, то слід вибрати тип ключового кадру РозташОбертМасштаб (розташування, обертання, масштабування).

Як вже було сказано, під час анімації можуть змінюватися не тільки розташування і розміри об’єкта, але й інші його властивості: колір, прозорість, енергія джерела світла тощо.

Додамо для рухомого куба (див. приклад 1) анімацію кольору:

нехай його колір під час руху поступово зміниться на синій.

1) Виберемо червоний куб і перейдемо на 20-й кадр, клацнувши на часовій шкалі відповідне місце.

2) Відкриємо панель властивостей матеріалу і наведемо вказівник на зразок кольору (рис. 13.4, а).

3) Натиснемо клавішу з англійською буквою I — навколо зразка кольору з’явиться жовта рамка, яка означає, що для цього кольору створено ключовий кадр.

4) Перейдемо на 85-й кадр, змінимо колір на синій, наведемо вказівник на зразок кольору і знову натиснемо I.

Тепер, під час перегляду анімації один з кубів не тільки перелітатиме через інший, але й змінюватиме при цьому колір. Так само можна додавати анімацію для інших властивостей об’єктів.

Рендеринг анімації

Розглянемо, як створити відеоролик з анімацією. Для цього слід:

1) на панелі Вимальовування (див. рис. 12.1) увести номери початкового і кінцевого кадрів;

2) на панелі Вивід (рис. 13.5) вибрати формат відео (наприклад, H.264 і колірний режмим (BW — відтінки сірого, RGB — кольоровий);

3) клацнути кнопку

і вибрати папку для збереження відеоро-

лика;

4) на панелі Вимальовування натиснути кнопку Анімація.

Розпочнеться рендеринг, за яким можна спостерігати на екрані, і через певний час у зазначеній папці з’явиться створений відеоролик.

Отже, щоб отримати відеоролик, потрібно змоделювати об’єкти, налаштувати анімацію і виконати рендеринг.

Питання для самоперевірки

1. Як досягається ефект анімації?

2. Для чого призначена шкала часу?

3. Поясніть принцип анімації ключовими кадрами.

4. Які типи ключових кадрів ви знаєте?

5. Як зробити, щоб яскравість джерела світла поступово зменшувалась?

6. Які основні параметри для рендерингу анімації?

Вправа 13

Створити анімаційний відеоролик.

1) Запустіть Blender. Додайте ще один куб і налаштуйте анімацію за алгоритмом із прикладу 1.

2) Додайте анімацію кольору одного з кубів за алгоритмом із прикладу 2.

3) На панелі Вимальовування задайте розмір кадру камери 720 х 576 пікселів. Налаштуйте за допомогою ключових кадрів рух камери так, щоб вона поступово наближалася до кубів протягом перших 2 с.

4) Додайте площину — поверхню, на якій розміщені куби. Налаштуйте анімацію її кольору на свій смак.

5) Налаштуйте джерело світла так, щоб його енергія від 100-го до 120-го кадру спадала приблизно вдвічі.

6) Виконайте рендеринг анімаційного ролика (від 1 до 120 кадру) з якістю 25 % у файл з назвою Вправа 13.

Перегляньте результат і, за потреби, змініть налаштування. Виконайте рендеринг з якістю 100 %.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 13 з автоматичною перевіркою результату.

 

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  12. Матеріали та освітлення в Blender. Ренд...
Наступна сторінка:   14. Робота з текстовими об'єктами в Blender^