Інформація про новину
  • Переглядів: 290
  • Дата: 2-02-2022, 08:21
2-02-2022, 08:21

17. Математичні та статистичні функції в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  16. Логічні функції в Excel
Наступна сторінка:   18. Параметри сторінки в Excel. Друкування...

Математичних функцій в Excel значно більше, ніж ви вивчали раніше. Із повним переліком таких функцій можна ознайомитись на вкладці Функції ^ Бібліотека функцій ^ Математичні.

Математичні функції

Математичні функції в Excel — це функції, призначені для виконання обчислень над даними клітинок: округлення, перетворення чисел тощо.

Коротко розглянемо призначення деяких математичних функцій:

Ім'я

Опис

Кількість

аргументів

ROUND

Округлення до вказаної кількості десяткових цифр

Два

MOD

Остача від ділення

Два

PRODUCT

Добуток

Не менше одного

SUM

Сума

Не менше одного

SUM!F

Сума за умови, що...

Три

Аргументами одних функцій можуть бути інші функції.

Наприклад, якщо нам потрібно знайти добуток числових даних у діапазоні клітинок А1:В2 й округлити його до десятих, то формула матиме такий вигляд:

Статистичні функції

Статистичні функції в Excel — це функції для аналізу значень діапазонів клітинок.

За допомогою статистичних функцій можна знайти найбільше і найменше значення, розрахувати середнє значення тощо.

Підрахуємо кількість учнів і учениць, які навчаються на 12 балів. Це легко зробити, використовуючи статистичну функцію COUNTIF. Першим аргументом є діапазон клітинок з оцінками, а другим аргументом — критерій вибору:

Знак рівності в цій логічній умові можна пропускати:

Критерієм вибору може бути число, дата, символ, слово тощо. За критерієм будується умова: чи містить поточна клітинка зазначені дані.

Наприклад, можна підрахувати кількість пропущених учнем або ученицею уроків (див. рисунок).

Стисло розглянемо призначення деяких статистичних функцій:

Ім'я

Опис

Кількість

аргументів

MIN

Мінімальне значення

Не менше одного

MAX

Максимальне значення

Не менше одного

AVERAGE

Середнє арифметичне

Не менше одного

COUNT

Кількість клітинок із числовими даними

Не менше одного

COUNTIF

Кількість клітинок, дані в яких задовольняють певній умові

Не менше одного

COUNTIFS

Кількість клітинок, дані в яких задовольняють декільком умовам

Не менше одного

COUNTA

Кількість непорожніх клітинок

Не менше одного

Френсіс Елізабет Аллен — американська вчена, піонерка в галузі оптимізації компіляторів, перша жінка, яка отримала премію Тюрінга.

Питання для самоперевірки

1. Яке призначення математичних функцій?

2. Назвіть кілька математичних функцій.

3. Назвіть кілька статистичних функцій.

4. Назвіть призначення статистичних функцій.

5. Наведіть приклад застосування однієї зі статистичних функцій.

6. Вкажіть імена і призначення статистичних функцій з умовою.

Вправа 17

Проаналізувати в Excel успішність учнів і учениць вашого класу з інформатики.

1) Запустіть програму Excel.

Створіть таблицю успішності учнів з інформатики:

• у стовпці А — прізвища,

• у стовпцях В, C, D — поточні оцінки;

• стовпець Е (незаповнений) — підсумкові оцінки.

Заповніть таблицю прізвищами учнів і учениць та поточними оцінками.

2) У стовпці Е за допомогою статистичних функцій порахуйте підсумкові оцінки учнів і учениць як середню арифметичну, округлену до цілого значення оцінку.

3) У довільній клітинці під прізвищами за допомогою функції COUNTIFS порахуйте, скільки учнів навчаються на «середньому» рівні, тобто мають оцінки 5, 6, 7, 8 балів.

4) У довільній клітинці під прізвищами за допомогою функції COUNTA порахуйте загальну кількість поточних оцінок усіх учнів і учениць.

5) Збережіть файл з іменем Вправа 17 у папці за вказівкою вчителя.

6) Заверште роботу за комп’ютером.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 17 з автоматичною перевіркою результату.

 

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  16. Логічні функції в Excel
Наступна сторінка:   18. Параметри сторінки в Excel. Друкування...^