Інформація про новину
  • Переглядів: 313
  • Дата: 2-02-2022, 08:23
2-02-2022, 08:23

19. Упорядкування даних в Excel. Умовне форматування

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  18. Параметри сторінки в Excel. Друкування...
Наступна сторінка:   20. Розширені фільтри в Excel. Проміжні пі...

Зазвичай табличні дані, отримані в результаті розрахунків або після ручного уведення, потребують систематизації й упорядкування.

Сортування даних

Сортування даних в Excel — це встановлення порядку розташування рядків за даними певного стовпця (стовпців).

Дані можна сортувати за зростанням (або в алфавітному порядку) чи спаданням (або у зворотному до алфавітного порядку).

Для сортування даних потрібно виділити зв’язний діапазон клітинок із даними й вибрати тип сортування: Дані ^ Сортування й фільтрування або Основне ^ Редагування ^ Сортування й фільтрування (рис. 19.1).

При швидкому сортуванні за зростанням або спаданням, рядки виділеного діапазону переставляються за даними першого стовпця, порожні клітинки якого розташуються знизу незалежно від типу сортування. Якщо виділити один стовпець, то дані можуть бути відсортовані лише в ньому або в усьому діапазоні за даними виділеного стовпця.

Для складного сортування даних слід виконати дії: Дані ^ Сортування й фільтрування ^ Сортування, або Основне ^ Редагування ^ Сортувати й фільтрувати ^ Настроюване сортування. Тоді можна вказати, за даними яких стовпців сортувати, за якими параметрами, у якому порядку тощо. При налаштуванні складного сортування за даними кількох стовпців верхній рядок виділеного діапазону сортуванню не підлягає.

Порядок одночасного сортування задається у вікні Сортування. За кожним наступним стовпцем сортуватимуться лише ті рядки, в яких у попередньо відсортованому стовпці дані збігалися (рис. 19.2).

Фільтрування даних

Фільтрування даних — це відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певним умовам (умовам фільтрування).

При фільтруванні решта рядків таблиці не знищується, а лише приховується і може бути відображена за інших умов.

Верхній рядок виділеного діапазону не фільтрується і відображається завжди, тому в нього зазвичай вписано заголовки, тобто назви даних, що знаходяться у відповідних стовпцях.

Для увімкнення режиму фільтрування активують кнопку Фільтр (рис. 19.3). При увімкненні фільтру для поточної клітинки у верхньому рядку зв’язаного з нею діапазону з’являться значки списку

(розгортання фільтру).

Зазвичай для фільтрування виділяють потрібну кількість стовпців таблиці разом із заголовками. Тоді при увімкненні режиму фільтрування в рядку заголовків з’являться значки списку.

Фільтр за кольором можна встановити, якщо колір шрифту або заливки відрізняється від чорного і білого.

Для стовпців із числовими даними активним буде пункт Фільтри чисел.

Для налаштування діапазону, відсутнього в переліку меню Фільтри чисел, наприклад більше п’яти та менше дев’яти, слід вибрати Користувацький фільтр.

При встановленні нового фільтру в тому самому стовпці старе правило анулюється.

Фільтри можна застосовувати до кількох стовпців одночасно. При цьому кожен фільтр застосовується до рядків, які залишились видимими після застосування попередніх фільтрів.

Якщо стовпець містить дані текстового формату, то для нього буде активним пункт Текстові фільтри (рис. 19.4).

Умовне форматування

Для унаочнення даних вдаються до умовного форматування.

Умовне форматування даних — це автоматична зміна формату клітинок залежно від значення даних у них.

Для умовного форматування слід виділити діапазон і вибрати потрібне у списку: Основне ^ Стилі ^ Умовне форматування. Умовне форматування надає можливість оформити клітинки за стандартними правилами і стилями оформлення або встановити свої. До тих самих клітинок можна застосовувати кілька правил умовного форматування. Якщо ж вони суперечать одне одному, то «сильнішим» буде правило, встановлене пізніше.

При заповненні червоним кольором клітинок зі значеннями «більше 5» та зеленим — клітинок зі значеннями «менше 7» клітинки зі значенням «шість» зафарбуються зеленим кольором (рис. 19.5).

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає сортування даних?

2. Як відбувається сортування за даними кількох стовпців?

3. У чому полягає фільтрування даних?

4. Що відбувається під час фільтрування даних таблиці за кількома стовпцями?

5. Що таке умовне форматування?

6. Що відбувається, коли правила умовного форматування даних суперечать одне одному?

Вправа 19

Здійснити умовне форматування та впорядкування даних.

1) Запустіть програму Excel. Заповніть таблицю за зразком (рис. 19.6), об’єднавши потрібні клітинки та встановивши потовщені червоні зовнішні межі.

2) Налаштуйте умовне форматування клітинок для 1-го, 2-го і 3-го місць таким чином:

1- ше місце — фон червоного відтінку...

2- ге місце — фон зеленого відтінку.

3- тє місце — фон жовтого відтінку.

Колір шрифту — за бажанням.

3) Налаштуйте умовне форматування непризових місць: шрифт — жирний, колір — синій, без заливки клітинок.

4) Упорядкуйте рядки таблиці так, щоб навчальні предмети розташовувались в алфавітному порядку.

5) Додайте до таблиці фільтри і відобразіть тільки ті предмети, за якими учні школи у 2020 році посіли перше місце.

6) Збережіть файл з іменем Вправа 19 у папці за вказівкою вчителя. Заверште роботу за комп’ютером.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 19 з автоматичною перевіркою результату.

Практична робота 7

Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування

Завдання: створити таблицю успішності учнів, взявши за зразок шкільний журнал, з автоматичним обчисленням підсумкових оцінок та рівня навчальних досягнень учнів і учениць.

Обладнання: комп’ютер зі встановленим табличним процесором Excel.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Запустіть програму Excel. Встановіть параметри сторінки: всі поля — по 1 см; колонтитули — 0 см; орієнтація — книжкова; розмір паперу — А4.

2. Підготуйте порожню таблицю за зразком (див. рисунок). Об’єднайте потрібні клітинки, змініть розміри відповідних стовпців та рядків. Установіть межі середньої товщини для таблиці з 16 рядків і 13 стовпців.

3. У відповідних клітинках встановіть потрібну орієнтацію тексту та формати даних:

• для оцінок — числовий без десяткових знаків;

• для написів — текстовий;

• для дат — короткий формат дати.

4. Впишіть прізвища учнів і учениць і їх оцінки, інші написи.

5. Відсортуйте в алфавітному порядку прізвища учнів і учениць.

6. У режимі автозаповнення введіть нумерацію і дати.

7. Обчисліть відповідною функцією підсумкову оцінку кожного учня як округлене середнє арифметичне його оцінок.

8. Функцією COUNTIF підрахуйте кількість відсутніх для кожної дати.

9. Функцією COUNTIF за підсумковими оцінками учнів і учениць підрахуйте кількість тих, хто має початковий (менше за 4 бали) та високий (більше ніж 9 балів) рівні.

10. Функцією COUNTIFS за підсумковими оцінками учнів і учениць підрахуйте кількість тих, хто має достатній (від 7 до 9 балів) та середній (від 4 до 6 балів) рівні.

11. Проведіть умовне форматування клітинок з оцінками залежно від рівня досягнень:

високий — червоний колір тексту; середній — зелений; достатній — синій;

початковий — чорний (усюди фон клітинок — білий).

12. Збережіть файл з іменем Практична робота 9 у папці за вказівкою вчителя. Закрийте програму Excel.

Заверште роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок: які типи функцій використовують для розрахунків; яка з використовуваних функцій має найбільше аргументів.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  18. Параметри сторінки в Excel. Друкування...
Наступна сторінка:   20. Розширені фільтри в Excel. Проміжні пі...^