Інформація про новину
  • Переглядів: 292
  • Дата: 2-02-2022, 08:24
2-02-2022, 08:24

21. Діаграми і графіки в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  20. Розширені фільтри в Excel. Проміжні пі...
Наступна сторінка:   22. Бази даних і системи керування ними

В Excel включені спеціальні засоби, названі діловою графікою, які дозволяють зобразити табличні дані у графічному вигляді.

Діаграми

Існує багато типів стандартних діаграм, вибір яких залежить від того, що діаграма відображатиме (рис. 21.1).

Кругові діаграми (рис. 21.2) наочно показують співвідношення між частинами в цілому. Для побудови кругової діаграми використовують числа, розміщені в одному рядку або стовпчику.

Стовпчасті діаграми (рис. 21.3) краще ілюструють числові дані, розміщені одночасно в кількох рядках і стовпцях.

Лінійний графік (рис. 21.4) краще використовувати для зображення змін показників протягом певного часу.

Точкову діаграму використовують для побудови графіків математичних функцій. Для її побудови потрібно не менш ніж два ряди даних (один ряд — аргумент, а інший — значення функції).

Після побудови діаграми зміна даних таблиці приводить до зміни відповідних об’єктів діаграми.

Побудова діаграми

Для створення діаграми потрібно:

1) заповнити (створити) таблицю даних;

2) виділити табличні дані разом із назвами рядків (стовпців);

3) вставити діаграму потрібного типу.

За допомогою стрічки інструментів або кнопок швидкого налаштування можна змінити тип діаграми, зовнішній вигляд тощо.

Зображення

Призначення кнопки швидкого налаштування

Редагування назви, легенди, підписів даних

Налаштування стилю та колірної гами

Налаштування відображення даних та назв

Щоб перемістити діаграму на інше місце аркуша, слід перетягнути фоновий прямокутник із натиснутою лівою кнопкою миші.

Щоб розмістити діаграму на окремому робочому аркуші, слід виконати команду, перемістивши діаграму, що є у контекстному меню.

Щоб змінити розміри діаграми або її складових, треба виділити (клацнути) потрібний об’єкт і перетягти відповідні маркери зміни розміру. Сектори кругової діаграми, наприклад, можна роз’єднати, перетягуючи їх мишею. За допомогою контекстного меню можна змінити колір заливки секторів, їхні контур, розмір, рельєф тощо.

Графіки

На уроках математики ви вивчали функції та їх графіки. Розглянемо хід побудови графіка функції на прикладі.

............. 2

Побудуємо в Excel на координатній площині графік функції y=x

на проміжку [1; 19] з кроком h = 1,5.

1. Запустимо Excel і створимо таблицю. Впишемо в клітинках А1, В1, С1 назви величин h (крок), х, у (координати). У клітинку А2 введемо крок зміни координати х (1,5).

2. У клітинку В2 введемо перше значення (із діапазону) координати х = 1.

3. У клітинку В3 введемо формулу, яка додаватиме до поточної координати х одне і те саме значення кроку =В2+$А$2.

4. Скопіюємо формулу клітинки В3 у решту клітинок для координати х, доки не отримаємо кінцеве значення діапазону 19.

5. У клітинку С2 введемо формулу розрахунку координати у = 2/С2.

6. Скопіюємо формулу до решти клітинок для координати у.

7. Установимо для клітинок зі значеннями функції числовий формат із двома десятковими знаками.

2

8. Маємо таблицю аргументів (х) та значень (у) функції у=x на проміжку [1; 19] з кроком h = 1,5. Виділимо потрібні дані

(разом із назвами х і у), виберемо Вставка ^ Діаграми та зазначимо тип графіка (рис. 21.6).

Питання для самоперевірки

1. Які типи діаграм вам відомі?

2. Коли доцільно застосовувати кругову діаграму?

3. Коли доцільно застосовувати стовпчасту діаграму?

4. Які основні кроки побудови діаграм?

5. Назвіть основні складові зображення діаграми.

6. Як змінити розміри діаграми або її складових?

Вправа 21

Побудувати графік функції y=X.

1) Запустіть програму Excel.

2) Побудуйте графік заданої функції.

Установіть крок зміни та діапазон координати х.

Відведіть окрему клітинку для змінної а та встановіть довільне значення.

3) Збережіть файл з іменем Вправа 21 у папці за вказівкою вчителя. Заверште роботу за комп’ютером.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 21 з автоматичною перевіркою результату.

Практична робота 8

Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри

Завдання: створити таблицю за зразком, упорядкувати дані за різними умовами і правилами.

Обладнання: комп’ютер зі встановленим табличним процесором Excel.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Запустіть програму Excel. Створіть таблицю за зразком.

Ціна,

$

Марка

автомобіля

Кількість

12 000

МАЗ

100

15 000

Форд

125

11 000

Форд

150

11 000

Мерседес

200

10 000

Хонда

225

12 500

Мерседес

250

Скопіюйте аркуш зі створеною таблицею для завдань 2, 3, 4-5, 6, 7.

2. Відсортуйте дані в таблиці за зростанням ціни.

3. Відсортуйте рядки таблиці, щоб марки автомобілів були розташовані в алфавітному порядку, а кількість — у порядку спадання.

4. Увімкніть автоматичні фільтри для всіх стовпців.

5. Налаштуйте фільтр відповідного стовпця на відображення рядків тільки марок автомобілів «Форд» і «Мерседес».

6. Налаштуйте розширений фільтр відображення даних для автомобілів, ціна яких менша за 12 300 або кількість яких не перевищує 150.

7. Встановіть умовне форматування даних так, щоб напис «Мерседес» відображався червоним кольором, а «Форд» — зеленим.

8. Збережіть файл з іменем Практична робота 10 у папці за вказівкою вчителя.

Заверште роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок: як можна впорядкувати дані в таблиці; які фільтри можна застосувати; для чого використовують умовне форматування.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  20. Розширені фільтри в Excel. Проміжні пі...
Наступна сторінка:   22. Бази даних і системи керування ними^