Інформація про новину
  • Переглядів: 1465
  • Дата: 2-02-2022, 08:36
2-02-2022, 08:36

23. Реляційна база даних

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  22. Бази даних і системи керування ними
Наступна сторінка:   24. Заповнення та зв’язки таблиць в Access

Роботу з БД можна поділити на професійну (проєктування, конструювання тощо) і користувацьку (заповненния, упорядкування, пошук і використання даних тощо).

Далі ви ознайомитеся з особливостями реляційної БД і навчитеся проектувати і створювати таблиці електронної БД Access.

Структура реляційної бази даних

Реляційна БД являє собою сукупність зв’язаних таблиць, що містять інформацію про об’єкти певного виду.

Рядок таблиці містить дані про один об’єкт (наприклад, про людину, автомобіль тощо), а стовпці таблиці містять різні характеристики цих об’єктів — атрибути (наприклад, прізвище, ім’я, дату народження, номер двигуна тощо).

У таблицях реляційної БД рядки називають записами, а стовпці — полями (рис. 23.1).

Поле реляційної БД (стовпець) містить дані одного типу. Записи (стовпці) містят сукупну інформацію про певний об’єкт.

Навіть порожня структурована БД містить певну інформацію про імена полів, опис типів даних тощо.

Структура реляційної БД визначає зв’язки між таблицями і можливі типи та властивості даних у них.

Проектування реляційної бази даних

Проектування БД починається з визначення її структури за такими кроками:

1) визначається перелік даних, які будуть зберігатися;

2) визначається кількість і вміст таблиць для зберігання даних;

3) визначаються для кожної з таблиць назви полів, їх тип, властивість

тощо.

ПРИКЛАД 1.

Прикладом не зовсім раціональнї «бази даних» може бути класний журнал, у якому на кожній сторінці повторюються прізвище та ім’я учня. Уникнути повторювань можна, «зв’язавши» таблиці з оцінками із таблицею з прізвищами. Для цього частину сторінок можна обрізати так, щоби було видно список учнів на першій сторінці (рис. 23.2). Але зазвичай цього не

роблять, оскільки клас може ділитись на групи, учні можуть вибувати або прибувати з інших шкіл тощо.

Повторення даних у таблицях електронної реляційної БД знижує її надійність у цілому: помилившись під час уведення, наприклад, прізвища в одну з таблиць, під час пошуку, ми ризикуємо отримати неповну інформацію про людину. Проблем можна уникнути, застосовуючи кілька зв’язаних таблиць замість однієї великої.

СКБД Microsoft Access

Однією із електронних систем керування реляційними базамии даних (СКБД) є Microsoft Office Access (далі Access). Файл Access (розширення .accdb) містить таблиці, запити, форми, звіти, зв’язки, фільтри тощо.

Таблиці бази даних — це основний елемент СКБД, який

містить розподілені за певними ознаками дані.

На прикладі шкільного журналу спроєктуємо спрощену електронну БД з назвою «Інформатика», в якій відслідковуватимемо успішність групи учнів з інформатики (рис 23.3, 23.4).

Зрозуміло, що потрібно буде встановити зв’язок таблиць, оскільки в таблиці Успішність відсутні прізвища учнів. Це буде зв’язок порядкових номерів відповідних записів (один-до-одного).

Створення порожньої бази даних

Електронну БД Access можна створити на основі шаблону або вручну на основі порожніх таблиць. Розглянемо алгоритм створення порожньої електронної реляційної БД Access.

Для створення порожньої електронної реляційної БД Access потрібно:

1) запустити СКБД Access;

2) вибрати Пуста настільна база даних (рис. 23.5);

3) у вікні, що з’явиться (рис. 23.6), ввести назву створюваної БД (у нас: Інформатика);

4) за необхідності кнопкою Знайти розташування для бази даних змінити розташування файлу БД;

5) клацнути значок Створити.

У створеній БД автоматично буде збережено порожню таблицю Таблиця 1, яка міститиме єдине поле з ім’ям Ідентифікатор (рис. 23.7).

Пригадаємо основні елементи інтерфейсу офісних додатків на прикладі додатку Acces (див. рис. 23.7). Це допоможе вам у подальшому розумінні термінології підручника.

Створення таблиць

Для створення нової таблиці на вкладці СТВОРЕННЯ у групі Таблиці обирають значок Таблиця або Конструктор таблиць.

Кожна таблиця Access може бути відображена у двох режимах: режим конструктора (кнопка або команда Конструктор) і режим перегляду чи заповнення (подвійне клацання на назві таблиці або команда контекстного меню Відкрити).

Зміну режиму відображення таблиці зручно робити кнопкою Режим, що на вкладці КОНСТРУКТОР зліва.

Збереження змін

За допомогою контекстного меню вкладки таблиці (рис. 23.8) можна зберегти зміни, внесені у структуру таблиці.

Таблиця створена в режимі Конструктор таблиць не містить жодного поля, тому її не можна зберегти, доки не буде створено хоча б одне поле (див. рис. 23.8).

Імена збережених таблиць відображаються зліва в Області переходів у полі Усі об’єкти.

Таблиці можна перейменовувати за допомогою контекстного меню значка таблиці, що в полі Усі об’єкти.

Назви таблиць не можуть містити лапки (“).

Створення полів у таблицях

Наступним кроком конструювання таблиці є створення її полів. У режимі конструктора в рядки вписують імена полів (стовпець Імя поля).

Імена полів НЕ можуть: бути довшими за 64 символи; починатись із пробілу; містити крапку (.), знак оклику (!), апостроф (’), квадратні дужки ([]);

містити керуючі символи (значення ASCII від 0 до 31).

За допомогою контекстного меню поля в режимі конструктора (рис. 23.9) можна додавати поля (рядки), видаляти їх, перейменовувати тощо.

Контекстне меню поля в режимі конструктора викликається клаціанням правої кнопки миші будь-де в рядку поля.

Типи даних

За замовчуванням у режимі конструктора усім даним надається один і той самий тип: Короткий текст. Але це незручно, оскільки може виникати необхідність, наприклад, проведення арифметичних операцій над числовими даними, порівняння віку за датами народження тощо.

У режимі конструктора справа можна вибрати зі списку найоптимальніший тип даних (рис. 23.10). Опис типів даних можна отримати скориставшись довідкою (клавіша F1 або кнопка ?).

Ознайомимося з деякими типами даних, які стануть нам у пригоді під час створення БД. Розглянемо таблицю:

Тип

Призначення

Короткий текст

Для зберігання текстів обсягом до 255 символів

Автонумерація

Для зберігання натуральних чисел з автоматичним нарощуванням

Число

Для зберігання чисел

Дата й час

Для зберігання календарних дат і часу

Обчислювальний

Для зберігання арифметичних і логічних виразів та

 

результатів обробки даних

Так/Ні

Для зберігання логічних даних у вигляді Так або Ні

Під час заповнення таблиці в полі, яке має тип Автонумерація, числа з’являються автоматично, щоразу збільшуючись на 1. Проте в разі вилучення записів їхні номери повторно не використовуються, тому не варто застосовувати поле такого типу, як порядковий номер запису.

Обрання оптимальних типів даних дозволяє заощадити ресурси обчислювальної системи та сприяє більш швидкому і гнучкому пошуку і опрацюванню даних у БД.

Питання для самоконтролю

1. Як називаються рядки і стовпці таблиць реляційної бази даних?

2. Перелічіть кроки проєктування реляційної бази даних.

3. Що називають моделлю сутність — зв’язок бази даних? Наведіть приклади зв’язків сутностей.

4. У чому відмінність опрацювання таблиць у режимі Таблиця і в режимі Конструктор таблиць?

5. Чому порожню таблицю СКБД Access можна назвати «порожньою» лише умовно?

6. Опишіть призначення кількох відомих вам типів даних СКБД Access.

Вправа 23

Виконати проєктування та створення порожньої бази даних.

1) Запустіть СКБД Access.

2) Виберіть створення Пустої настільної бази даних.

3) Уведіть ім’я файлу Інформатика.

4) Оберіть місце збереження БД за вказівкою вчителя (за замовчуванням зберігається у папці Документи).

5) За допомогою контекстного меню таблиці Таблицяі відкрийте її в режимі конструктора, увівши ім’я Учень.

6) Уведіть імена усіх полів таблиці Учень та оберіть для кожного поля оптимальний тип даних (рис. 23.12).

7) За допомогою контекстного меню вкладки Учень збережіть зміни та закрийте вкладку.

8) У режимі конструктора створіть іще одну порожню таблицю.

9) Уведіть імена усіх полів нової таблиці та оберіть для кожного поля відповідний тип даних (рис. 23.4).

Для властивості Обчислюваний у вікні Побудовник виразів (рис. 23.13) поставте 0 і натисніть кнопку ОК.

10) Збережіть зміни, давши ім’я таблиці Успішність.

У діалоговому вікні щодо створення первинного ключа (рис. 23.14) натисніть кнопку Ні.

11) Закрийте вкладку Успішність.

12) Закрийте вікно СУБД Access.

При додаткових запитах на збереження чи закриття таблиць відповідайте Так.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 23 з автоматичною перевіркою результату.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  22. Бази даних і системи керування ними
Наступна сторінка:   24. Заповнення та зв’язки таблиць в Access^