Інформація про новину
  • Переглядів: 436
  • Дата: 2-02-2022, 08:37
2-02-2022, 08:37

24. Заповнення та зв’язки таблиць в Access

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  23. Реляційна база даних
Наступна сторінка:   25. Впорядкування таблиць в Access

Створені нами таблиці Access не можна вважати повною мірою порожніми, оскільки вони містять інформацію про поля даних. Але самих даних, придатних для пошуку й опрацювання, у «порожніх» таблицях немає. На цьому уроці ви навчитеся заповнювати таблиці Access необхідними даними та встановлювати зв’язки між ними.

Властивості полів

Кожне поле залежно від обраного типу даних має певні властивості, які налаштовуються після клацання по назві типу даних (рис. 24.1). Налаштування властивостей поля можна вписати в рядок уведення власноруч або обрати зі списку, що розгортається.

Опис обраної властивості надається у вікні знизу справа (рис. 24.1).

Ознайомимося з деякими властивостями полів. Розглянемо таблицю:

Властивість

Опис

Розмір поля

Максимальне значення типу даних (кількість символів або числове значення)

Формат

Вигляд даних у таблиці

Маска вводу

Шаблон для полегшення уведення даних у таблицю

Значення за промовчанням

Уводиться в таблицю автоматично

Обов’язково

Чи є дане поле обов’язковим для введення в таблицю

Правило перевірки

Обмеження на значення, що вводитимуться в таблицю

Маска вводу містить знаки, які певним чином інтерпретуються СКБД Access. Розглянемо деякі з них.

Знак (Engl.)

Інтерпретація

Заповн.

обов’язкове

Заповн.

необов’язкове

0

9

Допускає уведення лише десяткових цифр

 

#

Допускає уведення лише десяткових цифр, пропусків, та знаків "+" і "-"

L

?

Допускає уведення лише літер

A

a

Допускає уведення лише літер і десяткових цифр

&

С

Допускає уведення будь-якого символу або пропуску

. : - /

Позначення роздільників (десяткового, тисяч, дат, часу...)

<

Вмикає нижній регістр для літерних клавіш

>

Вмикає верхній регістр для літерних клавіш

ПРИКЛАД 1. Якщо у режимі конструктора для короткого формату часу встановити маску вводу 00:00, то під час уведення даних в режимі

заповнення таблиці комірка виглядатиме так:

Після уведення

хоча би однієї цифри потрібно буде обов’язково завершити уведення решти цифр (не плутайте з властивістю поля Обов’язкове).

Первинний ключ

Первинним ключем таблиці називають одне або декілька

полів, значення яких дозволяють відрізнити будь-які два записи в таблиці (тобто є унікальними в таблиці).

У жодних двох записах значення ключа не можуть збігатися, і за цим слідкує СКБД Access.

Ключових полів у таблиці може бути декілька і тоді первинний ключ таблиці називається комбінованим.

ПРИКЛАД 2. Оскільки прізвища учнів і учениць можуть повторюватися, то для однозначного визначення особистості можна застосувати комбінований ключ до поля Прізвище та поля Імя. Але і це не гарантує унікальності даних,

адже існує вірогідність того, що прізвище й ім’я учнів можуть збігтися. Абсолютно унікальними, наприклад, є серія та номер паспорта, ідентифікаційний код, номер особової справи учня (учениці), та навіть порядковий номер учня (учениці), який в одному списку не може збігтися для двох осіб.

Для створення первинного ключа (ключового поля) потрібно:

1) відобразити таблицю в режимі конструктора;

2) виділити потрібне поле (клацнути будь-де в рядку поля);

3) вибрати відповідну команду контекстного меню поля або на вкладці КОНСТРУКТОР у групі Знаряддя натиснути кнопку Ключове поле (рис. 24.2).

Зліва від імені виділеного поля з’явиться символ ключа як підтвердження того, що дане поле є ключовим.

Для створення комбінованого ключа потрібно виділити кілька полів в області вибору, а потім призначити їм властивість Ключового поля, утримуючи при цьому клавішу Ctrl.

Уведення даних у режимі таблиці

Використання режиму таблиці є найпростішим способом уведення даних. Для цього необхідно:

1) подвійним клацанням на назві таблиці (поле Усі об’єкти) відкрити потрібну таблицю (рис. 24.3);

2) ввести дані, переходячи до комірок клавішами стрілок, Tab чи Enter або клацаючи мишею по комірці;

3) після натискання Tab або Enter в останньому полі курсор перевести на початок наступного запису.

Без заповнення обов’язкових полів (властивість Обов’язкове) неможливо перейти до заповнення наступного запису (рядка) і навіть видалити поточний запис.

Збереження кожного запису відбувається автоматично після переходу до наступного.

Зліва від першого поля таблиці знаходиться область вибору запису, в якій з’являються піктограми, що вказують на його стан:

— цей запис є поточним (вибраним);

— у записі редагуються дані.

Зв’язки між таблицями

Кожному учневі (учениці) із таблиці Учень відповідає єдиний запис із таблиці Успішність. Ви вже знаєте, що такий зв’язок називається один-до-одного.

Розглянемо алгоритм встановлення зв’язку між таблицями Учень і Успішність. Для цього:

1) натисніть кнопку Зв’язки на вкладці ЗНАРЯДДЯ БАЗИ ДАНИХ у групі Зв’язки;

2) у контекстному меню робочої області вікна Зв’язки оберіть команду Відобразити таблицю або натисніть кнопку Відобразити таблицю на вкладці КОНСТРУКТОР у групі Зв’язки (рис. 24.4);

3) у вікні Відображення таблиці (рис. 24.5) послідовно виділяйте назву таблиці і натискайте кнопку Додати;

4) заверште відображення таблиць кнопкою Закрити;

5) для встановлення зв’язку перетягніть, наприклад, поле Номер учня (із таблиці Учень) на поле Порядковий номер (у таблицю Успішність) (рис. 24.6);

6) у вікні Редагування зв’язків установіть прапорці Забезпечення цілісності даних, та Каскадне оновлення пов’язаних полів (щоб при зміні значення поля зв’язку в головній таблиці Учень автоматично змінювалося значення у відповідному полі підлеглої таблиці Успішність) і Каскадне видалення пов’язаних полів (при видаленні запису із головної таблиці видаляються зв’язані дані в підлеглих);

7) натисніть кнопку Створити — у схемі даних з’явиться лінія зв’язку двох полів типу один-до-одного.

Для збереження схеми даних потрібно в контекстному меню вкладки Зв’язок вибрати команду Зберегти.

Для редагування зв’язків потрібно двічі клацнути на лінії зв’язку, а для видалення зв’язку — закрити всі таблиці, клацнути по лінії зв’язку та натиснути клавішу Delete.

Підстановки

Якщо поля таблиці містять обмежену кількість значень, то ці дані краще не вводити, а обирати зі списку. Так, наприклад, зручно обирати зі списку номер групи, клас, колір тощо (рис. 24.7).

У створеній нами БД Інформатика заповнювати оцінками таблицю Успішність незручно, оскільки в ній відсутні прізвища учнів. Підстановка дає можливість замінити порядкові номери таблиці Успішність прізвищами учнів зі зв’язаної таблиці Учень.

Розглянемо алгоритм здійснення такої підстановки:

1) відобразіть таблицю Успішність у режимі конструктора та для поля Порядковий номер учня розгорніть список Тип даних і виберіть команду Майстер підстановок (рис. 24.8);

2) у вікні Майстер підстановок клацніть на кнопці Далі (рис. 24.9);

3) у наступному вікні виберіть таблицю Учень і клацніть Далі (рис. 24.10);

4) у наступному вікні зі списку Доступні поля виберіть Прізвище і клацніть на кнопці > та кнопці Далі (рис. 24.11);

5) у наступних вікнах, що з’являтимуться, погодьтесь з усіма налаштуваннями, натискуючи кнопки Далі, Готово, Так.

Після виконання зазначених дій обидві таблиці стають зв’язаними відповідними полями і в заповненій таблиці Успішність у полі Порядковий номер замість номерів відображатимуться прізвища учнів із таблиці Учень.

Під час заповнення таблиці Успішність у полі Порядковий номер учня замість уведення номерів потрібно буде обирати прізвища зі списку, що розгортається.

Для редагування наявних підстановок потрібно відкрити таблицю з підстановкою, перейти на відповідне поле і скористатись командою Змінити підстановку контекстного меню обраного поля або на вкладці ПОЛЯ у групі Властивості натиснути кнопку Змінити підстановку (рис. 24.12).

Питання для самоконтролю

1. Що визначає властивість Розмір поля?

2. Яке призначення наступної маски вводу: 00:00 для короткого формату часу?

3. Що таке первинний ключ? Коли виникає необхідність створення комбінованого первинного ключа?

4. Як відкрити таблицю для уведення даних?

5. Як розпочати встановлення зв’язків між таблицями?

6. Яке призначення підстановок (наведіть приклади їх застосування)?

Вправа 24

Виконати налаштування властивостей полів, заповнення та зв’язок таблиць.

1) Запустіть СКБД Access. Відкрийте створену раніше базу даних Інформатика.

2) Відкрийте в режимі конструктора таблицю Учень.

3) Для кожного типу даних налаштуйте властивості полів на свій розсуд з урахуванням таких міркувань:

Учнів у групі не повинно бути більше 15-ти (Розмір поля).

Підказка. Пригадайте, що десяткове значення, задане одним байтом, не перевищує 255.

Навіть подвійні прізвища та імена навряд чи будуть довшими за 30 символів (Розмір поля).

У шкільному журналі не може існувати запис з оцінками без прізвища учня (Обов’язково).

Дату народження уводять залежно від обраного формату (Формат) (Шаблон).

4) Зробіть ключовими U поле Номер учня. Збережіть налаштовану таблицю Учень.

5) Відкрийте в режимі конструктора таблицю Успішність та налаштуйте для числових типів даних властивості: Розмір поля, Значення за промовчанням, Правило перевірки, Обов’язково.

Підказка. Правилом перевірки для оцінок можна встановити верхню межу: < 13.

6) Для типу Обчислюваний клацніть на властивості Вираз та значком справа (рис. 24.13) відкрийте Побудовник виразів.

7) У вікні Побудовник (або одразу в рядку уведення виразу) уведіть наступний вираз для розрахунку й округлення тематичної (середньої) оцінки: Round(([18 січня]+[20 січня]+[25 січня])/3;0) — та натисніть Enter.

8) Зробіть ключовим (якщо не зроблено) поле Порядковий номер.

Збережіть налаштовану таблицю Успішність.

9) Заповніть таблицю Учень п’ятьма записами та збережіть таблицю.

10) Зв’яжіть обидві таблиці їхніми ключовими полями.

11) У поле Порядковий номер (таблиця Учень) зробіть підстановку поля Прізвище (із таблиці Успішність).

12) Заповніть таблицю Успішність п’ятьма записами та збережіть таблицю.

Закрийте (збережіть усі зміни) БД Access.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 24 з автоматичною перевіркою результату.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  23. Реляційна база даних
Наступна сторінка:   25. Впорядкування таблиць в Access^