Інформація про новину
  • Переглядів: 299
  • Дата: 2-02-2022, 08:47
2-02-2022, 08:47

26. Запити в Access

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  25. Впорядкування таблиць в Access
Наступна сторінка:   27. Форми в Access

Запити, окрім фільтрування даних, дозволяють автоматично створювати нові таблиці, додавати, видаляти чи змінювати дані в існуючих таблицях тощо.

Запит — це засіб відбору та/або опрацювання табличних даних

за заданими правилами і критеріями.

У цьому параграфі ми розглянемо особливості створення деяких типів запитів (рис. 26.1).

Особливості запитів

Коли користувач або користувачка відкриває запит, відбувається пошук інформації в таблицях БД згідно із заданими в запиті правилами і критеріями. Результати роботи відкритого запиту виводяться у вигляді таблиці з упорядкованими, якщо це потрібно, полями і записами, та відфільтрованими і, можливо, зміненими згідно з вимогами запиту даними.

Запит є більш потужним засобом відбору даних, ніж фільтр, ще й тому, що він може обробляти одночасно декілька об’єктів (таблиць, запитів).

Створення запиту вибору

Створення запитів в Access можливе за допомогою Майстра запитів і Конструктора запитів. Режим конструктор запитів є більш універсальним, тож розглянемо насамперед його.

Конструювання запиту починається зі створення схеми даних.

Після натискання кнопки Конструктор запитів (рис. 26.2), що на вкладці СТВОРЕННЯ у групі Запити, відкривається вкладка запиту вибору (див рис. 26.1). Вона складається із поля для Схеми даних та із Бланка запиту. Якщо в області схеми даних немає об’єктів, то відкривається вікно Відображення таблиці, з якого можна здійснити додавання об’єктів (таблиць, запитів) кнопкою Додати, або подвійним клацанням імені об’єкта (рис. 26.3).

Якщо ви випадково закрили вікно Відображення таблиці, то відновити його можна відповідною командою контекстного меню Області схеми даних.

Запит вибору із впорядкуванням (сортуванням) даних Розглянемо алгоритм створення запиту вибору даних у БД

Інформатика для відображення упорядкованих за алфавітом прізвищ тих учнів і учениць, чиї тематичні оцінки становлять 10, 11, 12.

Очевидно, що нам знадобляться обидві зв’язані таблиці, оскільки в одній є прізвища, а в іншій — оцінки. Отже:

1) додаємо до схеми даних дві таблиці: Учень та Успішність (див. рис. 26.3). З’являться сутності таблиць (рис. 26.4).

Для видалення зайвої сутності зі Схеми даних клацніть по ній та натисніть клавішу Delete.

Якщо з якихось причин таблиці не є зв’язаними, то:

2) зв’язуємо ключові поля: Номер учня (табл. Учень) та Порядковий номер (табл. Успішність) (рис. 26.4).

У запиті йдеться про Прізвища та Тематичні оцінки учнів. Тож:

3) розміщуємо назви відповідних полів у Бланку запиту, перетягуючи (або подвійно клацаючи) назви із сутностей Схеми даних до рядка Поле або обираючи назви зі списку, що розгортається.

Для видалення зайвого стовпчика (поля) його виділяють, клацнувши над ним при появі стрілки

(стовпчик почорніє), і натискають

клавішу Delete.

Оскільки в запиті прізвища потрібно впорядковувати за алфавітом, то:

4) у рядку Сортування поля Прізвище обираємо зі списку команду За зростанням.

Далі слід фідфільтрувати ті записи, тематична оцінка в яких більша за 9 балів. Для цього:

5) у рядку Критерії поля Тематична вписуємо умову відбору даних >9.

При введенні умов використовуються відомі вам із Excel оператори: <, >, =, <>, and, or, not тощо.

У запиті не вимагається відображення оцінок, а лише прізвищ. Тож:

6) у рядку Відображення поля Тематична знімаємо прапорець. Залишилось зберегти запит, давши за необхідності йому нове ім’я

замість стандартного Запит1. Для цього:

7) у контекстному меню вкладки запиту обираємо команду Зберегти.

В області переходів на панелі Усі об’єкти з’явиться значок з ім’ям нового запиту.

Запуск запиту

Для запуску запиту, тобто відкриття його в режимі таблиці, потрібно двічі клацнути на його значку (панель Усі об’єкти), або вибрати команду Відкрити в контекстному меню значка, або ж натиснути кнопку Запуск (рис. 26.5) вкладки Конструктор у групі Результати.

Зручним способом зміни представлення запиту в режимі таблиці та режимі конструктора є кнопка Вигляд, що на вкладці Конструктор у групі Результати.

Запит з параметрами

На відміну від звичайного запиту вибору, запит з параметрами надає користувачу (користувачці) можливість уведення критеріїв відбору в діалоговому вікні під час виконання запиту. Для створення запиту з параметрами в режимі конструктора замість вказування в рядку Критерії умов відбору туди разом із підстановочними чи порівняльними знаками у квадратних дужках вписують пояснювальний текст, наприклад >[Уведіть оцінку, вище якої здійснювати відбір], який з’являтиметься у Вікні введення значень параметрів щоразу після запуску запиту (рис. 26.6).

Обчислення в запитах

Іноді в запитах вибору буває необхідно підрахувати середнє арифметичне, кількість, суму тощо для усіх даних певного поля. Запит, відображений у режимі таблиці, надає таку можливість у вигляді рядка підсумків.

Для додавання рядка підсумків потрібно:

1) запустити створений запит (відкрийте в режимі таблиці);

2) клацнути кнопку Підсумки (рис. 26.7) на вкладці ОСНОВНЕ у групі Записи;

3) розгорнути в потрібному полі список створеного рядка (знизу) і додати потрібну дію над даними поля (рис. 26.8).

Для приховання рядка підсумків використовується та сама кнопка Підсумки (рис. 25.7), що на вкладці ОСНОВНЕ у групі Записи.

Обчислення в запиті вибору можна додати і в режимі конструктора. Для цього в додаткове поле потрібно ввести необхідний вираз із зазначенням імен полів і таблиці у квадратних дужках: [ Ім’я Таблиці ] ! [ Ім’я поля ].

Наприклад, нехай нам поряд із прізвищем і тематичною оцінкою потрібно відобразити значення середньої оцінки з точністю до десятих.

Алгоритм створення запиту буде таким:

1) створюємо запит із відповідною схемою даних;

2) у режимі конструктора додаємо потрібні за умовою поля;

3) у вільному полі додаємо ім’я нового поля і через двокрапку -обчислювальний вираз (рис. 26.9).

Якщо вираз у формі запиту вводити незручно (дрібний шрифт), можна скористатись сполученням клавіш Shift + F2, яке дає змогу вводити дані в зручному масштабі.

Слід враховувати, що на відміну від даних табличного поля Тематична розрахунки в полі запиту Середня не зберігаються в БД і щоразу під час виконання запиту перераховуються.

Для розрахункових полів у режимі конструктора можна викликати із контекстного меню побудовник виразів, а в режимі таблиці застосовувати рядки підсумків тощо.

Пошук повторюваних значень

Швидке створення запиту для пошуку повторюваних даних можна зробити за таким алгоритмом:

1) натисніть кнопку Майстер запитів, що на вкладці Створення у групі Запити;

2) у вікні Новий запит оберіть команду Майстер пошуку повторюваних записів і натисніть кнопку ОК;

3) у вікнах Майстер пошуку повторюваних записів оберіть потрібні таблиці і поля.

Розглянемо приклади формування критеріїв (умов) відбору текстових даних у запитах вибору:

Критерій

Результат відбору

Петренко

Лише Петренко

Not

Петренко

Усі окрім Петренко

Іванова

and

Петренко

Лише Іванова і Петренко

Іванова

or

Петренко

Лише Іванова або Петренко

< К

Починається з літер А...Л

>= К

Починається з літер К...Я

   

Критерій

Результат відбору

К*

Починається з літери К

Закінчується літерою К

*К*

Містить літеру К

??К

Містить три символи, останній з яких К

Not Like «*К*»

Не містить літеру К

Null

Пусті значення

Is Not Null

Не пусті значення

Питання для самоконтролю

1. Що таке запити і для чого вони використовуються?

2. Чим запити відрізняються від фільтрів?

3. Як створити запит вибору даних за певною умовою?

4. Як записати умову відбору даних: містить літеру «а»?

5. Як у запиті створити обчислювальні рядки та/або поля?

6. Як створити запит для пошуку повторюваних даних?

Вправа 26

Створити запити вибору.

1) Запустіть СКБД Access.

2) Відкрийте створену раніше базу даних Інформатика.

3) Створіть, збережіть і запустіть Запит1 на відображення прізвищ тих учнів, які мають тематичну оцінку 12.

4) Створіть, збережіть і запустіть Запит2 на відображення за алфавітом імен тих учнів, які народились узимку.

5) Створіть, збережіть і запустіть Запит3 на відображення прізвищ тих учнів, в іменах яких присутня літера «а».

В україномовному інтерфейсі деяких версій СКБД Access (наприклад, Access 2013) можуть не спрацьовувати запити з критеріями типу: *К, К??? тощо. Тоді, для виконання подібних запитів, слід налаштувати іншу мову інтерфейсу. (Файл ^ Параметри ^ Мова ^ Вибір мов інтерфейсу та довідки...).

6) Додайте до Запиту3 рядок підсумків із підрахунком кількості учнів.

7) Створіть, збережіть і запустіть Запит4 на відображення кількості кожної із тематичних оцінок.

8) Створіть, збережіть і запустіть Запит5 на відображення кількості повторюваних прізвищ у списку.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 26 з автоматичною перевіркою результату.

Практична робота 9. РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ І ЗАПИТАМИ

Завдання: створити таблиці бази даних Access за зразком і опрацювати табличні дані за допомогою запитів.

Обладнання: комп’ютер зі встановленою СУБД MS Access.

Хід роботи

Під час роботи з комп ’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

1. Запустіть MS Access і створіть Пусту настільну базу даних з іменем файлу Практична po6oTa9.accdb.

Відкрийте в режимі конструктора таблицю Таблиця 1,

перейменувавши її на Товари, і додайте імена трьох полів: Код, Група, Назва.

2. Установіть необхідні типи даних для кожного з трьох полів відповідно до заповненого зразка (рис. 1). Зробіть поле Код ключовим.

3. У вікні Властивості поля ^ Загальні виконайте такі дії:

1) оптимізуйте (мінімізуйте) Розмір поля для кожного з трьох полів відповідно до зразка, якщо відомо, що кількість записів у таблиці Товари не перевищуватиме 250, а найдовші рядки в полях Група і Назва не перевищуватимуть відповідні рядки для товару з кодом 2 (див. рис. 1);

2) у разі потреби решту властивостей полів змініть на свій розсуд;

3) збережіть таблицю.

4. Заповніть таблицю Товари за зразком і збережіть.

5. Створіть у конструкторі таблиць нову таблицю. Для цього:

1) дайте назву полям таблиці відповідно до зразка (рис. 2);

2) установіть типи даних для кожного з полів відповідно до зразка, встановивши, де це можливо, тип Число;

3) установіть ключове поле на свій розсуд;

4) оптимізуйте (мінімізуйте) розмір полів на власний розсуд, керуючись зразком на рис. 2;

5) у разі потреби решту властивостей полів змініть на свій розсуд;

6) збережіть порожню таблицю з назвою Угоди;

7) заповніть таблицю Угоди за зразком (див. рис. 2);

8) збережіть таблицю.

6. Установіть зв’язок один-до-багатьох для кодів товару в таблицях Товари й Угоди. Налаштуйте Параметри об’єднання (рис. 3).

7. Використовуючи Конструктор запитів, створіть запит на відображення в алфавітному порядку всіх назв макаронних виробів (рис. 4).

8. Використовуючи Конструктор запитів, створіть запит на відображення в порядку збільшення ціни групи і назви всіх товарів із безготівковим видом розрахунку за них (рис. 5).

9. Використовуючи Майстер запитів і Конструктор запитів, створіть запит на відображення групи і назви всіх товарів, на закупівлю яких укладено не більше однієї угоди (рис. 6).

10. Доповніть таблицю Угоди полем Загальна вартість, в якому б автоматично підраховувалася вартість товару, придбаного за цією угодою (див. рис. 7).

11. Збережіть базу даних.

Зробіть висновки стосовно особливостей створення таблиц і запитів у базі даних Access.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  25. Впорядкування таблиць в Access
Наступна сторінка:   27. Форми в Access^