Інформація про новину
  • Переглядів: 294
  • Дата: 2-02-2022, 08:48
2-02-2022, 08:48

27. Форми в Access

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  26. Запити в Access
Наступна сторінка:   28. Звіти в Access

Уведення даних у табличному поданні електронної БД зручне для спеціалістів і може бути незрозумілим для недосвідченого користувача. Щоб робота з даними була схожою на звичні багатьом користувачам паперові аналоги, застосовують електронні форми. Тепер ви навчитеся створювати форми роботи з даними та встановлювати і налаштовувати кнопки поширених дій над даними.

Створення форми

Форма — це інструмент, який являє собою зручний бланк для

перегляду, заповнення і редагування вмісту таблиць та перегляду результатів запитів.

Після завантаження БД для створення форми можна скористатися одним із засобів, доступних у групі інструментів Форми на вкладці СТВОРЕННЯ.

Створення форми в режимі майстра форм дає хороший результат, і саме цей режим буде далі розглянуто. Цей режим ставить детальні питання про записи, поля, макет, формат і створює форму на основі відповідей. Доопрацювати і відредагувати форму можна в режимі конструктора.

Для створення форми в режимі майстра форм потрібно:

1) натиснути кнопку Майстер форм (рис. 27.1);

2) у вікні Майстер форм вибрати потрібну таблицю або запит та кнопкою «>» вибрати поля, які міститиме форма;

3) у наступному вікні вибрати варіант розміщення об’єктів на формі;

4) змінити, якщо потрібно, ім’я форми та вибрати дії (відкрити форму для роботи чи продовжити розробку в режимі конструктора), після чого натиснути кнопку Готово.

У результаті виконаних дій буде збережена форма і під заголовком Форми, що в Області переходів у вікні Усі об’єкти, з’явиться ім’я нової форми (рис. 27.2).

Редагування форми

Розміри вікна форми, розташування, розміри і налаштування її об’єктів змінюють у Режимі розмітки (макета) або Конструктора, які вмикаються відповідними командами контекстного меню форми або кнопкою Вигляд, що в лівому верхньому куті вкладки Основне (рис. 27.3).

Форма може містити Текстові поля, Підписи, Кнопки, Прапорці тощо, які можна додатково встановити на формі із вкладки КОНСТРУКТОР (рис 27.4).

Редагування підписів

Підписи не виводять даних БД, а лише пояснювальний текст (написи, назви, пояснення тощо).

Зміст підписів можна змінити на інший, а також встановити потрібний формат (колір, написання, вирівнювання, заливку тощо) інструментами групи Форматування тексту на вкладці ОСНОВНЕ.

Можна додати нові підписи кнопкою

(див. рис. 27.4) або видалити наявні. Видалення Підписів (як і інших об’єктів форми) здійснюється клавішею Delete і відновлюється кнопкою

Редагування чи видалення Підпису не впливає на працездатність форми, на існуючі імена табличних полів і зміст наявних даних.

Редагування текстових полів даних

Текстові поля в режимі форми і режимі розмітки виводять дані, а в режимі конструктора — назву поля таблиці чи запиту, звідки ці дані отримані (рис. 27.5).

Зміст даних у режимі розмітки чи конструктора змінити неможливо. Але можна, як і для написів, здійснити форматування текстів у них, а також змінити розташування і розміри самих Текстових полів.

Видалення текстового поля з даними призводить до видалення пов’язаного з ним підпису та втрати доступу до відповідної інформації із вікна форми.

Оформлення форми

Крім області даних форма може мати заголовок та примітку, на яких розміщують як корисну інформацію, так і елементи дизайну. Ці частини форми залишаються видимими, навіть якщо для перегляду області даних необхідна смуга прокрутки. Наприклад, для стрічкової форми в області заголовка зручно розмістити назви стовпців.

Щоб змінити зовнішній вигляд форми, можна виконати такі дії:

1) відкрити форму в режимі конструктора;

2) змінити за необхідності розміри вікна форми, для чого встановити вказівник миші на межу і при появі двонаправленої стрілки перетягнути її до отримання потрібного розміру вікна;

3) розширити за потреби область заголовка (примітки), перетягнувши її нижню межу;

4) додати, якщо вважаєте за потрібне, зображення, для чого скористатися кнопкою Вставити зображення, що на вкладці КОНСТРУКТОР у групі Елементи керування.

Додавання кнопок

Часто, для розширення можливостей користування формою, на ній створюють додаткові елементи керування: кнопки, списки, гіперпосилання тощо.

На прикладі створення кнопки видалення існуючого запису розглянемо алгоритм додавання до форми такого елемента:

1) відкрийте форму в режимі конструктора;

2) встановіть (якщо не встановлено) прапорець

Застосувати

майстри елементів керування (рис. 27.6);

3) виберіть елемент керування Кнопка

що на вкладці

Конструктор у групі Елементи керування (рис. 27.6);

4) в обраному місці форми намалюйте мишкою майбутню кнопку (прямокутник);

5) у вікні Майстер кнопок оберіть категорію: Операції з записами та дію: Видалити запис (рис. 27.7);

6) у наступному вікні оберіть, що відображатиметься на кнопці (Текст чи Зображення) і за необхідності змініть текст чи зображення, на майбутній кнопці;

7) в останньому вікні натисніть кнопку Готово, залишивши програмне ім’я кнопки без змін.

Створена і налаштована кнопка автоматично збережеться і працюватиме на формі лише в режимі форми. Для запобігання випадковому видаленню запису дію кнопки потрібно буде підтвердити в діалоговому вікні.

Стандартні елементи користування формою

Для перегляду і пошуку записів унизу форми знаходиться рядок з елементами керування (рис. 27.8).

Розглянемо дію його елементів:

Елемент

Дія

Перехід до першого запису

Перехід до останнього запису

Перехід до наступного запису

Перехід до попереднього запису

Створення нового запису

Параметри поточного запису (тут: перший із п’яти)

Рядок пошуку (автоматично відшукує уведені значення в даних)

Інформує про наявність увімкненого фільтра

Питання для самоконтролю

1. Для чого використовуються форми?

2. Як створити форму за допомогою майстра форм?

3. Як викликати режим конструктора для редагування форми?

4. Як змінити параметри шрифту окремого поля?

5. Як перейти від редагування до користування формою?

6. Як додати кнопку або інший елемент керування на форму?

Вправа 27

Виконати створення форм.

1) Запустіть СКБД Access та відкрийте створену раніше базу даних Інформатика.

2) Додайте до таблиці Успішність текстове поле з ім’ям Рівень та збережіть таблицю.

3) Створіть форму із відображенням полів: Прізвище, Імя, Тематична, Рівень.

4) Встановіть однакові розміри текстових полів форми.

5) Змініть заголовок форми на «Відомості про успішність учнів з інформатики» та відцентруйте його.

6) Вирівняйте усі написи в Текстових полях і Підписах по лівому краю та зробіть їх синіми.

7) Додайте до форми довільний малюнок.

8) Текстове поле Рівень перетворіть на Поле зі списком. Для цього в контекстному меню текстового поля Рівень виберіть команди: Перетворити елемент на ^ Поле зі списком.

9) Додайте список даних до зміненого поля. Для цього:

а) у контекстному меню текстового поля Рівень виберіть команду Властивості;

б) у вікні Властивості, що справа, на вкладці Дані в рядку Тип джерела даних замість Таблиця чи запит встановіть Список значень;

в) у вікні Властивості на вкладці Дані в рядок Джерело рядків впишіть через крапку з комою рівні успішності: Початковий; Середній; Достатній; Високий;

г) збережіть форму.

10) Відкрийте форму в режимі Форми та заповніть текстові поля Рівень для усіх п’яти записів БД.

11) У режимі Форми додайте іще один (шостий) запис до бази даних та навчіться користуватись стандартними елементами керування форми (див. рис. 27.8).

12) Створіть на формі кнопку для збереження записів.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 27 з автоматичною перевіркою результату.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  26. Запити в Access
Наступна сторінка:   28. Звіти в Access^