Інформація про новину
  • Переглядів: 682
  • Дата: 19-11-2018, 00:56
19-11-2018, 00:56

Єгипет (Арабська Республіка Єгипет)

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Південно-Африканська Республіка (ПАР)
Наступна сторінка:   Нігерія (Федеративна Республіка Нігер...

Назвіть природні чинники, що впливають на розвиток країни.

1 МІСЦЕ КРАЇНИ У СВІТІ ТА РЕГІОНІ. ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЇЇ МІСЦЕ В МПП

Єгипет — одна з найдавніших держав світу. Населення країни становить 96,3 млн осіб. Державна мова — арабська, грошова одиниця — єгипетський фунт.

Єгипет розташований на північному сході Африки та Синайському півострові Азії. Із півночі його територію омивають води Середземного моря Атлантичного океану, а зі сходу — Червоного моря Індійського океану. Єгипту належить економічно й стратегічно важливий Суецький канал. Географічне положення між Азією та Європою є сприятливим для розвитку країни.

Основні чинники, що визначають участь Єгипту в МПП: економіко- та геополітичне положення, природні умови, ресурси, істори-

ко-культурна спадщина та людський потенціал, історія становлення держави.

Оптимальні температури та сухість повітря, води Нілу, які використовують для зрошення, дають можливість збирати тут найбільші врожаї довговолокнистого бавовнику. Запаси нафти, природного газу й руд кольорових металів дозволяють розвивати власну обробну промисловість та постачати на світовий ринок цю продукцію. Суецький канал як частина глобальної транспортної мережі забезпечує країну валютними надходженнями. Величезна історико-культурна спадщина та води Червоного моря сприяють розвитку міжнародного туризму.

Які події негативно впливають на розвиток економіки в країні?

2 НАСЕЛЕННЯ. СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ. Понад 90 % населення зосереджено в долині та дельті Нілу (близько 250 осіб/км2). Решта території країни постійного населення майже не має.

Приріст населення (90 % мусульмани) становить майже 3 % на рік, його кількість стабільно збільшується за рахунок досягнень у медицині та сільського господарства. Міське населення перевищує 50 %. Міста-мільйонери: Каїр з Ель-Гізою, Александрія, Шубра-Ель-Хейма (найбільша міська агломерація Африки, найбільший промисловий, транспортний та фінансовий вузол).

Проаналізуйте дані статево-вікової піраміди Єгипту (мал. 1) та зробіть відповідні висновки.

Майже 3 млн єгиптян проживають за межами країни, а в самому Єгипті — понад 5 млн біженців та іммігрантів із сусідніх Судану, Ефіопії, Еритреї.

Які природні умови завжди впливали на розміщення населення територією країни? З

З СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ. ВИРОБНИЦТВА, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МІЖНАРОДНУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ КРАЇНИ. Основу економіки країни становить первинний сектор господарства. Головними джерелами валютних надходжень є туризм, доходи від Суецького каналу й грошові перекази від єгиптян, які працюють за кордоном.

У структурі економіки країни головною сферою зайнятості залишається сільське господарство, яке дає 12 % ВВП країни та забезпечує робочими місцями майже 28 % працездатного населення. Сьогодні воно вже не може задовольнити потреби населення в продуктах харчування, тому країна експортує до 60 % продовольства. Основними сільськогосподарськими культурами є пшениця, кукурудза, бавовник, рис, цукрова тростина та овочі: томати, капус

та, цибуля, часник. Постійно збільшуються площі зрошуваних земель. Кормова база розвитку тваринництва обмежена. Розводять найбільш адаптованих до клімату країни верблюдів і віслюків, велику рогату худобу, овець, кіз тощо.

Гірничодобувна промисловість спеціалізується на видобутку нафти й природного газу, залізної та марганцевої руд, руд кольорових металів і сировини для хімічної промисловості (солі, фосфорити). Країна все більше перетворюється на імпортера енергії.

Знайдіть у додаткових джерелах інформацію про будівництво ГЕС на річці Ніл та підготуйте повідомлення.

Вторинний сектор господарства базується на чорній і кольоровій металургії, нафтопереробці, металообробці, машинобудуванні, хімічній і нафтохімічній, цементній, харчовій промисловості. Традиційна для країни легка промисловість відроджується завдяки інвестиціям із Китаю.

У країні є майже всі види транспорту, але їхня мобільність та якість невисокі. Головний вид транспорту — автомобільний. Головна залізнична магістраль пов’язує Асуан з Алек-сандрією та містами дельти Нілу. Залізниці в Єгипті належать державі, як і найбільший авіаперевізник країни «Єгипет Ейр». Міжнародні аеропорти діють у найбільших туристичних центрах та Каїрі, де працює і метрополітен. Для зовнішньоекономічних зв’язків головним є морський транспорт із його найбільшими портами — Александрія, Суец, Порт-Саїд. Суецький канал має пропускну здатність близько 80 суден на добу й забезпечує Єгипет значними доходами. На Нілі працює річковий транспорт.

Відомі у світі історико-туристичні об’єкти та пляжі Червоного моря перетворили Єгипет на туристичний центр і стали ще одним джерелом валютних надходжень до бюджету країни.

Єгипту як країні, що розвивається, притаманні специфічні для всієї групи цих країн проблеми: безробіття майже 1/5 частини працездатного населення, незаконна промислова та житлова забудова, у тому числі сільськогосподарських земель, корупція, контрабанда й чорні ринки, нестача насіння, добрив і пестицидів, нестача води та відсутність ефективних зрошувальних систем, голод та злидні, різноманітні інфекційні хвороби.

4 ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ. Просторова організація економіки Єгипту має своєрідний характер. Майже вся економічна активність зосереджена в долині Нілу та на узбережжях Середземного й Червоного морів. За їхніми межами живуть лише кочів-ники-бедуїни, які ведуть примітивне господарство.

Які країни мають подібну до Єгипту просторову організацію господарства?

Зовнішні економічні зв’язки визначаються внутрішніми потребами країни, перш за все в продовольстві. Товари і послуги країни: туристичні послуги, якісний трикотаж, продукція тропічного рослинництва, ефірні масла, парфуми, спеції, зріджений природний газ тощо.

Єгипет — головний торговельний партнер України в Африці. Єгипет закуповує продукцію українського машинобудування, військово-промислового комплексу, зерно та інше продовольство.

ВИСНОВКИ

• Територія Єгипту розташована на північному сході Африки та Си-найському півострові Азії. Місце країни в МПП визначають природні умови, багата історико-культурна спадщина та мінеральні ресурси.

• Понад 90 % населення країни проживає в долині та дельті Нілу. Каїр разом із містом Ель-Гіза сформував найбільшу міську агломерацію Африки.

• Основними джерелами доходу економіки Єгипту є туризм, грошові перекази єгиптян, які працюють за кордоном, і доходи від Суецького каналу. У сільському господарстві зайнята майже третина працездатного населення. Розвиваються гірничодобувна, хімічна, легка промисловість, металургія, машинобудування. Країна поступово стає імпортером енергії. Найважливіші види транспорту — автомобільний та морський.

• Єгипет є головним торговельним партнером України в Африці.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Оцініть перспективи економічного зростання Єгипту.

2. Поясніть особливості розміщення найбільших міст, промислових районів, морських портів, аеропортів, туристичних центрів країни.

3. Проаналізуйте доцільність використання досвіду Єгипту в розбудові туристичного комплексу України.

4. Оцініть місце Єгипту серед країн Північної Африки та континенту загалом.

5. Проаналізуйте проблеми, які заважають розвитку економіки держави.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Південно-Африканська Республіка (ПАР)
Наступна сторінка:   Нігерія (Федеративна Республіка Нігер...^