Інформація про новину
  • Переглядів: 1001
  • Дата: 2-02-2022, 09:05
2-02-2022, 09:05

36. Опрацювання двовимірних масивів даних в Python

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  35. Поняття двовимірного масиву. Вкладе...
Наступна сторінка:   37. Поняття складності алгоритмів

До типових задач опрацювання двовимірних масивів належать завдання на обчислення суми, добутку, кількості, середнього арифметичного, максимуму, мінімуму елементів кожного рядка або кожного стовпця, заданого рядка або заданого стовпця.

Уявіть, що ви керівник фірми, і вам потрібно проаналізувати динаміку продажів телефонів.

Якщо вас цікавить сумарний обсяг продажів за січень, то вам потрібно виконати додавання елементів першого стовпця таблиці — числових даних про кількість проданих телефонів. Щоб знайти загальну кількість проданих телефонів марки Samsung, треба знайти суму елементів другого рядка. Якщо ж потрібно знайти загальну кількість проданих телефонів усіх марок за рік, то слід обчислити суму всіх елементів масиву.

Додавання значень елементів двовимірного масиву

ПРИКЛАД 1. Знайти суму елементів масиву a[4, 6].

Рядки двовимірного масиву зберігаються як списки, тому при опрацюванні масиву по рядках зручно застосовувати методи роботи зі списками.

ПРИКЛАД 2. Знайти суму елементів 3-го рядка масиву a[3, 4] можна двома способами:

Звертаючись до кожного елемента рядка за його індексами

Викликавши метод sum() для списку, в якому зберігаються елементи 3-го рядка

ПРИКЛАД 3. Застосуємо обидва способи, щоб знайти суми елементів у кожному рядку масиву:

# Зовнішній цикл по рядках

# Перед початком додавання сума обнуляється

# Додавання елементів і-го рядка

# Друк суми елементів і-го рядка

або:

Якщо потрібно здійснити опрацювання двовимірного масиву по стовпцях, то за параметр зовнішнього циклу слід взяти індекс стовпця, а за параметр внутрішнього — індекс рядка.

ПРИКЛАД 4. Знайти суму 2-го стовпця масиву

# Буде надруковано 13

ПРИКЛАД 5. Знайти суми по стовпцях масиву а:

# Зовнішній цикл по стовпцях

# Додавання елементів j-го

стовпця

# Друк суми елементів j-го стовпця

Пошук елементів двовимірного масиву, які задовольняють певній

умові

ПРИКЛАД 6. Знайти кількість парних елементів у кожному стовпці масиву tabl 3 х 4.

# Зовнішній цикл по стовпцях

# Перед початком перегляду кожного стовпця

k обнуляється

# Внутрішній цикл по рядках

ПРИКЛАД 7. Знайти в кожному рядку масиву tabl 3 х 4 кількість елементів, які перевищують середнє арифметичне значення масиву:

# До значення суми додається сума елементів

і-го рядка

# Обчислення середнього арифметичного елементів

масиву

# Зовнішній цикл по рядках

ПРИКЛАД 8. Заповнити список b значеннями максимальних елементів стовпців масиву tabl 3 х 4.

# Зовнішній цикл по стовпцях

# Перед початком перегляду кожного стовпця

# m набуває значення елемента, що знаходиться

# у цьому стовпці в нульовому рядку

# Внутрішній цикл по рядках

# Максимальний елемент j-го стовпця

додається до списку b

Таким чином, опрацювання даних здійснюється шляхом застосування типових алгоритмів опрацювання одновимірних масивів.

ПРИКЛАД 9. Визначити номер рядка двовимірного масиву tabl, елементи якого утворюють найбільшу суму.

# Сума елементів і-го рядка додається до

списку ms

# Визначається максимальний елемент списку ms

# Визначається індекс елемента списку ms, який

дорівнює m

Таким чином, опрацювання даних здійснюється шляхом застосування типових алгоритмів опрацювання одновимірних масивів до рядків або стовпців двовимірного масиву.

Питання для самоперевірки

1. Запишіть оператор для обчислення суми елементів двовимірного масиву tabl (4 х 4).

2. Знайдіть суму елементів головної діагоналі масиву tabl (4 х 4).

3. Знайдіть максимальний елемент другого стовпця масиву tabl (5 х 4).

4. Знайдіть середнє арифметичне елементів 1-го рядка масиву tabl (6 х 6).

5. Заповніть список а середніми арифметичними значеннями елементів кожного рядка масиву tabl (6 х 6).

6. У 5 міст відправили вагони з десятьма різними видами товарів. Складіть програму для обчислення загальної маси продукції, відправленої в кожне місто, і загальної маси продукції кожного виду.

Вправа 36

Створити програму для виконання завдання.

Завдання. Торговельна мережа має 4 магазини. Інформація про прибуток кожного магазину по місяцях за квартал (тис. грн) зберігається в рядках двовимірного масиву. Скласти консольну програму для опрацювання масиву даних.

1) Створіть Python file із назвою Магазини.

2) Заповніть список tabl даними таблиці.

Виконайте завдання опрацювання даних таблиці:

3) За введеним номером магазина вивести його середній прибуток за 3 місяці.

4) Визначити сумарний дохід мережі магазинів.

5) Визначити, який магазин за квартал мав найбільший прибуток.

6) Визначити, у якому місяці торговельна мережа отримала найбільший прибуток.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 36 з автоматичною перевіркою результату.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  35. Поняття двовимірного масиву. Вкладе...
Наступна сторінка:   37. Поняття складності алгоритмів^