Інформація про новину
  • Переглядів: 443
  • Дата: 2-02-2022, 09:20
2-02-2022, 09:20

Словник термінів до курсу "Інформатика" за 9 клас Бондаренко

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  37. Поняття складності алгоритмів
Наступна сторінка:   1. Класифікація програмного забезпече...

Аргументи — дані, які опрацьовує функція.

Архів — файл, який містить у стисненому вигляді один або більше файлів.

Архіватори — службові програми, за допомогою яких здійснюють операції архівування та розархівування.

Архів із саморозархівуванням — виконуваний файл, який після запуску автоматично розархівовується.

Архівування даних — процес стиснення даних, що зберігаються у файлах.

База даних — упорядкована сукупність взаємопов’язаних даних.

Бот — програма, яка дає можливість зловмиснику таємно керувати вашим комп’ютером.

Брандмауер — це технічний пристрій або програмний засіб для контролю даних, що надходять до комп’ютера через мережу.

Генератор списків — синтаксична конструкція, що призначена для створення списків і заповнення їх значеннями за певними правилами.

Деінсталяція програми — процес видалення програми з комп’ютера.

Діаграма — графічне зображення, у якому числові дані подано геометричними фігурами.

Діапазон — сукупність комірок, які можна опрацьовувати як єдине

ціле.

Драйвери — спеціальні програми, які забезпечують взаємодію комп’ютера з зовнішніми пристроями.

Дропери — виконувані файли, які самі не є вірусами, але призначені для встановлення шкідливих програм.

Електронна система керування базою даних — комплекс програмних засобів для забезпечення пошуку та опрацювання даних у базі даних.

Електронний підпис — цифровий аналог звичайного підпису, яким можна скріпити всі електронні документи, що гарантуватиме їх цілісність і секретність.

Запит — засіб відбору та/або опрацювання табличних даних за заданими правилами і критеріями.

Захищений сайт — сайт, який використовує для обміну даними протоколи захищеного зв’язку.

Звіт — підготовлений до публікації чи друку електронний документ.

Зв’язок — залежність між двома сутностями, охарактеризована дієсловом.

Інсталяція програми — процес встановлення програми на комп’ютер.

Інформаційна безпека — захищеність даних та інформаційної системи від випадкових або навмисних пошкоджень та несанкціонованих посягань.

Комп’ютерний вірус — програма, яка копіює та приєднує себе до інших програм і може негативно впливати на їх виконання та роботу комп’ютера в цілому.

Ліцензія на програмне забезпечення — це угода, яка надає право на його використання.

Логічний вираз — вираз, який набуває одного із двох значень: True — істина або False — хибність.

Логічна функція — функція, один або декілька аргументів якої — логічні вирази.

Математичні функції в Excel — функції, призначені для виконання обчислень над даними комірок: округлення, перетворення чисел тощо.

Метод бульбашки — метод упорядкування списку шляхом послідовного порівняння і обміну сусідніх елементів, якщо попередній елемент виявляється більше наступного.

Одновимірний масив — пронумерована послідовність значень одного типу, що мають спільне ім’я.

Операційна система — це комплект програм, призначених для керування ресурсами, обчислювальними процесами комп’ютера, а також для забезпечення взаємодії з користувачем.

Переносна (або портативна) програма — програма, для запуску якої на комп’ютері не потрібне встановлення.

Програмне забезпечення — сукупність програм, призначених для забезпечення роботи інформаційної системи.

Рендеринг (вимальовування) — процес побудови зображення з урахуванням усіх налаштувань.

Розархівування — процес повернення даних, записаних в архіві, до початкового стану.

Системи керування базами даних — комплекс засобів і методів для створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до них.

Складений логічний вираз — вираз, у якому кілька простих логічних виразів пов’язані логічними операціями.

Складність алгоритму — кількісна характеристика, яка визначає час, що необхідний для виконання алгоритму (часова складність), і об’єм пам’яті, необхідний для його розміщення (ємнісна складність).

Скрипт-віруси — програми, що потрапляють на комп’ютер через електронну пошту, маскуючись під документи.

Сортування даних в Excel — встановлення порядку розташування рядків за даними певного стовпця (стовпців).

Спам — небажана пошта переважно рекламного характеру.

Список — упорядкований набір об’єктів різних типів, який можна змінювати.

Статистичні функції в Excel — функції для аналізу значень діапазонів комірок.

Сутність — іменований інформаційний об’єкт.

Таблиці бази даних — основний елемент СКБД, який містить розподілені за певними ознаками дані.

Точка відновлення Windows (контрольна точка відновлення) — збережена інформація про стан операційної системи і встановлених програм у певний час.

Тривимірна графіка (3Б-графіка) — розділ комп’ютерної графіки, який присвячено методам створення зображень або відео шляхом моделювання об’ємних об’єктів у тривимірному просторі.

Тривимірна модель — візуальний об’ємний прообраз певного об’єкта.

Тривимірне моделювання — процес створення BD-моделі об’єкта, що є його візуальним об’ємним образом.

Трояни — програми, що поширюються під виглядом нешкідливих програм та виконують несанкціоновані дії, передають її злочинцям через інтернет, самостійно відкривають сайти для зміни рейтингів, хакерських атак тощо.

Умовне форматування даних — автоматична зміна формату комірок залежно від значення даних у них.

Фільтрування даних в Excel — відображення в таблиці тільки тих рядків, дані яких відповідають певним умовам (умовам фільтрування).

Форма — інструмент, який являє собою зручний бланк для перегляду, заповнення і редагування вмісту таблиць та перегляду результатів запитів, що дає змогу доручити цю роботу персоналу невисокої кваліфікації.

Форматування носія даних — процес розмітки області зберігання даних.

Хробаки (черви) — програми, які самостійно поширюються мережею, не «інфікуючи» інші файли.

Часова складність алгоритму — характеристика продуктивності алгоритму, що визначається кількістю елементарних операцій, які потрібно виконати для реалізації алгоритму.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Бондаренко 2022

 
Попередня сторінка:  37. Поняття складності алгоритмів
Наступна сторінка:   1. Класифікація програмного забезпече...^