Інформація про новину
  • Переглядів: 594
  • Дата: 5-02-2022, 12:28
5-02-2022, 12:28

8. Абсолютні, відносні та мішані посилання в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  7. Інформаційна безпека
Наступна сторінка:   9. Імена клітинок та їхніх діапазонів в...

8.1.

Посилання на адреси клітинок

Пригадайте основні поняття, пов'язані з електронним процесором.

У даному розділі ми продовжимо ознайомлення з табличним процесором. Як ви пам’ятаєте з 7-го класу, в табличному процесорі зручно можна представити табличні дані, виконувати обчислення та працювати зі списками. В межах даного параграфа розглянемо види посилань табличного процесора, завдяки яким обчислення можна виконувати значно зручніше та швидше.

Нагадаємо, що табличний процесор — це прикладна програма для опрацювання даних, поданих у таблицях. Прикладом такої програми є Microsoft Excel. В даному параграфі завдання буде розглянуто на прикладі MS Excel 2019. Таблиці, які опрацьовує електронний процесор, називають електронними таблицями. Робоче поле табличного процесора MS Excel, представлене у вигляді таблиці, називають робочим аркушем. Робочий аркуш поділений на рядки та стовпці. Стовпці мають назви, що позначаються латинськими літерами. Рядки таблиці позначаються натуральними числами. Клітинка таблиці — це елемент для збереження даних у таблиці. Кожна клітинка має адресу, що складається з назви стовпця і номера рядка, на перетині яких вона знаходиться. Клітинка може містити число, текст або формулу.

Дізнайтеся про різні версії Excel.

Якщо в таблиці потрібно створити список або застосувати ту саму формулу декілька разів в одному стовпці чи рядку, зручно використовувати автозаповнення,

при якому утворюється послідовність чисел або копіюються формули з урахуванням нових даних.

Як вам уже відомо, під час копіювання формули, адреса клітинки, що входить до неї, змінюється залежно від того, куди буде здійснено копіювання.

Але це не завжди зручно. Іноді в завданні використовують дані, які є сталими і не потребують змін. А отже, у формулі вони також мають бути сталими. Розглянемо такий випадок на прикладі наступного завдання.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 1

Відомо ціни товарів у гривнях. Потрібно перевести ціну товару з гривень у деяку грошову одиницю, наприклад, в холінги.

Зрозуміло, що для виконання поставленого завдання, в клітинку С4 треба записати формулу =В4/В1.

Для автоматизації обчислень в наступних клітинках у 7-му класі ми використовували автозаповнення. Використаємо автозапо-внення і зараз.

Але, що ми бачимо? У клітинках С5 та С6 виникли помилки. Давайте розбиратися, чому вони з’явилися.

Застосуємо до аркуша режим перегляду формул та проаналізуємо їх. Для цього на вкладці Формули оберемо інструмент Показати формули.

Отже, ми бачимо, що в клітинках С5 і С6 ділення відбувається не на значення клітинки В1, у якій розташовано курс валют, а на клітинки, розташовані нижче (В2 та В3). Звичайно, якщо змінити у цих формулах посилання з В2 та В3 на В1, ділення буде виконуватися правильно.

Виправлення формул у такий спосіб для двох рядків, звичайно, не є проблемою. А якщо таких формул потрібно ввести не три, а двадцять або навіть сто і більше? Що тоді робити? Як не припуститися помилки і скоротити час на введення формул?

Якщо уважно поглянути на останні, вже правильно введені формули, то всі вони містять посилання на ту саму клітинку В1.

Щоб посилання на клітинку В1 в результаті копіювання формули не змінювалося, адресу клітинки В1 слід «зафіксувати».

У програмі Excel це роблять за допомогою символу $. Його можна розташовувати перед назвою стовпця і перед номером рядка залежно від того, яку частину формули потрібно зафіксувати.

Для нашого випадку знак долара потрібно поставити перед номером рядка, оскільки формулу потрібно копіювати по рядках у межах одного стовпця.

Залежно від того, яку частину адреси зафіксовано та чи зафіксовано її взагалі, розрізняють відносні, абсолютні та мішані посилання на адреси клітинок. Їхні види представлено в таблиці нижче на прикладі адреси клітинки А1.

Таблиця 8.1. Види посилань

Адреса

Тип посилання

Змінення адреси після її копіювання

A1

Відносне

Змінюються назва стовпця та номер рядка

$A$1

Абсолютне

Адреса не змінюється

A$1

Мішане

Змінюється тільки назва стовпця

$A1

Мішане

Змінюється тільки номер рядка

Зазначимо, що під час уведення та редагування формул ви можете швидко змінювати тип посилання на адреси, натискаючи клавішу F4. Нижче показано, як це відбувається на прикладі адреси клітинки А1.

ВПРАВА 8.1

Завдання. Створити таблицю за зразком та ввести формули у зафарбовані клітинки для виконання необхідних розрахунків.

1. Створіть таблицю та виконайте форматування відповідно до зразка. Примітка. Для розташування тексту в клітинці у два рядки скористайтеся інструментом Переносити текст на вкладці Основне. Для створення верхнього індексу виділіть число, в області Шрифт відкрийте діалогове вікно та встановіть опцію Надрядковий.

2. Зробіть активною клітинку В5.

3. Оберіть інструмент Автосума та натисніть Enter. В результаті суму площ країн буде знайдено.

4. До клітинки С2 введіть формулу обчислення площі Ірландії. Для цього необхідно значення площі Ірландії розділити на загальну площу.

5. Виділіть клітинку С2 та введіть формулу =В2Ш$5. (Знак $ встановлено перед номером рядка, оскільки В5 є сталим для кожної країни)

6. Скопіюйте формулу вниз, використовуючи автозаповнення.

7. Самостійно заповніть формулами й інші порожні клітинки таблиці.

8. Встановіть у діапазонах клітинок С2:С4, Е2:Е4, G2:G4 відсотковий формат.

ВПРАВА 8.2

Завдання. Створити таблицю відповідно до зразка та виконати в ній необхідні обчислення.

1. Створіть таблицю за зразком, увівши необхідні дані та виконавши форматування.

2. До клітинок D13 та D14 уведіть поточні курси валют.

3. Заповніть формулами клітинки, виділені зеленим кольором. Для формул використовуйте посилання на клітинки D13 та D14, що містять курси валют.

4. Скопіюйте формули із зелених клітинок вниз, застосувавши автозаповнення.

5. Установіть у клітинках E2:I11 грошовий формат відповідно до зазначених валют.

Виконайте вправу 8.3.

Контрольні запитання та завдання

1. Яке призначення табличного процесора?

2. Що таке адреса клітинки?

3. Які дані може містити клітинка?

4. Які існують види посилань на адреси клітинок?

5. Як виконати перехід від одного виду посилання до іншого при введенні формули?

Питання для роздумів

1*. У яких випадках можна використовувати відносні посилання, а коли — абсолютні чи змішані? Наведіть приклади.

2*. Чи існують випадки, коли замість мішаного посилання можна скористатися абсолютним посиланням. Наприклад, $A$1 замість A$1. Наведіть приклади.

Завдання для досліджень

1*. Дослідіть, для чого використовують у MS Excel стиль посилань R1C1.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  7. Інформаційна безпека
Наступна сторінка:   9. Імена клітинок та їхніх діапазонів в...^