Інформація про новину
  • Переглядів: 774
  • Дата: 19-11-2018, 00:57
19-11-2018, 00:57

Сучасні виклики екологічно-ресурсного, соціально-економічного та глобально-регулятивного походження. Глобальні ризики

Категорія: Географія

Попередня сторінка:  Нігерія (Федеративна Республіка Нігер...
Наступна сторінка:   Прояв глобальних викликів

1. Пригадайте, що таке глобальна проблема людства. 2. Назвіть головні глобальні проблеми сучасності.

1 СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ЕКОЛОГІЧНО-РЕСУРСНОГО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ГЛОБАЛЬНО-РЕГУЛЯТИВНОГО ПОХОДЖЕННЯ. Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується кількома основними викликами, які визначатимуть розвиток людства у XXI ст. Їх можна об’єднати в три основні групи: екологічно-ресурсні, соціально-економічні та глобально-регулятивні.

До першої групи належать екологічний, природно-ресурсний та продовольчий виклики. Екологічний виклик вам добре відомий. Ми пам’ятаємо про аварію на Чорнобильській АЕС та її наслідки. Проте зараз екологічна проблема не є регіональною, вона набула глобального характеру і загрожує існуванню людства. З історії ви знаєте, що в минулі часи регіональні екологічні кризи вже призводили до зникнення цивілізацій. Сучасна глобальна екологічна криза загрожує руйнуванням озонового шару атмосфери, глобальним потеплінням, знищенням природного довкілля тощо. І хоча деякі вчені вважають, що вплив людської діяльності на клімат нашої планети перебільшений, є очевидним, що він наростає і становить небезпеку існуванню людства.

Із курсу історії пригадайте цивілізації, зникнення яких стало результатом регіональних екологічних криз.

Природно-ресурсний виклик полягає в прогресуючому вичерпанні багатьох традиційних, найбільш доступних ресурсів розвитку економіки. Переорієнтація на нетрадиційні природні ресурси ще не дає бажаного результату. Особливо відчутною стає нестача найдоступніших за глибиною залягання та районами видобутку родовищ марганцевої, мідної, нікелевої, залізної руд. Помітно збідніли ресурси алюмінієвої сировини, передусім багатих родовищ бокситів.

Охарактеризуйте переорієнтацію економіки на використання нетрадиційних природних ресурсів на прикладі енергетики.

Важливим є продовольчий виклик. Населення планети невпинно зростає, а обсяг сільськогосподарських угідь зменшується. І хоча останнім часом кількість населення, що постійно недоїдає, зменшилася, проблема не вирішена. Нерідко її намагаються розв’язати шляхом збільшення обсягів виробництва дешевих неякісних продуктів харчування. Цей

виклик накладається на екологічний та природно-ресурсний і ще більше загострюється. Зміна клімату, поширення посухи на нові регіони планети поглиблюють продовольчу кризу.

Соціально-економічний виклик є комплексом гострих соціально-економічних проблем світу. Поглиблюється криза глобального і регіонального управління економікою. Це призводить до відсутності довгострокового стабільного її розвитку. Ці події відбуваються на тлі демографічної кризи: в одних країнах поширюється процес старіння населення, в інших швидко зростає його кількість. Виникають неконтрольовані міграційні потоки, які спричиняють хаос у соціально-економічному розвитку країн та регіонів. Наростають соціальна нерівність, глобальна злочинність (нові її види пов’язані з інформатизацією глобального суспільства), тероризм.

Проаналізуйте останні світові новини щодо негативних наслідків, які пов'язані із соціально-економічними викликами. Підготуйте повідомлення.

Глобально-регулятивні виклики визначаються дією цілого комплексу проблем. Головною з них є сучасна криза глобального геополітич-ного устрою, який сформувався після Другої світової війни. У її основі лежить культурно-

освітня криза, тобто переведення системи духовних цінностей людини до примітивного задоволення матеріальних потреб. Відбувається відчутна криза традиційних функцій держави. В умовах глобалізації і постійного зростання можливостей окремих індивідів, їхніх груп і регіонів держава вже не може контролювати всі види діяльності людини. Посилюється регіональна диференціація країн і регіонів із виокремленням нових територій (мал. 1).

Пригадайте традиційні функції держави та поясніть, які з них потребують найбільшого вдосконалення.

2 ГЛОБАЛЬНІ РИЗИКИ, ЇХНЯ ВІДМІННІСТЬ ЗА ВПЛИВОМ І ТЕМПАМИ ЗРОСТАННЯ Отже, наростання глобальних ризиків, які становлять небезпеку існуванню людства, є реальністю. Нам відомі приклади зникнення багатьох цивілізацій, які не змогли правильно оцінити й побороти виклики, що поставило перед ними життя. Проте в минулому не існувало такої великої кількості викликів, і вони ніколи не мали глобального характеру. Ще однією специфічною рисою глобальних ризиків сучасності є їх системний характер, взаємо-пов’язаність та залежність. Це призводить до виникнення глобальної кризи всіх сфер діяльності людини, необхідності докорінної зміни світової

суспільної системи, переходу до принципово нової системи розвитку людства.

Гострота прояву окремих глобальних викликів у наш час не однакова, існуванню людства також загрожують екологічний та геополітичний виклики. Економічна діяльність людства спричинила на окремих територіях нашої планети майже повну деградацію природного середовища існування людини, перетворивши їх на зони екологічної катастрофи в Китаї, Індії, Центральній Африці, Південній Америці тощо. Рівень забруднення найбільших міст перетворює їх на небезпечні для життя території. Високорозвинені країни цілеспрямовано переносять свої екологічно небезпечні виробництва до країн, що розвиваються. Це ще більше загострює ситуацію. Деякі країни, наприклад США, відмовляються брати участь у спільних з іншими державами програ

мах зменшення шкідливих викидів промислових підприємств в атмосферу.

Другою критичною проблемою людства є криза глобального геополітичного устрою. Деякі країни (Росія, Північна Корея, Іран) відмовляються жити за загальними правилами й діють, керуючись правом сильнішого.

У наш час ситуація погіршилася. Збільшення кількості країн світу, що мають ядерну зброю, може призвести до поширення нової світової війни й знищення людства на Землі.

За допомогою додаткових джерел визначте, які країни світу володіють ядерною зброєю.

Перегляньте доповідь про глобальні ризики Всесвітнього економічного форуму (reports. weforum.org/global-risks-2017 — Давос).

ВИСНОВКИ

• Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується трьома групами основних викликів: екологічно-ресурсних, соціально-економічних і глобально-регулятивних. Сучасна глобальна екологічна криза загрожує руйнуванням озонового шару атмосфери, глобальним потеплінням, знищенням довкілля, вичерпанням традиційних ресурсів тощо.

• Соціально-економічні виклики — це комплекс гострих соціально-економічних проблем світу: криза глобального й регіонального управління економікою, демографічна криза, тероризм тощо.

• Глобально-регулятивні виклики пов'язані з кризою глобального геополітичного устрою, який сформувався після Другої світової війни.

• Критичною проблемою людства є криза глобального геополітичного устрою, що становить небезпеку існуванню людства на Землі.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть сучасні глобальні виклики.

2. Проаналізуйте сучасні глобальні виклики, пов'язані зі змінами клімату та природними катаклізмами.

3. Оцініть прояви сучасних глобальних викликів на державному та локальному рівнях на прикладі конкретної країни.

4. Поясніть причини й наслідки перенесення екологічно небезпечних виробництв із високорозвинених країн до країн, що розвиваються.

 

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 Попередня сторінка:  Нігерія (Федеративна Республіка Нігер...
Наступна сторінка:   Прояв глобальних викликів^