Інформація про новину
  • Переглядів: 503
  • Дата: 5-02-2022, 12:29
5-02-2022, 12:29

9. Імена клітинок та їхніх діапазонів в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  8. Абсолютні, відносні та мішані посила...
Наступна сторінка:   10. Практична робота 2. «Розв'язування з...

9.1.

Створення імен клітинок та діапазонів

Якщо клітинка або діапазон клітинок часто використовуються, у формулах їх зручно називати. Розглянемо, що таке імена клітинок і як їх використовувати.

Ви знаєте, що кожна клітинка має свою адресу і за умовчанням її ім’я складається з назви стовпця та номера рядка на перетині яких вона знаходиться. Але клітинці можна надати й інше ім’я на власний розсуд користувача.

Так, наприклад, клітинці В2 можна надати ім’я координата_1. Як правило, імена надають відповідно до тих даних, що містить клітинка. Також можна надавати імена і діапазонам клітинок.

Створення імені клітинки або діапазону

1 спосіб

1. Виділити клітинку.

2. Перейти до поля Ім’я (ліворуч від рядка формул).

3. Увести ім’я клітинки, наприклад, координата_1.

4. Натиснути Enter. В результаті ім’я буде створено.

2 спосіб

1. Виділити клітинку.

2. На вкладці Формули обрати інструмент Визначити ім’я.

3. Перейти до поля Ім’я.

4. Ввести ім’я клітинки, наприклад, координата_1.

5. Натиснути OK. В результаті ім’я буде створено.

Аналогічно можна надати ім’я і діапазону клітинок.

Для переходу до клітинки, що має ім’я, необхідно у поля Ім’я обрати бажане ім’я клітинки. В результаті табличний курсор переміститься саме до тієї клітинки, що має це ім’я.

Для створення імен клітинок та діапазонів існують певні правила.

1. Ім’я може містити букви, цифри, символи: «?», «.», «_», «\».

2. Ім’я не може містити пробіли — їх, як правило, замінюють символом підкреслення.

3. Ім’я може починатися лише з букви, символів «_» або «\».

4. Не можна створювати ім’я, що розпізнається як адреса клітинки (А5, ВХ3 тощо).

5. Ім’я не може містити більше, ніж 255 символів.

6. Не можна називати клітинки літерами R і С.

Слід також зауважити, що при використанні імен клітинок та діапазонів необхідно враховувати, що за умовчанням вони є абсолютними посиланнями.

Звичайно, створеними іменами клітинок можна керувати. А саме: переглядати, видаляти, змінювати саме ім’я, посилання на клітинки або діапазони тощо. Для цього необхідно обрати інструмент Диспетчер імен на вкладці Формула.

У даному вікні відображено перелік імен з їхніми значеннями, посиланнями, областю застосування та примітками. З використанням відповідних кнопок можна створити нове ім’я, а також редагувати та видаляти вже наявне.

9.2.

Використання імен. Практичне завдання 1

Розглянемо використання імен клітинок на практиці. Згадаємо завдання з попереднього параграфа, де необхідно було знайти ціну товару в холінгах. Тут доцільно надати ім’я клітинці В1, що містить курс холінгу, можна назвати клітинку, наприклад, холінг.

1. Для надання імені виділіть клітинку В1.

2. Оберіть поле Ім’я та введіть ім’я холінг.

3. Натисніть Enter.

4. У клітинці обчислення ціни товару в холінгах до клітинки С4 введіть формулу: =В4/В1. (При введенні формули клацайте на відповідні клітинки, а не

вводьте з клавіатури). В результаті у формулі замість адреси клітинки В1 буде відображено її ім’я холінг.

5. Натисніть Enter та застосуйте до наступних клітинок автозаповнення. В результаті обчислення буде виконано правильно, адже ім’я клітинки має абсолютне посилання.

Дізнайся більше про використання імен діапазонів.

ВПРАВА 9.1

Завдання. Виконати в таблиці необхідні розрахунки, надавши імена клітинкам.

1. Створіть таблицю за зразком або завантажте файл BnpaBa_9_1.xlsx.

2. Надайте імена клітинкам E3, E4, ..., E7 (Опалення, Водопостачання,

тощо).

a. Виділіть клітинку Е3.

b. Перейдіть до поля Ім’я.

c. Введіть ім’я Опалення та натисніть Enter.

d. Аналогічно надайте імена іншим клітинкам.

3. Обчисліть вартість опалення в кожній квартирі за місяць.

a. До клітинки F11 уведіть формулу для розрахунку вартості опалення за місяць: (ціна за 1 м1 2 3 4 ) * (площа квартири). Для цього виділіть клітинку F11 та введіть формулу =Опалення*В12.

b. Виконайте копіювання формули до клітинок знизу, використовуючи дію автозаповнення.

4. До інших клітинок формули введіть самостійно.

ВПРАВА 9.2

Завдання. Створити таблицю відповідно до зразка. Обчислити значення у за формулою:

1. Створіть таблицю відповідно до зразка.

2. Надайте клітинкам А2, В2 та С2 імена P, Q і T відповідно.

3. Обчисліть значення змінних Q і T, увівши необхідні формули до клітинок В2 і С2.

4. До клітинки В5 введіть формулу для знаходження значення змінної у:

=(P+2*A5)/Q-A5A2/(T+1).

5. Застосуйте до попередньої формули дію автозаповнення, виконавши її копіювання до діапазону В6:В14.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке ім’я діапазону клітинок?

2. Для чого клітинці надають ім’я?

3. Як створити ім’я діапазону клітинок?

4. Як змінити ім’я клітинки?

5. Де можна переглянути імена клітинок, які вже названі?

Питання для роздумів

1. Як задати ім’я клітинці тільки для даного аркуша?

2*. Чи можна для створення нового імені діапазону використовувати клітинки, яким уже надано імена?

3*. Чи може одна й та сама клітинка мати декілька імен?

Завдання для досліджень

1. Визначте, як надати ім’я клітинці за допомогою її контекстного меню.

2*. Визначте, як виділити одночасно декілька діапазонів за допомогою їхніх імен.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  8. Абсолютні, відносні та мішані посила...
Наступна сторінка:   10. Практична робота 2. «Розв'язування з...^