Інформація про новину
  • Переглядів: 408
  • Дата: 5-02-2022, 12:34
5-02-2022, 12:34

13. Логічні функції в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  12. Статистичні функції в Excel
Наступна сторінка:   14. Умовне форматування в Excel

Використання логічних функцій

Ще один тип розповсюджених функцій — логічні функції. У MS Excel можна вирішувати завдання, виконання яких залежить від певної умови. Частину таких завдань можна реалізувати, використовуючи функції з категорії Логічні.

Однією з основних функцій даної категорії є функція IF (рос. ЕСЛИ) , яка має такий синтаксис:

=IF(Пог_вираз;Значення_якщо_істина;Значення_якщо_хибність).

Наведена блок-схема демонструє дію логічної функції IF. Першим аргументом даної функції є логічний вираз, який містить умову. Якщо умова виконується, буде знайдено значення виразу, вказане у функції як другий аргумент, у разі невиконання умови буде знайдено значення виразу, що є третім аргументом функції.

Розглянемо використання даної функції на практиці.

ВПРАВА 13.1

Завдання. Дано чисельник та знаменник дробу. У клітинці С2 вивести повідомлення, яким є цей дріб: правильним чи неправильним. (Правильним є дріб, у якого чисельник менший за знаменника.)

1. Уведіть дані до клітинок А1, А2 та С1 та виконайте форматування відповідно до зразка (рис. 13.2).

2. Уведіть формулу для визначення типу дробу.

a. Виділіть клітинку С2.

b. На вкладці Формула, перейдіть до категорії Логічні та оберіть функцію IF.

c. Як перший аргумент укажіть умову А1 <A2.

d. У полі другого аргументу введіть напис, що має виводитися у разі виконання умови, а саме, "правильний".

e. Третій аргумент — це напис, що виводиться, якщо умова не виконується. Тут уведіть напис "неправильний".

f. Натисніть ОК. В результаті ви маєте одержати повідомлення, що дріб є правильний. Замініть значення чисельника на 8, тепер має з’явитися повідомлення, що дріб є неправильним.

J3.2.

Використання складених логічних виразів

Як і в програмуванні, в табличному процесорі можна використовувати складені логічні вирази, для яких використовують логічні зв’язки AND (рос. И), OR (рос. ИЛИ) та NOT (рос. НЕ). У дужках даних функцій логічні вирази записують через крапку з комою.

Для порівняння числових значень використовують знаки порівнянь:

= , <> — дорівнює, не дорівнює;

>, < — більше, менше;

>=, <= — більше або дорівнює, менше або дорівнює.

ВПРАВА 13.2

Завдання. Відомо час, за який учні подолали дистанцію у 100 м. Визначити, яке місце посів кожний учень, та надати відповідно до цього рекомендації: якщо 1-е, 2-е або 3-є місце — «Призер», інакше — «Тренуйся далі».

1. Створіть таблицю відповідно до зразка (рис. 13.3).

2. У діапазоні С3:С7 визначте рейтинг учнів, скориставшись RANK.EQ.

3. У клітинці D3 введіть формулу для надання рекомендації.

a. Зробіть активною клітинку D3 та викличте майстра функції.

b. Оберіть функцію IF з категорії Логічні.

c. Оскільки в якості логічного виразу ми маємо встановити умову, що значення клітинки С3 має приймати одне із значень 1, 2 або 3, слід скористатися функцією OR. Для цього у діалоговому вікні Аргументи функції, перебуваючи у полі Лог_вираз, відкрийте список функцій, клацнувши на стрілку в полі, що розташоване ліворуч від рядка формул (рис. 13.4) та оберіть функцію OR. (Якщо дана функція у списку не відображається, скористайтеся командою Інші функції...)

d. Як перший аргумент функції OR установіть логічний вираз C3=1, як другий аргумент — C3=2, як третій —

C3=3.

e. У рядку формул після введеної умови OR(C3=1;C3=2;C3=3) поставте крапку з комою. В результаті ви маєте повернутися до вікна функції IF.

f. У полі Значення_якщо_істина введіть "Призер".

У полі Значення_якщо_хибність — "Тренуйся далі".

g. Натисніть ОК. В результаті має бути сформовано повідомлення для першого спортсмена.

h. Скопіюйте створену формулу, використовуючи автозаповнення.

j3.3.

Вкладені розгалуження

Щоб перевірити більш ніж одну умову, використовують вкладення функції IF. Так, наприклад, відомо результати ігор між двома командами «Квант» і «Алмаз». У діапазоні D2:D6 необхідно визначити для кожної гри, хто переміг, або вивести повідомлення про нічию (рис. 13.5).

Блок-схема розв’язання цього завдання буде мати такий вигляд (рис. 13.6).

В MS Excel для реалізації такого алгоритму використовують вкладення функції. Для даного випадку формула має бути такою:

Червоним кольором тут позначено вкладену функцію IF.

ВПРАВА 13.3

Завдання. Вивести інформацію про результати змагань між командами «Квант» та «Алмаз», керуючись даними, поданими вище.

1. Створити таблицю відповідно до зразка (рис. 13.5).

2. До клітинки D2 ввести формулу, що виводить результат гри між командами.

a. У клітинці D2 викличте майстра функції.

b. Оберіть функцію IF з категорії Логічні.

c. Як перший аргумент даної функції введіть умову B2>C2.

d. У полі Значення_якщо_істина введіть назву команди «Квант».

e. Перейдіть до поля Значення_якщо_хибність.

f. У списку функцій оберіть функцію IF. В результаті має з’явитися вікно Аргументи функції для формування вкладеної функції IF.

g. Як перший аргумент уведіть умову B2<C2.

h. У полі Значення_якщо_істина введіть назву команди «Алмаз».

i. В полі Значення_якщо_хибність уведіть повідомлення — Нічия.

j. Натисніть ОК. В результаті має бути сформоване повідомлення для першої гри.

k. Для одержання повідомлення для усіх ігор застосуйте до формули автозапо-внення.

Дізнайтеся про використання функцій із категорій Текстові та Дата та час.

ВПРАВА 13.4

Завдання. Дано номер автобусного квитка, визначити, чи є цей номер «щасливим». Щасливим уважається той квиток, у якого сума перших трьох цифр номера дорівнює сумі останніх трьох цифр номера.

Контрольні запитання та завдання

1. Для чого використовують функції з категорії Логічні?

2. Опишіть синтаксис функції IF.

3. Для чого використовують функції AND, OR, NOT?

4. Опишіть синтаксис функції AND.

Питання для роздумів

1*. У яких випадках використовують вкладені логічні функції?

2*. Чи можна використовувати вкладення функції AND в OR і навпаки?

Завдання для досліджень

1*. Скільки логічних виразів може містити функція OR?

2*. Скільки вкладень може містити функція IF?

3*. Порівняйте синтаксис функції IF у MS Excel з логічним оператором у мові Python.

4**. Яке призначення і синтаксис функції IFERROR (ЕСЛИОШИБКА)?

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  12. Статистичні функції в Excel
Наступна сторінка:   14. Умовне форматування в Excel^