Інформація про новину
  • Переглядів: 281
  • Дата: 5-02-2022, 12:35
5-02-2022, 12:35

14. Умовне форматування в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  13. Логічні функції в Excel
Наступна сторінка:   15. Практична робота 3. «Використання вб...

При створенні та форматуванні документів з великою кількістю даних зручним є застосування такої можливості Excel, як умовне форматування.

Умовне форматування — це створення певного формату клітинки у разі виконання вказаної умови.

Це може бути зміна шрифту, його кольору, заливка клітинки тощо. Створюючи умовне форматування в Excel, широко застосовують візуальні засоби виділення даних, такі як кольорові шкали, гістограми, набори значків тощо.

Л4.ЛЇ

Використання кольорової шкали

Кольорова шкала — це графічне виділення, що дозволяє зрозуміти розподіл даних. За допомогою кольорової шкали, використовуючи градації двох або трьох кольорів, можна порівнювати діапазони клітинок. Водночас рівень яскравості кольору відповідає найбільшим, середнім або найменшим значенням. Так, на рис. 14.1 найбільше значення позначається синім кольором, найменше — червоним.

Для одного й того ж числового ряду можна застосовувати різні вбудовані кольорові шкали, а також можна створити і власну шкалу.

ВПРАВА 14.1

Завдання. У таблиці з числовими даними застосувати умовне форматування з використанням колірної шкали до діапазону A1:AL33 для одержання деякого зображення.

1. Відкрийте файл Вправа_14_1.х^х з матеріалів до даного параграфа.

2. Виділіть діапазон A1:AL33.

3. У групі Стилі на вкладці Основне оберіть Умовне форматування ► Кольорові шкали.

4. Оберіть першу кольорову схему.

5. Поекспериментуйте з вибором інших схем кольорових шкал.

6. Створіть копію даного аркуша та застосуйте до діапазону A1:AL33 команду Набори піктограм з меню інструменту Умовне форматування.

л4.2.

Використання правил виділених клітинок

Форматування за допомогою правил виділених клітинок застосовують до клітинок з текстом, числовими значеннями та значеннями дати або часу. Дане форматування використовують для спрощення пошуку деяких клітинок у діапазоні з застосуванням оператора порівняння.

Розглянемо використання даного типу умовного форматування, виконавши практичну вправу.

ВПРАВА 14.2

Завдання. В електронному журналі червоним кольором виділити клітинки з оцінками високого рівня, зеленим кольором — достатнього, жовтим — низького.

1. Введіть дані до таблиці, як на рис. 14.2 (без форматування) або відкрийте файл Вправа_14_2^^ з матеріалів до даного параграфа.

2. Застосуйте умовне форматування для оцінок високого рівня.

a. Виділіть діапазон В2^11, що містить оцінки.

b. На вкладці Основне в меню інструмента Умовне форматування оберіть команду Правила виділених клітинок 4 Між...

c. У вікні Між установіть початкове значення 10, кінцеве 12.

d. У наступному полі зі списком оберіть форматування Блідо-червона заливка з темно-червоним текстом.

e. Натисніть ОК. В результаті оцінки, що мають високий рівень, повинні бути підсвічені червоним. Звичайно, при зміні оцінки на оцінку нижчого рівня підсвічування буде прибрано.

3. Аналогічно встановіть умовне форматування для оцінок достатнього та низького рівнів.

54.3.

Ще один вид умовного форматування — гістограми. Цей вид форматування використовують для порівняння значення клітинки відносно значень інших клітинок. При цьому довжина стовпчика гістограми відповідає значенню клітинки (чим більше значення — тим він довший).

Використовувати такий спосіб умовного форматування доречно до даних, наприклад, такої таблиці, як наведено на рис. 14.3.

Щоб застосувати такий вид умовного форматування для виділеного діапазону, треба обрати команду Гістограми з меню інструмента Умовне форматування. Після чого вибрати бажаний вид гістограми із запропонованих схем.

ЇЇ4.4.

Створення власного правила з використанням формул

Бувають випадки, коли заготовок, що містить інструмент Умовне форматування, недостатньо для розв’язання поставленої задачі. У вправі 14.3 виконаємо завдання, в якому треба виконати

форматування залежно від значень, що розташовані не в самій клітинці, де здійснюється форматування, а в деякій іншій клітинці.

ВПРАВА 14.3

Завдання. Дано таблицю, що містить середній бал учнів і значення прохідного бала для вступу до деякого ВНЗ. Виділити рожевим кольором середні бали тих учнів, що мають можливість вступити до даного ВНЗ.

1. Створіть таблицю, як на рис. 14.4 (без форматування), або завантажте файл BnpaBa_14_3.xlsx з матеріалів до даного параграфа.

2. Виділіть діапазон клітинок С2:С9.

3. В меню інструмента Умовне форматування оберіть команду Створити правило... В результаті має відкритися вікно Нове правило форматування.

4. В даному вікні оберіть команду Використовувати формулу для визначення клітинок для форматування.

У полі даного вікна необхідно ввести логічний вираз, у разі істинності якого буде виконуватися умовне форматування виділених клітинок. Отже, це має бути формула C2>=$C$11. Тут С2 є відносним посиланням, оскільки значення середнього бала для кожного учня в діапазоні змінюється, посилання на клітинку С11 є абсолютним, оскільки для усіх учнів прохідний бал є сталим.

5. Уведіть формулу C2>=$C$11.

6. Клацніть кнопку Форматувати... та встановіть рожевий колір зафарбування клітинки.

7. Натисніть ОК. В результаті значення у стовпці С, що є більше прохідного балу будуть зафарбовані рожевим кольором.

Примітка. Якщо потрібно змінити створене правило, виділіть клітинки, до яких застосовано умовне форматування, та виконайте команду Умовне форматування 4 Керувати правилами., оберіть правило та натисніть кнопку Редагувати правило. .

8. У клітинці С11 змініть значення прохідного бала та перевірте, як буде змінюватися підсвічення балів учнів.

9*. Змініть створене правило таким чином, щоб підсвічувалися не лише результати учнів, а весь рядок з інформацією про учня, як на рис. 14.4.

Контрольні запитання та завдання

1. Для чого використовують умовне форматування?

2. Які способи умовного форматування ви знаєте?

3. Як виконати умовне форматування виділеного діапазону?

4. Який спосіб умовного форматування потрібно застосувати для виділення клітинок, значення яких належать числовому діапазону?

Питання для роздумів

1*. Наведіть приклади завдань, для яких доцільно використовувати умовне форматування за допомогою гістограм.

2*. Чи можна при створенні власного правила умовного форматування скористатися майстром формул?

Завдання для досліджень

1*. Укажіть послідовність дій установлення умовного форматування для клітинок, які містять дати з тими подіями, що відбулися раніше за поточну дату.

2*. Дослідіть, як можна встановити умовне форматування для даних, які є більшими (меншими) за середнє арифметичне даних деякого діапазону.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  13. Логічні функції в Excel
Наступна сторінка:   15. Практична робота 3. «Використання вб...^