Інформація про новину
  • Переглядів: 340
  • Дата: 5-02-2022, 12:36
5-02-2022, 12:36

15. Практична робота 3. «Використання вбудованих функцій. Умовне форматування в Excel»

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  14. Умовне форматування в Excel
Наступна сторінка:   16. Створення діаграм в Excel

ЗАВДАННЯ 1

У заданому шаблоні робочого аркуша Тестування реалізувати перевірку відповідей на запитання тестів, оцінити відповіді за 12-бальною шкалою оцінювання. У бланку відповідей правильні відповіді підсвітити зеленим кольором, неправильні — рожевим.

1. Завантажте файл nP_3.xls з матеріалів до даного параграфа.

2. На аркуші Тестування виконайте форматування таблиці відповідно до зразка (рис. 15.1).

Пояснення. У клітинках А3:В22 введено запитання та варіанти відповідей. У клітинках Е2:Н2 — правильні відповіді на запитання, згодом вони будуть приховані, щоб той, хто буде давати відповіді на запитання, їх не бачив. У клітинках Е5:Н5 залежно від відповіді буде зараховано 1 або 0 балів, а в клітинці Е8 має бути виставлена оцінка за тест.

3. До клітинок Е4:Н4 введіть відповіді довільним чином.

4. У клітинці Е5 уведіть формулу для перевірки правильності відповіді та зарахування одного бала, якщо відповідь є правильною: =IF(E2=E4;1;0). Скопіюйте цю формулу до діапазону F5:H5, використовуючи автозапо-внення.

5. У клітинці I5 полічіть загальну кількість набраних балів за тестування.

6. У клітинці Е8 уведіть формулу для виставлення оцінки за 12-бальною системою оцінювання. Для цього потрібно загальну кількість балів (I5) поділити на кількість запитань і помножити на 12. Результат має бути цілим числом.

7. До клітинок Е4:Н4 застосуйте умовне форматування: якщо в клітинці відповідь правильна, то вона зафарбована в зелений колір, якщо неправильна, то — в рожевий.

a. Виділіть діапазон Е4:Н4.

b. На вкладці Основне в групі Стилі оберіть команду Умовне форматування 4 Створити правило.

c. У вікні Нове правило форматування оберіть команду Використовувати формулу для визначення клітинок для форматування.

d. У полі Форматувати значення, для яких ця формула має значення ІСТИНА введіть формулу: E5=1 або Е2=Е4.

e. Клацніть кнопку Форматувати... та встановіть зелений колір зафарбування клітинки. Натисніть ОК.

f. Самостійно створіть правило для встановлення умовного форматування, якщо відповідь неправильна.

8. Приховайте проміжні обчислення та правильні відповіді, щоб особа, яка проходить тестування, їх не бачила.

a. Виділіть клітинки D2:H2 і D5:I5.

b. Установіть для них білий колір літер.

Примітка. Excel у своєму арсеналі має і більш професійний підхід для приховування даних і формул з подальшим захистом аркуша від змін. При бажанні з цією можливістю ви можете ознайомитися самостійно.

9*. Змініть формулу в клітинці Е8, враховуючи, що якщо користувач не надав жодної відповіді, він має замість 0 балів отримати оцінку 1 бал.

Дізнайся більше про захист клітинок.

ЗАВДАННЯ 2

Розв’язати квадратне рівняння Відповідь представити у вигляді двох чисел, округлених до двох десяткових знаків, або у вигляді повідомлення «немає розв’язків». Повідомлення про відсутність розв’язків підсвітити жовтим кольором, додатні розв’язки — рожевим, а від’ємні — блакитним.

1. Перейдіть до аркуша Квадратне рівняння.

2. У клітинках А2:С2 введіть довільні числа, які є коефіцієнтами квадратного рівняння.

3. У клітинці Е2 обчисліть дискримінант квадратного рівняння за формулою: D = Ь2 — 4ос.

4. До клітинок В4 і В5 уведіть формули для обчислення коренів квадратного рівняння з урахуванням умови: якщо D < 0, то рівняння не має коренів.

a. До клітинки В4 введіть формулу:

=^(Е2<0;"немає розв’язків,,;(-B2+SQRT(E2))/(2*A2)).

b. До клітинки В5 уведіть формулу самостійно.

5. Виконайте умовне форматування клітинок В4 і В5, указане в умові завдання.

ЗАВДАННЯ 3

На аркуші Заробітна платня заповнити таблицю відповідно до запропонованих умов.

Нарахування за лікарняні дні залежать від стажу роботи: до 3-х років — 50%; від 3-х до 5-ти років — 60%; від 5-ти до 8-ми років — 70 %; більше 8-ми років — 100%.

Врахувати, що податок становить 15%, а відрахування до Пенсійного фонду — 2%.

Увести формули до клітинок, зафарбованих зеленим кольором, та виконати їх копіювання, застосувавши дію автозаповнення.

Проаналізуємо, які саме формули необхідно ввести.

Вартість одного робочого дня слід визначити як частку від ділення ставки працівника на кількість робочих днів у місяці.

Для визначення кількості відпрацьованих днів потрібно відняти від кількості робочих днів у місяці кількість днів за лікарняними.

Нарахування за робочі дні визначається як кількість відпрацьованих днів, помножена на вартість одного робочого дня.

Нарахування за лікарняні дні залежать від стажу роботи, що міститься у стовпчику С. Визначається ця сума, як добуток кількості днів за лікарняним на вартість одного робочого дня, помножена на коефіцієнт, який залежить від стажу роботи. Якщо стаж менше трьох років, коефіцієнт дорівнює 0,5, якщо стаж від 3-х до 5-ти років, коефіцієнт буде 0,6, від 5 до 8 років коефіцієнт становить 0,7, якщо стаж становить більше 8 років, то коефіцієнт дорівнює одиниці.

Для визначення загальної суми нарахування слід додати суму, що нарахована за робочі дні, до суми, що нарахована за лікарняні дні.

Для визначення податку помножте загальну суму нарахування на 0,15, оскільки податок становить 15%. Аналогічною є й формула обчислення нарахувань до Пенсійного фонду.

Для визначення суми до видачі слід від загальної суми нарахування відняти податки та відрахування до Пенсійного фонду.

Формули для визначення загальної суми, максимального, мінімального та середнього значень визначте самостійно.

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  14. Умовне форматування в Excel
Наступна сторінка:   16. Створення діаграм в Excel^