Інформація про новину
  • Переглядів: 268
  • Дата: 5-02-2022, 12:37
5-02-2022, 12:37

16. Створення діаграм в Excel

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  15. Практична робота 3. «Використання вб...
Наступна сторінка:   17. Вибір типу діаграм в Excel

16.1.

Поняття діаграми

Вивчаючи матеріал попередніх параграфів, ви могли переконатися, що за допомогою електронних таблиць можна легко порівнювати дані. Дізнатися, наприклад, яка температура є найвищою чи, навпаки, найнижчою, скільки дівчат у класі та скільки хлопців, у якому місяці продали більше книжок, яка з річок найдовша тощо.

Однак, є набагато кращий спосіб порівняння даних, більш наочний. Найзручніше порівнювати дані, подані у вигляді графіків або діаграм.

Діаграма (від грец. 6iaYpappa — креслення) — це графічне зображення, в якому дані подані у вигляді геометричних фігур.

16.2.

Типи діаграм

Найбільшого розповсюдження набула побудова стовпчастих діаграм. Стовпчасті діаграми, як правило, використовують для відображення змін даних за певний проміжок часу або демонстрації порівняння різних об’єктів. До того ж категорії в них зазвичай формуються по горизонтальній осі, а значення — по вертикальній. Створюються вони з допомогою інструмента 11 у, який розташований на вкладці Вставлення в області Діаграми. З його допомогою можна вставити звичайні плоскі та об’ємні діаграми, а також стовпчасті діаграми з накопиченням. Так, на рис. 16.1 наведено приклад стовпчастої діаграми, що містить інформацію про кількість переможців олімпіад з 7-го по 11-й клас за 2020-й та 2021-й роки.

Схожими за своїм призначенням є гістограми. їхня відмінність у тому, що вони мають іншу орієнтацію осей. На відміну від стовпчастих діаграм, тут вісь х розташована вертикально, а вісь у — горизонтально. Горизонтально розташовані осі є більш зручними для порівняння різних величин у межах одного часового періоду. Створюють їх з допомогою того ж самого інструмента, що і стовпчасті діаграми. В меню цього інструмента також є як плоскі, так і об’ємні гістограми різних видів. Як приклад на рис. 16.2 наведено діаграму, що містить інформацію про обсяги продажу техніки протягом певного періоду.

Ще один тип діаграм — лінійчаті діаграми (або графіки). Ці діаграми дозволяють демонструвати в єдиному масштабі неперервну зміну даних за рівні проміжки часу. В графіку дані категорій розподіляються по горизонтальній осі, а значення — по вертикальній осі. Створюються вони з допомогою інструмента . З його допомогою можна вставити різні види графіків як з маркерами, так і без них. Також є можливість побудови об’ємної лінійчатої діаграми. Як приклад на рис. 16.3 наведено графік, що містить інформацію про зміни середньої температури повітря протягом тижня.

Схожими за призначенням є діаграми з областями. Ці види діаграм демонструють величину змін між кількома рядами даних залежно від часу. Побудувати їх можна, використовуючи меню того ж інструмента, що і для побудови графіків, обравши бажаний вид діаграми з областями. На рис. 16.4 наведено приклад такої діаграми, що відображає динаміку обсягів продажу різних видів фруктів.

Секторні (або кругові) діаграми відображають величину розміру елементів одного ряду даних пропорційно до суми всіх елементів. Точки даних у секторній діаграмі відображаються у вигляді відсоткової частки від цілого круга. Створюються вони з допомогою інструмента

Цей інструмент також надає можливість створення кільцевих діаграм. Як приклад на рис. 16.5 наведено кругову діаграму, що містить інформацію про розподіл продажу різних видів квітів.

Ще один вид діаграм — точкові діаграми. їх використовують для визначення потенційних зв’язків між двома змінними. На точковій діаграмі значення двох осей об’єднуються в одну точку даних і розміщуються з різними інтервалами. Такі діаграми, як правило, використовують для виведення та порівняння наукових, статистичних або інженерних даних. Завдяки цьому типу діаграм можна будувати графіки функцій, здійснювати графічне розв’язання системи рівнянь тощо. Створюються вони з допомогою інструмента Lj 3 його допомогою можна вставити діаграми, що містять лише точки (маркери), діаграми в яких точки з’єднані гладкими або прямими лініями. Як приклад на рис. 16.6 наведено точкову діаграму, що містить інформацію про залежність між кількістю разів виходу реклами та кількістю проданих автомобілів.

16.3.

Елементи діаграми

Як видно з наведених вище прикладів, діаграми мають різний зовнішній вигляд і різні елементи. Розглянемо елементи на прикладі стовпчастої діаграми (рис. 16.7).

Зовнішня область діаграми має назву область діаграми, область, у якій безпосередньо побудовано діаграму, називається областю побудови. В області побудови розміщено стовпці, які називаються елементами даних. Висота стовпця є пропорційною числовому значенню, яке він відображає. Якщо діаграму побудовано за даними декількох числових рядів, стовпці будуть різних кольорів. Елементи даних, представлені одним кольором, називають рядом даних. Заголовки стовпців і рядків таблиці часто використовуються як імена рядів даних, що відображається в легенді діаграми. Так, у наведеному прикладі іменами рядів даних є 8 клас і 9 клас. Про відношення кольору стовпців до того чи іншого числового ряду повідомляє легенда. У верхній частині області діаграми розташовано назву діаграми.

Шкала значень розташована по вертикалі і має назву вісь значень, по горизонталі вказано категорії на осі категорій.

J6.4.,

Створення діаграми

Розглянемо алгоритм побудови розглянутих та інших, менш уживаних діаграм.

1. Виділити діапазон з даними.

2. На вкладці Вставлення клацнути стрілку в нижньому правому куті області Діаграми.

В результаті відкриється діалогове вікно Вставлення діаграми. На першій вкладці представлено рекомендовані діаграми, які пропонує Excel на основі виділених числових даних.

3. Обрати вкладку Усі діаграми.

Тут представлено перелік можливих для побудови діаграм. При виборі бажаної категорії можна обрати тип діаграми та побачити, який вигляд буде мати побудована діаграма.

4. Обрати бажаний тип діаграми та натиснути ОК. В результаті діаграму буде побудовано.

Як уже було зазначено вище, кожний тип діаграм має свої різновиди. Так, діаграми можуть бути плоскими та об’ємними. Залежно від мети подання даних використовують звичайну діаграму або діаграму з накопиченням. У звичайній стовпчастій діаграмі графічні

зображення числових даних з різних наборів розташовано поруч один з одним. У діаграмі з накопиченням — один на одному. Це дає змогу оцінити сумарні дані і внесок кожної складової в загальну суму. Користувач може обрати потрібний різновид з меню інструмента відповідного типу діаграм.

Розглянутий вище алгоритм побудови є універсальним і підійде для побудови будь-якого виду діаграм. Для швидкої побудови розповсюджених видів діаграм використовують відповідні інструменти, що розташовані на вкладці Вставлення в області Діаграми. Розглянемо їхнє використання, виконавши практичну вправу.

ВПРАВА 16.1. СТВОРЕННЯ ДІАГРАМИ

Завдання. Створити діаграму, використовуючи дані з таблиці Найвищі вершини гір (рис. 16.8).

1. Створіть таблицю з даними відповідно до зразка (рис. 16.8).

2. Виділіть клітинки В2:С8, що містять дані, на основі яких потрібно побудувати діаграму. (У стовпці В містяться назви вершин, а у стовпці С — їхні висоти.)

3. Оберіть вкладку Вставлення.

4. В області Діаграми оберіть меню стовпчастого типу діаграм v

5. У випадаючому списку оберіть перший тип діаграми: звичайна стовпчаста діаграма. В результаті діаграму буде побудовано з параметрами форматування за умовчанням.

Діаграму можна перемістити на окремий аркуш, а також повернути на початковий аркуш або на будь-який інший.

Як правило, побудовані діаграми вимагають зміни певних налаштувань і форматувань зовнішнього вигляду. Для подальшої роботи з діаграмою користувач може скористатися одним із інструментів в групі вкладок Знаряддя для діаграм, що з’являються після побудови або виділення діаграми.

16.5.)

Форматування діаграм

Для швидкої зміни макета діаграми потрібно у вкладці Конструктор відкрити меню інструмента Швидкий макет та встановити бажаний зразок. Цей інструмент призначений для того, щоб можна було до діаграми застосувати наявний уже макет найбільш уживаних виглядів діаграм і не витрачати кожного разу час на налаштування діаграми.

Налаштування всіх елементів діаграми можна зробити також окремо, скориставшись меню інструмента Додати елемент діаграми на вкладці Конструктор. Меню цього інструмента містить відповідні команди для налаштувань осей, їхніх назв, назви діаграми тощо.

Форматуючи діаграми, не слід забувати про їхній зовнішній вигляд. Один із швидких способів — на вкладці Конструктор обрати один із запропонованих зразків в області Стилі діаграм. Проте це не єдиний спосіб. Більше можливостей форматування містить вкладка Формат. Тут є можливість більш детальної зміни стилів фігур, параметрів шрифтів тощо. Щоб замінити фон одного з елементів діаграми, потрібно виділити об’єкт та на вкладці Формат в області Стилі фігур обрати бажаний стиль. Для створення власного стилю скористайтеся командами Заливка фігури, Контур фігури, Ефекти для фігур.

ВПРАВА 16.2. ФОРМАТУВАННЯ ДІАГРАМИ

Завдання. Виконати форматування діаграми відповідно до зразка (рис. 16.9).

1. Змініть заголовок діаграми. Для цього клацніть всередині наявного заголовку та введіть необхідний текст. Форматування заголовка здійсніть стандартними засобами форматування шрифту на вкладці Основне.

Примітка. Якщо необхідно видалити заголовок, його потрібно виділити та натиснути Delete. Щоб знову додати заголовок діаграми, необхідно на вкладці Конструктор обрати інструмент Додати елемент діаграми 4 Назва діаграми та бажаний спосіб розташування заголовка.

2. Змініть параметри вертикальної осі, встановивши інтервал між її значеннями 2000.

a. В контекстному меню осі оберіть команду Формат осі. Праворуч має з’явитися вікно форматування осі.

b. В групі Одиниці вимірювання в полі Основні значення 1000 змініть на 2000.

3. Додайте назву вертикальної осі. Для цього на вкладці Конструктор оберіть інструмент Додати елемент діаграми 4 Назви осей 4 Вертикальна для основної осі.

4. Змініть напрямок підписів даних (зробіть їх горизонтальними). a. У вікні Формат Осі оберіть групу

(Властивості й розмір). b. У полі Настроюваний кут установіть значення 00. (Якщо написам не вистачатиме місця, збільшіть ширину діаграми.)

5. Змініть стиль та зафарбування стовпців діаграми. Для цього на вкладці Формат в області Стилі фігур оберіть необхідну заготовку.

6. Додайте у верхній частині стовпців підписи даних. Для цього на вкладці Конструктор оберіть команду Підписи даних в меню інструменту Додати елемент діаграми.

7. Остаточне форматування діаграми виконайте самостійно.

Примітка. Якщо існує необхідність змінити колір одного із стовпців діаграми, необхідно спочатку виділити усі стовпці, а потім клацнути на потрібному стовпці і змінити його налаштування.

ВПРАВА 16.3

Завдання. Створити таблицю, як на рис. 16.10, та побудувати на основі цих даних кругову діаграму (рис. 16.11).

1. Створіть таблицю відповідно до зразка (рис. 16.10).

2. Виділіть необхідний для побудови діаграми діапазон А1:В5.

3. Оберіть вкладку Вставлення.

4. В області Діаграми оберіть інструмент для побудови секторної діаграми. А у випадаючому списку оберіть перший тип (рис. 16.12).

5. Змініть назву діаграми. Для цього клацніть на області діаграми та введіть текст Розподіл площі Світового океану.

6. Додайте написи даних зовні секторів діаграми у вигляді відсотків.

a. В меню інструмента Додати елемент діаграми оберіть команду Підписи даних 4 Зовні скраю.

b. В контекстному меню даних оберіть команду Формат підписів даних.

c. В області Вміст підписів установіть прапорець біля опції Відсотки, а інші прапорці приберіть.

d. Збільшіть розмір шрифту підписів на вкладці Основне.

7. Змініть розташування легенди діаграми, обравши в меню інструмента Додати елемент діаграми команду Легенда 4 Справа.

8. Змініть кольорове оформлення діаграми та області побудови.

Виконайте вправу 16.4.

Дізнайтеся більше про спарклайни.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке діаграма?

2. Які види діаграм вам відомі?

3. Для чого призначені діаграми?

4. Назвіть основні елементи діаграми.

5. Для чого використовують діаграми з областями; точкові діаграми?

6. Укажіть послідовність дій для створення діаграми.

7. Як виконати форматування елементів діаграми?

Питання для роздумів

1*. Чи відбудуться зміни в діаграмі після зміни числових даних, на основі яких побудовано діаграму?

2*. Чи можна побудувати діаграму, використовуючи несуміжні стовпці?

3*. Який тип діаграм краще підходить для побудови графіків функцій?

Завдання для досліджень

1*. Дослідіть, як змінити тип уже побудованої діаграми. (Наприклад, стовпчасту діаграму замінити на секторну.)

2*. Дослідіть, як розширити кількість наявних у діаграмі даних. (Наприклад, було побудовано діаграму прибутків за 5 днів, що відповідно містить 5 стовпців. Необхідно кількість днів збільшити на 2, відповідно на діаграмі має бути побудовано 7 стовців.)

 

 

Це матеріал з підручника Інформатика 9 клас Казанцева, Стеценко 2022

 
Попередня сторінка:  15. Практична робота 3. «Використання вб...
Наступна сторінка:   17. Вибір типу діаграм в Excel^